Szanowni Pacjenci!

Poniżej prezentujemy Państwu obowiązujący w naszym podmiocie zewnętrzny/komercyjny cennik usług*, obejmujący wszystkie aspekty prowadzonej przez nas działalności. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie możliwość modyfikacji ceny z uwagi na konieczność indywidualnego podejścia wobec każdej hospitalizacji. Przedmiotowa zmiana może nastąpić, np.: z powodu rozszerzenia procedur medycznych, zastosowania niestandardowych materiałów, jak również czasu pobytu – znacznie krótszego bądź dłuższego niż przyjęty w katalogu Narodowego Funduszu Zdrowia.

*po wyliczeniu JGP, dokonujemy zaokrąglenia do 10,00 zł wg zasady rachunkowej
  • Lecznictwo szpitalne
  • Pomoc doraźna
  • Poradnie
  • Diagnostyka
  • Rehabilitacja
  • Inne usługi
  • Medycyna pracy
LECZNICTWO SZPITALNE
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY / DZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ
Badanie EKG15,00
Badanie EKG z badaniem lekarskim85,00
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica metodą injekcji1 820,00
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica -inną metodą niż injekcja740,00
Gastroskopia-inne160,00
Iniekcja domieśniowa12,00
Iniekcja dożylna ( wenflon , motylek )20,00
Iniekcja podskórna 12,00
Konsultacja specjalistyczna SOR – według cennika w tym zakresie
Leczenie domięśniowe35,00
Leczenie doustne15,00
Leczenie dożylne80,00
Mały zabieg chirurgiczny130,00
Płukanie pęcherza20,00
Płukanie żołądka40,00
Pobranie krwi do badań10,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji do 12 godzin - bez kosztów badań diagnostycznych, leków250,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji każda następna doba - bez kosztów badań diagnostycznych, leków150,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji powyżej 12 godzin do 24 godz. - bez kosztów badań diagnostycznych, leków350,00
Pomiar alkotestem wydychanego powietrza na zawartość alkoholu12,00
Pomiar cisnienia tętniczego7,00
Porada lekarska (bez badań diagnostycznych)80,00
Punkcja stawu55,00
Repozycja zwichnięcia lub złamania60,00
USG przeglądowe w SOR40,00
Usunięcie ciała obcego35,00
Usunięcie ciała obcego ze światła jelita grubego bez nacięcia425,00
Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia410,00
Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia560,00
Wkłucie centralne160,00
Wykonanie szczepienia- profilaktyka p/ tężcowa w urazach bez szczepionki15,00
Zabieg chirurgiczny (głowa , udo , powięzie ,ścięgna)250,00
Założenie cewnika do pęcherza u kobiet20,00
Założenie cewnika do pęcherza u mężczyzn35,00
Założenie opatrunku dużego60,00
Założenie opatrunku gipsowego dużego85,00
Założenie opatrunku gipsowego małego50,00
Założenie opatrunku małego / okładu30,00
Założenie opatrunku unieruchamiającego35,00
Założenie sondy do żołądka25,00
ZESPOŁY TRANSPORTU SANITARNEGO
Wykonanie usługi transportowej za 1 km (kierowca lub kierowca ratownik)3,90
Transport zwykły za 1 km (2 osoby -kierowca lub kierowca ratownik +osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych)5,50
Transport zwykły (3 osoby- kierowca lub kierowca ratownik medyczny+ 2 osoby uprawnione do czynności medycznych ratunkowych) za 1 km7,00
Transport zaawansowany (3 osoby -kierowca lub kierowca ratownik medyczny +osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych+lekarz) za 1 km9,00
Transport sanitarny NŚOZ ( kierowca + lekarz) za 1 km5,00
Transport sanitarny NŚOZ ( kierowca+pielęgniarka) za 1 km4,50
ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Opłata za pomoc doraźną realizowaną przez :
Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy – za jeden wyjazd400,00
ODDZIAŁY SZPITALNE
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY (łącznie z pododdziałem chirurgii onkologicznej)
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,50
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego1 785,00
F46 choroby jamy brzusznej2 514,00
F72 operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem4 137,00
G25F wycięcie pecherzyka żółcowego 5 111,00
ODDZIAŁ URAZOWO ORTOPEDYCZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,50
H22 artroskopia lecznicza6 653,00
H83 średnie zabiegi na tkankach miękkich3 386,00
T07 leczenie zachowawcze urazów1 217,00
H32 duże zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy7 220,00
ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY (łącznie z pododdziałem nefrologii)
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,20
L82 ostra niewydolność nerek5 126,00
D18 zapalenie płuc nietypowe, wirusowe4 673,00
G17 przewlekłe choroby wątroby z pw >5 dni6 360,00
