• Lecznictwo szpitalne
  • Pomoc doraźna
  • Poradnie
  • Diagnostyka
  • Rehabilitacja
  • Inne usługi

Ceny hospitalizacji są ustalone na podstawie ilości punktów określonych dla poszczególnych rozpoznań i procedur medycznych wg katalogu JGP Naradowego Funduszu Zdrowia.

ODDZIAŁY SZPITALNE
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY (łącznie z pododdziałem chirurgii onkologicznej)
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 70,00 zł
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego 1550,00 zł
F46 choroby jamy brzusznej 2200,00 zł
F72 operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem 3600,00 zł
F73 operacje przepuklin brzusznych 2600,00 zł
G25 wycięcie pęcherzyka żółciowego bez pw 4400,00 zł
ODDZIAŁ URAZOWO ORTOPEDYCZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 55,00 zł
H22 artroskopia lecznicza 3050,00 zł
H62 złamania lub zwichnięcia w obrębie miednicy lub kończyny dolnej 4850,00 zł
H83 średnie zabiegi na tkankach miękkich 2100,00 zł
T07 leczenie zachowawcze urazów 850,00 zł
H42 duże zabiegi na kończynie górnej 4500,00 zł
ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 55,00 zł
L82 ostra niewydolność nerek 4350,00 zł
S03 choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego > 1 dnia 2700,00 zł
G17 przewlekłe choroby wątroby z pw >5 dni 5400,00 zł
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego 1200,00 zł
D28 choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej 4200,00 zł
PODODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 55,00 zł
L82 ostra niewydolność nerek 4350,00 zł
L84F inne choroby nerek 3350,00 zł
S56 posocznica o ciężkim przebiegu 7700,00 zł
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 55,00 zł
E73 choroby zastawek serca > 17 r.ż. 3150,00 zł
E53G niewydolność krążenia 3500,00 zł
E88 nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż. 1550,00 zł
ODDZIAŁ ZAKAŹNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 70,00 zł
H88 choroby infekcyjne kości i stawów 4600,00 zł
S60 choroby zakaźne niewirusowe 2800,00 zł
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY (łącznie z pododdziałem udarowym)
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 55,00 zł
A87a inne choroby układu nerwowego>17 r.ż. 1700,00 zł
A47 przemijające niedokrwienie mózgu – rozszerzona diagnostyka 4100,00 zł
A59 bóle głowy 1600,00 zł
A34d guzy mózgu i rdzenia kręgowego>3 dni 4700,00 zł
ODDZIAŁ UROLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 55,00 zł
L84F inne choroby nerek <65 r.ż. 3350,00 zł
L43 przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego 3850,00 zł
L26 średnie zabiegi endoskopowe na pęcherzu moczowym 2850,00 zł
L15 duże endoskopowe zabiegi moczowodu 4400,00 zł
Założenie przezskórnej przetoki nerkowej – nefrostomii 700,00 zł
Cystoskopia 150,00 zł
Biopsja gruczołu krokowego 200,00 zł
Przetoka nadłonowa (cystostomia) 150,00 zł
Szynowanie moczowodu (D-J) 300,00 zł
Płukanie pęcherza z założeniem cewnika 150,00 zł
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 70,00 zł
M15 małe zabiegi górnej części układu rozrodczego 1100,00 zł
M02 duże zabiegi dolnej części układu rozrodczego 5700,00 zł
Koszt pobytu osoby towarzyszącej przy porodzie rodzinnym 20,00 zł
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 55,00 zł
P22 infekcyjne i nieinfekcyjne zapalenie żołądka i jelit 2650,00 zł
P03 choroby górnego odcinka dróg oddechowych 1450,00 zł
D46 pochp i inne obturacyjne choroby układu oddechowego 2000,00 zł
P04 choroby dolnych dróg oddechowych 3300,00 zł
P06 mniejsze infekcje (w tym choroby immunologiczne) 2300,00 zł
ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 55,00 zł
H87d choroby zapalne stawów i tkanki łącznej > 3 dni 3750,00 zł
H89d choroby niezapalne kości i stawów > 3 dni 2300,00 zł
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 60,00 zł
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia 55,00 zł
STACJA DIALIZ
Za 1 dializę 500,00 zł
ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
Za 1 osobodzień pobytu pacjenta 260,00 zł
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY
Za 1 osobodzień pobytu pacjenta 133,00 zł
DZIENNY ODDZIAŁ CHEMOTERAPI ONKOLOGICZNEJ
Za 1 osobodzień pobytu pacjenta 385,00 zł
Substancje czynne (leki) w chemioterapii ( za 1 punkt) wg NFZ 1,00 zł
DZIEŃ POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ W DOWOLNYM ODDZIALE
Część hotelowa 15,00 zł
Wyżywienie: 19,00 zł
Śniadanie 4,00 zł
Obiad 11,00 zł
Kolacja 4,00 zł

Po wyliczeniu JGP zaokrąglamy do 50 zł wg zasady rachunkowej.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany ceny z uwagi na konieczność indywidualnego podejścia dla każdej hospitalizacji. Zmiana może nastąpić np. z powodu rozszerzenia procedur medycznych, zastosowania niestandardowych materiałów jak i pobytu znacznie krótszego lub dłuższego niż przyjęty w katalogu NFZ.