L84E inne choroby nerek > 65 R.Ż.4 932,00
E53G niewydolność krążenia4 145,00
L84F inne choroby nerek1 428,00
S56 posocznica o ciężkim przebiegu9 085,00
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,30
E73 choroby zastawek serca > 17 r.ż.4 027,00
E53G niewydolność krążenia4 490,00
E88 nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż.1 968,00
ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,50
H88 choroby infekcyjne kości i stawów5 354,00
S60 choroby zakaźne niewirusowe3 245,00
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY (łącznie z pododdziałem udarowym)
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,50
A87a inne choroby układu nerwowego>17 r.ż.2 682,00
A47 przemijające niedokrwienie mózgu - rozszerzona diagnostyka6 403,00
A59 bóle głowy2 509,00
A36 choroby demielnizacyjne5 365,00
ODDZIAŁ UROLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,50
L84F inne choroby nerek 4 949,00
L43 przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego5 679,00
L26 średnie zabiegi endoskopowe na pęcherzu moczowym4 218,00
L15 duże endoskopowe zabiegi moczowodu6 489,00
Założenie przezskórnej przetoki nerkowej – nefrostomii700,00
Cystoskopia150,00
Biopsja gruczołu krokowego200,00
Przetoka nadłonowa (cystostomia)150,00
Szynowanie moczowodu (D-J)300,00
Płukanie pęcherza z założeniem cewnika150,00
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,50
M15 małe zabiegi górnej części układu rozrodczego1 298,00
M02 duże zabiegi dolnej części układu rozrodczego6 570,00
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,30
P22 infekcyjne i nieinfekcyjne zapalenie żołądka i jelit3 510,00
P03 choroby górnego odcinka dróg oddechowych2 193,00
P15 zaburzenia zachowania2 998,00
P06 mniejsze infekcje (w tym choroby immunologiczne)3 071,00
ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,10
H87d choroby zapalne stawów i tkanki łącznej > 3 dni4 045,00
H89d choroby niezapalne kości i stawów > 3 dni2 498,00
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,60
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,10
STACJA DIALIZ
Za 1 dializę bez transportu500,00
DZIENNY ODDZIAŁ REHABILITACJI
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,10
ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
Za 1 osobodzień pobytu pacjenta405,00
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY
Za 1 osobodzień pobytu pacjenta160,00
DZIENNY ODDZIAŁ CHEMOTERAPI ONKOLOGICZNEJ
Za 1 osobodzień pobytu pacjenta447,00
Substancje czynne (leki) w chemioterapii ( za 1 punkt) wg NFZ1,00
DZIEŃ POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ W DOWOLNYM ODDZIALE
Część hotelowa (media, pościel) — NIE POBIERAMY ŻADNYCH OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE SPRZĘTU OD WOŚP —15,00
Wyżywienie, w tym:20,00
Śniadanie4,00
Obiad12,00
Kolacja4,00
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY / DZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ
Badanie EKG15,00
Badanie EKG z badaniem lekarskim85,00
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica metodą injekcji1 820,00
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica -inną metodą niż injekcja740,00
Gastroskopia-inne160,00
Iniekcja domieśniowa12,00
Iniekcja dożylna (wenflon, motylek )20,00
Iniekcja podskórna 12,00
Konsultacja specjalistyczna na SOR – wg cennika w tym zakresie
Leczenie domięśniowe35,00
Leczenie doustne15,00
Leczenie dożylne80,00
Mały zabieg chirurgiczny130,00
Płukanie pęcherza20,00
Płukanie żołądka40,00
Pobranie krwi do badań10,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji do 12 godzin - bez kosztów badań diagnostycznych, leków250,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji każda następna doba - bez kosztów badań diagnostycznych, leków150,00
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji powyżej 12 godzin do 24 godz. - bez kosztów badań diagnostycznych, leków350,00
Pomiar alkotestem wydychanego powietrza na zawartość alkoholu12,00
Pomiar cisnienia tętniczego7,00
Porada lekarska (bez badań diagnostycznych)80,00
Punkcja stawu55,00
Repozycja zwichnięcia lub złamania60,00
USG przeglądowe w SOR40,00
Usunięcie ciała obcego35,00
Usunięcie ciała obcego ze światła jelita grubego bez nacięcia425,00
Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia410,00
Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia560,00
Wkłucie centralne160,00
Wykonanie szczepienia- profilaktyka p/ tężcowa w urazach bez szczepionki15,00
Zabieg chirurgiczny (głowa , udo , powięzie ,ścięgna)250,00
Założenie cewnika do pęcherza u kobiet20,00