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY / DZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ
Badanie EKG 15.00 zł
Badanie EKG z badaniem lekarskim 75.00 zł
Iniekcja domieśniowa 12.00 zł
Iniekcja dożylna ( wenflon , motylek ) 20.00 zł
Iniekcja podskórna 12.00 zł
Konsultacja specjalistyczna SOR 45.00 zł
Leczenie domięśniowe 35.00 zł
Leczenie dożylne 80.00 zł
Leczenie doustne 15.00 zł
Mały zabieg chirurgiczny 130.00 zł
Płukanie żołądka 40.00 zł
Pobranie krwi do badań 10.00 zł
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji do 12 godzin 250.00 zł
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji powyżej 12 godzin do 24 godz. 350.00 zł
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji każda następna doba 150.00 zł
Pomiar alkotestem wydychanego powietrza na zawartość alkoholu 12.00 zł
Pomiar cisnienia tętniczego 7.00 zł
Porada lekarska (bez badań diagnostycznych) 50.00 zł
Punkcja stawu 55.00 zł
Reanimacja 1,000.00 zł
Repozycja zwichnięcia lub złamania 60.00 zł
USG przeglądowe w SOR 25.00 zł
Usunięcie ciała obcego 35.00 zł
Wkłucie centralne 120.00 zł
Wykonanie szczepienia- profilaktyka p/ tężcowa w urazach bez szczepionki 15.00 zł
Zabieg chirurgiczny (głowa , udo , powięzie ,ścięgna) 250.00 zł
Założenie cewnika do pęcherza u kobiet 20.00 zł
Założenie cewnika do pęcherza u mężczyzn 35.00 zł
Płukanie pęcherza 20.00 zł
Założenie opatrunku dużego 60.00 zł
Założenie opatrunku gipsowego dużego 85.00 zł
Założenie opatrunku gipsowego małego 50.00 zł
Założenie opatrunku małego / okładu 30.00 zł
Założenie opatrunku unieruchamiającego 35.00 zł
Założenie sondy do żołądka 25.00 zł
Gastroskopia-inne 150.00 zł
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica metodą injekcji 1,820.00 zł
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica -inną metodą niż injekcja 740.00 zł
Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia 410.00 zł
Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia 560.00 zł
Usunięcie ciała obcego ze światła jelita grubego bez nacięcia 420.00 zł
ZESPOŁY TRANSPORTU SANITARNEGO
Wykonanie usługi transportowej za 1 km (kierowca lub kierowca ratownik) 3.90 zł
Transport zwykły za 1 km (2 osoby -kierowca lub kierowca ratownik +osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych) 5.50 zł
Transport zwykły (3 osoby- kierowca lub kierowca ratownik medyczny+ 2 osoby uprawnione do czynności medycznych ratunkowych) za 1 km 7.00 zł
Transport zaawansowany (3 osoby -kierowca lub kierowca ratownik medyczny +osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych+lekarz) za 1 km 9.00 zł
Transport sanitarny NŚOZ ( kierowca + lekarz) za 1 km 5.00 zł
Transport sanitarny NŚOZ ( kierowca+pielęgniarka) za 1 km 4.50 zł
ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Opłata za pomoc doraźną realizowaną przez :  
Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny – za jeden wyjazd 500.00 zł
Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy – za jeden wyjazd 400.00 zł
PORADY LEKARSKIE BEZ BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I WYKONANYCH PROCEDUR ZABIEGOWYCH
Porada lekarza specjalisty w Poradni Alergologicznej 50.00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chemioterapii Onkologicznej 50.00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chirurgicznej 50.00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chirurgii Onkologicznej 50.00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Neurologicznej 50.00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chorób Płuc i Grużlicy 50.00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Endokrynologicznej 50.00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Kardiologicznej 50.00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Laryngologicznej 50.00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Nefrologicznej 50.00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Okulistycznej 50.00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Ortopedycznej 50.00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Patologii Noworodka 50.00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Ginekologiczno Położniczej 50.00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Rehabilitacyjnej 50.00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Reumatologicznej 50.00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Urologicznej 50.00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Urologicznej z badaniem USG 100.00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Zdrowia Psychicznego 50.00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chorób Zakaźnych 50.00 zł
Diagnoza wstępna Logopedyczna 70.00 zł
Terapia Logopedyczna 55.00 zł
PROCEDURY ZABIEGOWE I BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Badanie EKG 12.00 zł
Badanie EKG z opisem 20.00 zł
Pomiar cisnienia tętniczego 7.00 zł
Punkcja stawu 55.00 zł
Repozycja zwichnięcia lub złamania 60.00 zł
Usunięcie ciała obcego 35.00 zł
Założenie cewnika do pęcherza u kobiet 20.00 zł
Założenie cewnika do pęcherza u mężczyzn 35.00 zł
Założenie opatrunku gipsowego dużego 85.00 zł
Założenie opatrunku gipsowego małego 50.00 zł
Założenie opatrunku unieruchamiającego 35.00 zł
Mały zabieg chirurgiczny 80.00 zł
Mały zabieg chirurgiczny z biopsją 150.00 zł
Założenie opatrunku małego 20.00 zł
Założenie opatrunku dużego 35.00 zł
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
PRACOWNIA RADIOLOGII
RTG zatok – w projekcji AP 38.00 zł
RTG kości twarzy – w projekcji AP 38.00 zł
RTG nosa – w projekcji AP 38.00 zł
RTG czaszki – w projekcji AP i bocznej 54.00 zł
RTG kręgosłupa szyjnego – w projekcji AP i bocznej 54.00 zł
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – celowane lub czynnościowe – w projekcji AP i bocznej 54.00 zł
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego – w projekcji AP i bocznej 54.00 zł
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego – celowane lub czynnościowe – w projekcji AP i bocznej 54.00 zł
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – w projekcji AP i bocznej 54.00 zł
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – celowane lub czynnościowe – w projekcji AP i bocznej 54.00 zł
RTG kręgosłupa – inne – 1 zdjęcie 38.00 zł
RTG kręgosłupa – inne 2 zdjęcia 54.00 zł
RTG żeber – w projekcji AP i bocznej 54.00 zł
RTG żeber – 1 zdjęcie 38.00 zł
RTG mostka – w projekcji AP 38.00 zł
RTG mostka – w projekcji AP i bocznej 54.00 zł
RTG obojczyka – w projekcji AP 38.00 zł
RTG obojczyka – w projekcji AP i bocznej 54.00 zł
RTG klatki piersiowej z kontrastem – w projekcji AP lub bocznej 50.00 zł
RTG klatki piersiowej AP 38.00 zł
RTG klatki piersiowej PA 38.00 zł
RTG klatki piersiowej bocznej 38.00 zł
RTG klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej 70.00 zł
Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego 90.00 zł
RTG jelit – wlew kontrastowy 120.00 zł
Urografia z kontrastem niejonowym – 4 zdjęcia 210.00 zł
RTG jamy brzusznej przeglądowe – w projekcji AP 38.00 zł
RTG kości barku i ramienia – w projekcji AP 38.00 zł
RTG kości barku i ramienia – w projekcji AP i bocznej 55.00 zł
RTG kości łokcia/przedramienia – w projekcji AP 38.00 zł
RTG kości łokcia/przedramienia – w projekcji AP i bocznej 55.00 zł
RTG nadgarstka/dłoni – w projekcji AP 38.00 zł
RTG nadgarstka/dłoni – w projekcji AP i bocznej 55.00 zł
RTG miednicy /biodra – w projekcji AP 38.00 zł
RTG kości miednicy/biodra – w projekcji AP i bocznej 55.00 zł
RTG miednicy w projekcji AP i bocznej 55.00 zł
RTG uda/kolana/podudzia – w projekcji AP 38.00 zł
RTG uda/kolana/podudzia – w projekcji AP i bocznej 55.00 zł
RTG kostki/stopy – w projekcji AP 38.00 zł
RTG kostki/stopy – w projekcji AP i bocznej 55.00 zł
RTG kończyny / stawu 1 zdjęcie 38.00 zł
RTG kończyny / stawu inne 2 zdjęcia 55.00 zł
RTG kończyny / stawu porównawcze 1 zdjęcie 38.00 zł
Opis zdjęć obcych 16.00 zł
PRACOWNIA MAMMOGRAFII
Mammografia jednej piersi 60.00 zł
Mammografia obu piersi 100.00 zł
PRACOWNIA ULTRASONOGRAFII
Biopsja brzucha pod kontrolą USG 55.00 zł
Biopsja piersi pod kontrolą USG 55.00 zł
Biopsja tarczycy pod kontrolą USG 55.00 zł
Biopsja tkanek miękkich pod kontrolą USG 55.00 zł
Biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG 170.00 zł
USG tarczycy i przytarczyc 55.00 zł
USG ślinianek 55.00 zł
USG naczyń szyi-doppler 95.00 zł
USG przezciemiączkowe 55.00 zł
USG piersi 55.00 zł
USG przezklatkowe płuc 55.00 zł
USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego 55.00 zł
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej 55.00 zł
USG brzucha inne 55.00 zł
USG doppler tętnic domózgowych 95.00 zł
USG narządów miąższowych – doppler 95.00 zł
USG zakrzepicy żył głębokich-doppler 95.00 zł
USG kończyn górnych-doppler 95.00 zł
USG kończyn dolnych- doppler 95.00 zł
USG tętnic nerkowych- doppler 95.00 zł
USG innych tkanek miękkich 55.00 zł
USG stawów barkowych 55.00 zł
USG stawów łokciowych 55.00 zł
USG stawów rąk lub stawów stóp 55.00 zł
USG stawów kolanowych 55.00 zł
USG stawów innych 55.00 zł
USG węzłów chłonnych 55.00 zł
USG stawów biodrowych 55.00 zł
USG moszny w tym jąder i najądrzy 55.00 zł
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
TK głowy bez kontrastu 260.00 zł
TK zatok 260.00 zł
TK głowy bez kontrastu i z kontrastem 400.00 zł
TK angio tętnic mózgowych (głowa) 600.00 zł
TK Angio tętnic mózgowych (głowa) z opisem zewnętrznym 600.00 zł
TK Angio tętnic domózgowych (szyja) 600.00 zł
TK Angio tętnic domózgowych (szyja) z opisem zewnętrznym 600.00 zł
TK szyi /krtani bez i z kontrastem 400.00 zł
TK głowy z kontrastem 400.00 zł
TK klatki piersiowej bez kontrastu 310.00 zł
TK klatki piersiowej z kontrastem 430.00 zł
TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem 430.00 zł
TK angio tętnic klatki piersiowej 600.00 zł
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu 310.00 zł
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i z kontrastem 430.00 zł
TK jamy brzusznej wielofazowe 500.00 zł
TK Angio aorty brzusznej 600.00 zł
TK kończyny górnej bez kontrastu 310.00 zł
TK kończyny górnej bez i z kontrastem 430.00 zł
TK kończyny dolnej bez kontrastu 310.00 zł
TK kończyny dolnej bez i z kontrastem 430.00 zł
TK Angio tętnic kończyn 600.00 zł
TK Angio tętnic kończyn z opisem zewnętrznym 600.00 zł
TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu 310.00 zł
TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu 310.00 zł
TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu 310.00 zł
TK z kontrastem (miednicy,stawów,kończyn,kręgosłupa) 430.00 zł
TK inne z kontrastem 430.00 zł
Przesył badań do konsultacji neurochirurgicznych 35.00 zł
dyżur – TK głowy bez kontrastu 370.00 zł
dyżur -TK zatok 370.00 zł
dyżur -TK głowy bez kontrastu i z kontrastem 490.00 zł
dyżur -TK angio tętnic mózgowych (głowa) 670.00 zł
dyżur -TK Angio tętnic mózgowych (głowa) z opisem zewnętrznym 670.00 zł
dyżur -TK Angio tętnic domózgowych (szyja) 670.00 zł
dyżur -TK Angio tętnic domózgowych (szyja) z opisem zewnętrznym 670.00 zł
dyżur -TK szyi /krtani bez i z kontrastem 490.00 zł
dyżur -TK głowy z kontrastem 490.00 zł
dyżur -TK klatki piersiowej bez kontrastu 370.00 zł
dyżur -TK klatki piersiowej z kontrastem 540.00 zł
dyżur -TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem 550.00 zł
dyżur -TK angio tętnic klatki piersiowej 670.00 zł
dyżur -TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu 380.00 zł
dyżur -TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i z kontrastem 550.00 zł
dyżur -TK jamy brzusznej wielofazowe 640.00 zł
dyżur -TK Angio aorty brzusznej 670.00 zł
dyżur -TK kończyny górnej bez kontrastu 370.00 zł
dyżur -TK kończyny górnej bez i z kontrastem 540.00 zł
dyżur -TK kończyny dolnej bez kontrastu 370.00 zł
dyżur -TK kończyny dolnej bez i z kontrastem 540.00 zł
dyżur -TK Angio tętnic kończyn 670.00 zł
dyżur -TK Angio tętnic kończyn z opisem zewnętrznym 670.00 zł
dyżur -TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu 380.00 zł
dyżur -TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu 380.00 zł
dyżur -TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu 380.00 zł
dyżur -TK z kontrastem (miednicy,stawów,kończyn,kręgosłupa) 580.00 zł
dyżur -TK inne z kontrastem 580.00 zł
PRACOWNIA ENDOSKOPII PRZEWODU POKARMOWEGO
Endoskopowa ablacja nowotworu przełyku (APC) 670.00 zł
Endoskopowe wycięcie polipów żołądka (z użyciem pętli diatermicznej) 540.00 zł
Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany tkanki przełyku- inne ( metodą EVL(gumkowanie)) 1,890.00 zł
Endoskopowa biopsja żołądka ( z badaniem hist-pat) 200.00 zł
Endoskopowa biopsja żołądka ( z 2 lub więcej badaniami hist-pat) 260.00 zł
Endoskopowe opanowanie krwawienia jelita grubego metodą injekcji / injekcji i APC 2,050.00 zł
Endoskopowe opanowanie krwawienia jelita grubego metodą APC 1,630.00 zł
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica-metoda injekcji 1,820.00 zł
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica- inną metodą niż injekcja 740.00 zł
Endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku-metodą injekcji 1,870.00 zł
Endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku-inną metodą niż injekcji 470.00 zł
Przezskórne wytworzenie przetoki żołądkowej (PEG) 2,480.00 zł
Usunięcie ciała obcego ze światła jelita grubego bez nacięcia 425.00 zł
Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia 410.00 zł
Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia 560.00 zł
Endoskopowe wycięcie polipów żołądka ( z użyciem igły i APC) 2,280.00 zł
Zabiegi naprawcze przełyku – inne: (endoskopowe leczenie achalazji przełyku metodą injekcji toksyny botulinowej) 3,950.00 zł
Endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego 650.00 zł
Średnie i endoskopowe zabiegi jelita grubego (kolonoskopia z polipektomią 1 lub więcej polipów o średnicy powyżej 1 cm za pomocą pętli diatermicznej z badaniem his-pat) 755.00 zł
Kolonoskopia z polipektomią jednego lub więcej polipów o średnicy do 1 cm za pomocą pętli diatermicznej (z badaniem hist-pat) 755.00 zł
Endosonografia trzustki (EUS) 1 igła 1,535.00 zł
Endosonografia trzustki (EUS) 2 igły 2,360.00 zł
Endosonografia trzustki (EUS) bez igły 710.00 zł
Fiberokolonoskopia 250.00 zł
Gastroskopia- inne 150.00 zł
Kolonoskopia z biopsją 370.00 zł
Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego (mukozektomia) 2,410.00 zł
PRACOWNIA CYTOLOGICZNA
Cytologia ginekologiczna z pobraniem materiału 20.00 zł
Biocenoza pochwy 30.00 zł
Badanie czystościowe na jałowość 20.00 zł
Badanie czystościowe na jałowość z identyfikacją 40.00 zł
Badanie czystościowe na jałowość z identyfikacją i antybiogramem 66.00 zł
INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Badanie audiometryczne 25.00 zł
Badanie EEG 150.00 zł
Badanie elektrokardiograficzne (EKG) 12.00 zł
Opis badania EKG 8.00 zł
Badanie EKG z opisem 20.00 zł
Próba wysiłkowa 115.00 zł
Tilt test (test pochyleniowy) 200.00 zł
Spirometria 20.00 zł
Spirometria z testem rozkurczowym 25.00 zł
Testy alergologiczne (skórne punktowe , za 1 alergen) 12.00 zł
24-godzinne monitorowanie Ekg metodą Holtera 100.00 zł
24-godzinne monitorowanie RR metodą Holtera 100.00 zł
USG serca + color Doppler 100.00 zł
DIAGNOSTYKA LABOLATORYJNA
ANALITYKA OGÓLNA
Aceton we krwi 4.00 zł
Badanie na obecność plemników 21.60 zł
Badanie ogólne moczu 7.00 zł
Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego 33.60 zł
Badanie płynu z jamy ciała 16.00 zł
Badanie płynu stawowego 16.00 zł
Badanie w kierunku zarodników grzybów 73.00 zł
Białko monoklonalne w surowicy 110.00 zł
Białko w DZM met. Turbidymetryczną 5.10 zł
Białko w moczu met. turbidymetryczną 5.10 zł
Elektroforeza białek w surowicy 38.00 zł
Helicobacter Ag – kał met. Chromatopolarograficzną 41.00 zł
Kał na krew utajoną 10.00 zł
Kał na pasożyty – oznaczenie 1 6.00 zł
Kał na pasożyty – oznaczenie 2 6.00 zł
Kał na pasożyty – oznaczenie 3 6.00 zł
Kamień moczowy 30.00 zł
Lambie – w kale 43.00 zł
Mononukleoza – test 22.00 zł
Panel narkotykowy 53.00 zł
Resztki pokarmowe 10.00 zł
Rota – adenowirus 27.00 zł
Test ciążowy 10.00 zł
Waaler Rose Slide 13.00 zł
HEMATOLOGIA
Bezwzględna liczba eozynofili 8.00 zł
Czas kaolinowo – kefalinowy – APTT 12.00 zł
Czas krwawienia 2.50 zł
Czas krzepnięcia 2.50 zł
Fibrynogen 12.00 zł
Helicobacter pylorii – test 21.00 zł
Cytomorfologiczny opis szpiku 30.00 zł
Morfologia krwi + płytki z rozmazem automatycznym 7.00 zł
Odczyn Biernackiego po 1h 7.00 zł
Oporność osmotyczna 6.00 zł
Płytki krwi 6.00 zł
Prokalcytonina 70.00 zł
Retikulocyty 6.00 zł
Rozmaz krwi obwodowej – manualnie 10.00 zł
Wskaźnik protrombinowy – PT 2.50 zł
PT (INR) 2.50 zł
PT czas 2.50 zł
SEROLOGIA
Grupa krwi 33.00 zł
Bezpośredni test antyglobulinowy 14.00 zł
Przeciwciała termostabilne 50.00 zł
Przeglądowe badanie przeciwciał odpornościowych 25.00 zł
BIOCHEMIA
Albumina 8.50 zł
Alfa amylaza 7.00 zł
Alfa amylaza w moczu 7.00 zł
Aminotransferaza alaninowa 6.00 zł
Aminotransferaza asparaginowa 6.00 zł
Białko całkowite 6.00 zł
Białko CRP 25.00 zł
Bilirubina 6.00 zł
Chlorki w DZM 4.00 zł
Chlorki 3.50 zł
Cholesterol 6.00 zł
Czynnik RF 15.00 zł
Dehydrogenaza mleczanowa 5.00 zł
DLDL bezpośredni zmierzony 9.50 zł
Etanol 24.00 zł
Fosfataza alkaliczna 6.00 zł
Fosfor 6.00 zł
Fosfor w DZM 6.00 zł
Gammaglutamylotransferaza 6.00 zł
Glukoza 5.00 zł
Hemoglobina glikowana 19.00 zł
Immunoglobuliny (IgA,) 17.00 zł
Immunoglobuliny ( IgG) 17.00 zł
Immunoglobuliny ( IgM) 17.00 zł
Immunoglobulina E 20.00 zł
Izoenzym kinazy kreatynowej 18.30 zł
Jonogram (Ca++, K+, Na+,) 10.50 zł
chlor 3.50 zł
potas 3.50 zł
sód 3.50 zł
Jonogram (Cl-, K+, Na+) 10.50 zł
Kinaza kreatynowa 10.50 zł
Klirens kreatyniny 10.00 zł
Kreatynina w DZM 6.00 zł
Kreatynina w surowicy 6.00 zł
Krzywa glukozowa – każde oznaczenie 5.00 zł
Krzywa wchłaniania żelaza – każde oznaczenie 6.00 zł
Kwas mlekowy 15.00 zł
Kwas moczowy 6.00 zł
Kwas moczowy w DZM 6.00 zł
Magnez 6.00 zł
Magnez w DZM 6.00 zł
Mocznik 6.00 zł
Mocznik w DZM 6.00 zł
Odczyn antystreptolizynowy (ASO) 15.00 zł
Potas w DZM 3.50 zł
Równowaga kwasowo-zasadowa 12.00 zł
Sód w DZM 3.50 zł
Trójglicerydy 6.50 zł
UHDL 6.00 zł
Wapń 5.00 zł
Wapń w DZM 5.00 zł
Zdolność wiązania żelaza 16.00 zł
Żelazo 6.00 zł
IMMUNOCHEMIA
AFP – Alfa-fetoproteina 25.00 zł
Anty – CCP 43.00 zł
Anty-HBc 31.00 zł
Anty-HBe 36.00 zł
Anty-HBs 30.00 zł
Anty-HCV 36.00 zł
Antygen CA 125 37.00 zł
Antygen CA 15-3 40.00 zł
Antygen CA 19-9 37.00 zł
Antygen CEA 26.00 zł
Antygen Hbe 32.00 zł
Antygen HBs 18.00 zł
Beta-gonadotropina kosmówkowa 24.00 zł
BNP – Marker uszk. m. sercowego 100.00 zł
CMV IgG Avidność 87.00 zł
Cytomegalia IgG 30.00 zł
Cytomegalia IgM 31.00 zł
D-dimery 40.00 zł
Estradiol 22.00 zł
Ferrytyna 24.00 zł
HIV Ag/Ab Combo 20.00 zł
Hormon folikulotropowy FSH 20.00 zł
Hormon luteiznizujący – LH 20.00 zł
Hormon tyreotropowy – TSH 17.00 zł
Karbamazepina 32.00 zł
Kortyzol 25.00 zł
Kortyzol w DZM 33.00 zł
Kortyzol wolny w DZM 33.00 zł
Kwas walproinowy 32.00 zł
Marker HE4 50.00 zł
P/c p/peroksydazie tarczycowej 35.00 zł
P/c p/Treponema pallidum 15.00 zł
P/c p/tyreoglobulinie tarczycowej 33.00 zł
Parathormon Intact 32.00 zł
Progesteron 20.00 zł
Prolaktyna 20.00 zł
Prolaktyna po obciążeniu 20.00 zł
PSA free – antygen sterczowy wolny 35.00 zł
PSA total – antygen sterczowy całkowity 25.00 zł
Różyczka IgG 30.00 zł
Różyczka IgM 30.00 zł
Testosteron 22.00 zł
Toksoplazmoza IgG 28.00 zł
Toksoplazmoza IgM 28.00 zł
Toxo IgG Avidność 56.00 zł
Transferyna 19.00 zł
Trijodotyronina całkowita – TT3 17.00 zł
Trijodotyronina wolna – FT3 17.00 zł
Troponina I 33.00 zł
Tyroksyna całkowita – TT4 16.50 zł
Tyroksyna wolna – FT4 17.00 zł
Witamina B-12 35.00 zł
Witamina D3 metabolit 25(OH) 35.00 zł
Kwasy żółciowe całkowite 36.00 zł
Gentamycyna 30.00 zł
Kalprotektyna/laktoferyna 95.00 zł
Badanie w kierunku wirusa RSV 55.00 zł
IMMUNOLOGIA
Borelioza w PMR i w surowicy 60.00 zł
Borrelia IgG (met. ELISA) 26.00 zł
Borrelia IgM (met. ELISA) 26.00 zł
Borelioza IgG (met. WB) 70.00 zł
Borelioza IgM (met. WB) 70.00 zł
Borrelia – wykrywanie bakterii w kleszczach 100.00 zł
Test pokarmowo-wziewny 210.00 zł
Szybki test do wykrywania wirusów grypy typu A i B 46.00 zł
Test lateksowy „Meningitis” 137.00 zł
Badanie w kierunku toksyn A/B Clostridium difficile 71.00 zł
Badanie w kierunku antygenu GDH Clostridium difficle 71.00 zł
BAKTRIOLOGIA
Badanie bakteriologiczne materiału biologicznego z identyfikacją i antybiogramem 72.00 zł
Badanie bakteriologiczne materiału biologicznego – posiew jałowy 18.00 zł
Badanie bakteriologiczne materiału biologicznego z identyfikacją 38.00 zł
Badanie bakteriologiczne krwi i PMR z identyfikacją i antybiogramem 98.00 zł
Badanie bakteriologiczne krwi i PMR posiew jałowy 40.00 zł
Badanie bakteriologiczne materiału z dróg rodnych -biocenoza pochwy 27.00 zł
Badanie bakteriologiczne czystości środowiska szpitalnego z identyfikacją 42.00 zł
Badanie bakteriologiczne czystości środowiska szpitalnego posiew jałowy 10.00 zł
Biologiczna kontrola procesów sterylizacji (sporal, atest, wymaz) 16.00 zł
PRACOWNIA PATOMORFOLOGII
Badania cytopatologiczne (utrwalenie+barwienie 1 preparatu) 18.00 zł
Badania cytopatologicze (barwienie 1 preparatu) 8.50 zł
Utrwalanie preparatów cytopatologicznych 10.00 zł
Obsługa wysyłki (biurowe+transport materiału ) cena za 1 pacjenta 11.00 zł
BADANIA DODATKOWE
17-Hydroksykortikoidy w moczu dobowym 62.00 zł
17-ketosterydy w moczu dobowym 49.00 zł
17-OH progesteron 20.00 zł
ACTH 18.00 zł
Adrenalina w DZM 62.00 zł
Adrenalina w osoczu 46.00 zł
Aktywność osocza Reninowa 74.00 zł
Aldolaza w surowicy 21.00 zł
Aldosteron 23.00 zł
Alfa -1 Antytrypsyna 33.00 zł
AMH – hormon rezerwy jajnikowej 77.00 zł
ANCA (II F) przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów (c ANCA) 28.00 zł
ANCA (II F) przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów (p ANCA) 28.00 zł
ANCA łącznie ( p ANCA , c ANCA) 52.00 zł
Androstendion 18.00 zł
Anty Hbc IgM 33.00 zł
Anty-HAV IgM jakościowo 25.00 zł
Anty-HAV total 34.00 zł
Antygen Hbs ilościowo 14.00 zł
Antygen HLA-B27 77.00 zł
Antykoagulant tocznia 42.00 zł
APCA-kom.Okładzinowe żół.C 40.00 zł
ASCA -Saccharomyces cerevisiane łącznie( IgA IgM) 49.00 zł
ASCA IgA -Saccharomyces cerevisiane IgA 26.00 zł
ASCA IgG -Saccharomyces cerevisiane IgG 26.00 zł
Badanie cytogenetyczne (kariotyp) 372.00 zł
Beta 2 mikroglobuliny 26.00 zł
Białko Bence-Jonesa w moczu i surowicy 10.00 zł
Białko oligoklonalne w PMR 249.00 zł
Bilirubina bezpośrednia 4.00 zł
Bilirubina całkowita 4.00 zł
Bilirubina pośrednia 7.00 zł
Bruceloza IgG 21.00 zł
Bruceloza IgM 21.00 zł
C – peptyd 18.00 zł
C-3 Dopełniacz 18.00 zł
C-4 Dopełniacz 18.00 zł
C1 inhibitor aktywności 46.00 zł
Ceruloplazmina 20.00 zł
Chlamydia pneumoniae IgA 21.00 zł
Chlamydia pneumoniae IgG 21.00 zł
Chlamydia pneumoniae IgM 21.00 zł
Chlamydia trachomatis IgG 21.00 zł
Chlamydia trachomatis IgM 21.00 zł
Cholinesteraza 10.00 zł
Choroba Crohna (badania) w kierunku przewlekłych chorób zapalnych jelita grubego (choroba Crohna.ulcerative colitis):
– ASCA-IgA Saccharomyces cerevisiae IgA
– P/c p/komórkom kubkowym jelita w kl. IgG
– P/c p/komórkom zewnątrzwydz. trzustki w kl. IgG
– P/c pANCA w kl. IgG
104.00 zł
Choroba kociego pazura IgG, IgM 72.00 zł
Chromogrania A 65.00 zł
Clg Kompleksy immunologiczne 52.00 zł
CMV – ilościowo we krwi PCR 243.00 zł
Coxacki wirusy przeciwciała IgG met. II F 49.00 zł
Coxacki wirusy przeciwciała IgM met. II F 49.00 zł
Cyklosporyna 65.00 zł
Cynk 35.00 zł
Cytomegalia PCR w moczu 175.00 zł
Cytomegalia PCR w surowicy 138.00 zł
DHEA 33.00 zł
DHEA-S (siarczan dehydroepiandrostendionu) 15.00 zł
Digiksyna ilościowo 29.00 zł
EBV IgG 26.00 zł
EBV IgM 26.00 zł
ENA-profil 40.00 zł
Erytropoetyna 28.00 zł
Estradiol wolny 21.00 zł
Estriol całkowity 13.00 zł
Estriol wolny 21.00 zł
F-HCG-beta, wolna jednostka beta HCG 33.00 zł
Fosfataza kostna 9.00 zł
Fosfataza kwaśna 5.00 zł
FTA 40.00 zł
FTA ABS 40.00 zł
FTA ABS IgG 40.00 zł
FTA ABS IgM 40.00 zł
Gardia lambila IgM/IgG w surowicy met. IF 77.00 zł
Gastryna 46.00 zł
GBM p/c przeciw błona podstawianej kłębuszków nerkowych 65.00 zł
Genotypowanie wirusa HCV we krwi metodą PCR 274.00 zł
Glista (Ascaris lumbric IgG) 26.00 zł
Grypa RT-PCR – wymaz z gardła 132.00 zł
HBs – test potwierdzenia 21.00 zł
HBV – jakościowo 95.00 zł
HBV – ilościowo w tkance PCR 261.00 zł
HBV ilościowo we krwi metodą PCR 292.00 zł
HCV – ilościowo w tkance PCR 95.00 zł
HCV – jakościowo we krwi PCR 89.00 zł
HCV ilościowo we krwi metoda PCR 292.00 zł
Helicobakter pylori IgG test ilościowy 18.00 zł
Helikobakter pylori IgA 18.00 zł
Herpes simplex IgG 23.00 zł
Herpes simplex IgM 23.00 zł
HIV – test potwierdzenia 163.00 zł
HIV ½, HCV, HBV, badanie przesiewowe met. NAT 138.00 zł
Homocysteina 20.00 zł
Hormon wzrostu 23.00 zł
IgE sp. – alergeny 23.00 zł
IGF-1 30.00 zł
IgG 4 podklasa 40.00 zł
Immunofiksacja (A,G,M kap, lam) 95.00 zł
Insulina 14.00 zł
Interleukina 6 , IL-6 47.00 zł
Kalcytonina 24.00 zł
Katecholaminy w DZM 46.00 zł
Katecholaminy w DZM (A,+D+NA) 138.00 zł
Koproporfiryny w moczu 30.00 zł
Krztusiec IgA 24.00 zł
Krztusiec IgG 24.00 zł
Krztusiec IgM 24.00 zł
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w dobowej zbiórce moczu 57.00 zł
Kwas deltaaminolewulinowy w moczu 36.00 zł
Kwas foliowy 15.00 zł
Kwas wanilinomigdałowy w DZM 40.00 zł
Legionella Pneumophila IgA 46.00 zł
Legionella Pneumophila IgG 46.00 zł
Legionella Pneumophila IgM 46.00 zł
Legionella Pneumophila łącznie IgA, IgG, IgM 58.00 zł
Legionella w moczu 89.00 zł
Lipaza 14.00 zł
Listerioza-test jakościowy 30.00 zł
Lit w surowicy 20.00 zł
LKM – p/c przeciwmikrosomom wątroby i nerki 30.00 zł
Metanefryna w DZM 44.00 zł
Metanefryna w moczu 44.00 zł
Metanefryna w osoczu 44.00 zł
Miedź 31.00 zł
Miedź w DZM 35.00 zł
Mikroalbuminuria w moczu, ilościowo 18.00 zł
Mioglobina 23.00 zł
Mutacja genu HFE w hemochromatozie rodzinnej 224.00 zł
Mycoplazma pneumoniae IgG 23.00 zł
Mycoplazma pneumoniae IgM 23.00 zł
Noradrenalina w DZM 55.00 zł
Noradrenalina w osoczu 42.00 zł
Normetanetryna w DZM 46.00 zł
NSE – swoista enolaza neuronowa 25.00 zł
Odra IgG 34.00 zł
Odra IgM 34.00 zł
Ołów we krwi ilościowo 34.00 zł
Ospa IgG-półpasiec(Varicella zoster IgG) 28.00 zł
Ospa IgM-półpasiec (Varicella zoster IgM) 23.00 zł
Osteokalcyna 40.00 zł
Oznaczenie allela A 2 glikoproteiny płytek krwi 298.00 zł
Oznaczenie czynników V Leiden 89.00 zł
Oznaczenie mutacji 20210G-A genu protrombiny 89.00 zł
Oznaczenie oporności wirusa HBV na leki 409.00 zł
Oznaczenie termolabilnego wariantu MTHFR 163.00 zł
P/c anty DNA (SLE) 20.00 zł
P/c anty GAD IgG 46.00 zł
P/c anty histonowe 40.00 zł
P/c anty SCL -70 46.00 zł
P/c anty Sm 56.00 zł
P/c anty Sm/RNP 56.00 zł
P/c Beta 2 glikoproteinie IgGi IgA 58.00 zł
P/C beta 2 glikoproteinie w klasie IgM 28.00 zł
P/c ds DNA 25.00 zł
P/c jądrowe anty Jo-1 61.00 zł
P/C p. antygenom jajnika met. IIF 83.00 zł
P/c p. mieloperoksydazie w klasie IgG (pANCA) met. Elisa 28.00 zł
P/c p. plemnikom SPAK (ASA) 42.00 zł
P/C p. wyspom trzustki met.IIF(ICA) 65.00 zł
P/C p.czynnikowi wew.Castle,a i p. kom.okładzinowym żołądka APCA 46.00 zł
P/c p.jądrowe ANA.AMA.ASMA 44.00 zł
P/c p.proteinazie w klasie IgG met. Elisa (cANCA) 28.00 zł
P/c przeciw Akwaporynie 4 met. II f 136.00 zł
P/c przeciw deaminowanej gladyna A 34.00 zł
P/c przeciw deaminowanej gladyna G 34.00 zł
P/c przeciw deaminowanej gladyna łącznie ( IgG, IgM) 65.00 zł
P/c przeciw receptorom Ach 108.00 zł
P/c przeciwjądrowe ANA profil (ANA 3) 101.00 zł
P/c przeciwpłytkowe 384.00 zł
P/c Yersinia enterocolitica łącznie (IgA, IgG, IgM) 65.00 zł
Panel jelitowy (IIF) p.ciała p. komorkom zewnątrzwydzielniczym trzustki, p.p. Komórkom kubkowatym jelit, ASCA.ANCA 138.00 zł
Panel pokarmowy mąka i mięso 10 alergenów 65.00 zł
Panel wątrobowy LKM1+AMA 30.00 zł
Panel wątrobowy pełny ( ANA2,AMA,ASMA,anty LKM, anty LSP, anty SLA) met. IF DID 42.00 zł
Paracetamol 21.00 zł
Parvowirus B19 IgG 34.00 zł
Parvowirus B19 IgM 34.00 zł
Parvowirus B19 łącznie IgG , IgM 58.00 zł
Pneumocyctis jirovecii – test wykrycia met. IF 112.00 zł
Porfobilinogen w DZM 114.00 zł
PPJ przeciw centromeron ACA met. ELISA 62.00 zł
Przeciwciała endomysium IgA 23.00 zł
Przeciwciała endomysium IgG 23.00 zł
Przeciwciała endomysium łącznie ( IgG IgM) 40.00 zł
Przeciwciała gladynowe IgA 37.00 zł
Przeciwciała gladynowe IgG 37.00 zł
Przeciwciała gladynowe łącznie ( IgG IgM) 72.00 zł
Przeciwciała kardiolipidowe IgG 20.00 zł
Przeciwciała kardiolipidowe IgM 20.00 zł
Przeciwciała kardiolipidowe łącznie ( IgM IgG) 33.00 zł
Przeciwciała p. mitochondrialne (AMA typ M2(IIF) 40.00 zł
Przeciwciała p.jądrowe (ANA1) test przesiewowy 28.00 zł
Przeciwciała p.jądrowe ANA9( typ świecenia miano) 24.00 zł
Przeciwciała przeciw antygenom łożyska (IIF) 46.00 zł
Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim 28.00 zł
Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym i przeciwko mięśniówce serca 52.00 zł
Przeciwciała przeciw mięśniówce serca 46.00 zł
Przeciwciała przeciw wyspom trzustki, komórkom międzywyspowym trzustki i kubkowatym jelit 95.00 zł
Quantiferon 163.00 zł
Serotonina w surowicy 46.00 zł
SHBG globuliny wiążące hormony płciowe 18.00 zł
Skład kamienia moczowego 46.00 zł
SS-A 42.00 zł
SS-B 42.00 zł
Szybki test PCR do wykrywania DNA Chlamydia pneumoniae (materiał z dróg oddechowych) 100.00 zł
Szybki test PCR do wykrywania DNA Mycoplasma pneumoniae (materiał z dróg oddechowych) 151.00 zł
Szybki test PCR do wykrywania DNA Mycoplasma pneumoniae i Chlamydia pneumoniae (jeden materiał z dróg oddechowych) 224.00 zł
Świnka IgG 29.00 zł
Świnka IgM 29.00 zł
Tasiemic IgG met.ELISA 26.00 zł
Testosteron wolny 24.00 zł
Testy potwierdzenia kiła (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS) 77.00 zł
Toxo Gondi PCR jakościowo 194.00 zł
Toxocaroza, toxocara canis 31.00 zł
Toxoplazmoza IgA 52.00 zł
TPHA 28.00 zł
TPS, specyficzny polipeptyd tkankowy 52.00 zł
TRAb – przeciwciała przeciw receptorom TSH 30.00 zł
Transglutaminaza IgA 30.00 zł
Transglutaminaza IgG 30.00 zł
Transglutaminaza łącznie (IgA, IgG) 52.00 zł
Tryptaza 95.00 zł
Tyreoglobulina 21.00 zł
VDRL 28.00 zł
Wirus ZIKA IgG, IgM met. ELISA 138.00 zł
Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu ACR 8.00 zł
DZIAŁ REHABILITACJI
Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie 12.00 zł
Ćwiczenia bierne redresyjne 12.00 zł
Ćwiczenia czynno bierne 8.00 zł
Ćwiczenia wspomagane 10.00 zł
Ćwiczenia czynne wolne 6.00 zł
Ćwiczenia samowspomagane 10.00 zł
Ćwiczenia czynne w odciążeniu 8.00 zł
Ćwiczenia czynne z oporem 8.00 zł
Ćwiczenia izometryczne 8.00 zł
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem 8.00 zł
Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa 10.00 zł
Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa 10.00 zł
Mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa 10.00 zł
Pozycje ,drenaż, oklepywanie 6.00 zł
Ćwiczenia oddechowe 6.00 zł
Ćwiczenia sprawności manualnej 6.00 zł
Ćwiczenia zespołowe 8.00 zł
Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne 6.00 zł
Ćwiczenia koordynacji ruchowej 20.00 zł
Wyciąg mechaniczny 8.00 zł
Pionizacja bierna 8.00 zł
Nauka czynności lokomocyjnych 8.00 zł
Kąpiel wirowa kończyn górnych 10.00 zł
Kąpiel wirowa kończyn dolnych 10.00 zł
Masaż podwodny całkowity 20.00 zł
Masaż podwodny segmentarny 10.00 zł
Parafinoterapia 8.00 zł
Metody neurolofizjologiczne – Metoda NDT Bobath 30.00 zł
Masaż klasyczny – całkowity 30.00 zł
Masaż klasyczny częściowy 15.00 zł
Galwanizacja 8.00 zł
Jontoforeza 8.00 zł
Prądy diadynamiczne 8.00 zł
Prądy interferencyjne 8.00 zł
TENS – przeskórna elektryczna stymulacja nerwów 8.00 zł
Prądy KOTZA 8.00 zł
Prądy TREBETA 8.00 zł
Naświetlanie promieniami IR – miejscowe 6.00 zł
Lasereroterapia 8.00 zł
Laser punktowy 8.00 zł
Pileloterapia – Naświetlanie światłem spolaryzowanym 5.00 zł
Ultradzwięki 8.00 zł
Fonoforeza 8.00 zł
Krioterapia miejscowa ciekłym azotem 12.00 zł
Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości 7.00 zł
Masaż wibracyjny 10.00 zł
Masaż limfatyczny miejscowy 15.00 zł
Masaż limfatyczny ogólny 20.00 zł
Elektrostymulacja mięśni 8.00 zł
Ćwiczenia na przyrządach 20 min 6.00 zł
INNE USŁUGI
Wydanie orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego na życzenie świadczeniobiorcy , jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem , rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki , a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego. 25.00 zł
Udzielenie informacji o stanie zdrowia osoby dla zakładów ubezpieczeniowych (dotyczy zakładów komercyjnych np. PZU) 100.00 zł
Udostępnienie dokumentacji medycznej – cena za 1 stronę kopii 0.81 zł
Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 8.10 zł
(zgodnie z Ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art.28 Dz.U.52 poz. 417 2009r) z dnia 28.01.2016 Dz.U. z 2016r poz.186 ze zmianami
PROSEKTORIUM
Sekcja zwłok + koszt wycinków posekcyjnych 369.00 zł

Facebook

Menu
Polub nas