Założenie cewnika do pęcherza u mężczyzn35,00
Założenie opatrunku dużego60,00
Założenie opatrunku gipsowego dużego85,00
Założenie opatrunku gipsowego małego50,00
Założenie opatrunku małego / okładu30,00
Założenie opatrunku unieruchamiającego35,00
Założenie sondy do żołądka25,00
ZESPOŁY TRANSPORTU SANITARNEGO
Wykonanie usługi transportowej za 1 km (kierowca lub kierowca ratownik)3,90
Transport zwykły za 1 km (2 osoby -kierowca lub kierowca ratownik +osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych)5,50
Transport zwykły (3 osoby- kierowca lub kierowca ratownik medyczny+ 2 osoby uprawnione do czynności medycznych ratunkowych) za 1 km7,00
Transport zaawansowany (3 osoby -kierowca lub kierowca ratownik medyczny +osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych+lekarz) za 1 km9,00
Transport sanitarny NŚOZ ( kierowca + lekarz) za 1 km5,00
Transport sanitarny NŚOZ ( kierowca+pielęgniarka) za 1 km4,50
ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Opłata za pomoc doraźną realizowaną przez :
Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy – za jeden wyjazd400,00
PORADY LEKARSKIE BEZ BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I WYKONANYCH PROCEDUR ZABIEGOWYCH
Porada lekarza specjalisty w Poradni Alergologicznej80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chemioterapii Onkologicznej80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chirurgicznej80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chirurgii Onkologicznej60,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Neurologicznej80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chorób Płuc i Grużlicy80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Endokrynologicznej80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Kardiologicznej80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Kardiologicznej z badaniem echokardiograficznym160,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Laryngologicznej60,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Nefrologicznej60,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Okulistycznej80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Ortopedycznej80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Patologii Noworodka80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Ginekologiczno Położniczej80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Rehabilitacyjnej80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Reumatologicznej80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Urologicznej80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Urologicznej z badaniem USG140,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Zdrowia Psychicznego80,00
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chorób Zakaźnych80,00
Diagnoza wstępna Logopedyczna70,00
Terapia Logopedyczna55,00
PROCEDURY ZABIEGOWE I BADANIA DIAGNOSTYCZNE
W cenie porady nie są uwzględnione koszty diagnostyki , leków i zabiegów
Porady zabiegowe - za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących 1,70
w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia
DIAGNOSTYKA
PRACOWNIA RADIOLOGII
RTG zatok nosa - w projekcji AP45,00
RTG nosa - w projekcji AP45,00
RTG twarzoczaszki przeglądowe - w projekcji AP i bocznej60,00
RTG czaszki przegladowe - w projekcji AP i bocznej60,00
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przegladowe - w projekcji AP i bocznej60,00
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – celowane lub czynnościowe - w projekcji AP i bocznej60,00
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego -w projekcji AP i bocznej60,00
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego – celowane lub czynnościowe - w projekcji AP i bocznej60,00
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe - w projekcji AP i bocznej60,00
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – celowane lub czynnościowe - w projekcji AP i bocznej60,00
RTG kręgosłupa - inne - 1 zdjęcie45,00
RTG kręgosłupa - inne - 2 zdjęcia60,00
Mammografia jednej piersi100,00
Mammografia obu piersi100,00
RTG żeber - w projekcji AP i bocznej60,00
RTG żeber - 1 zdjęcie45,00
RTG mostka - w projekcji AP45,00
RTG mostka - w projekcji AP i bocznej60,00
RTG obojczyka - w projekcji AP i bocznej60,00
RTG obojczyka - w projekcji AP45,00
RTG klatki piersiowej AP45,00
RTG klatki piersiowej PA45,00
RTG klatki piersiowej w projekcji PA i bocznej60,00
RTG klatki piersiowej z kontrastem w projekcji AP lub bocznej60,00
RTG klatki piersiowej w projekcji bocznej45,00
Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego - pasaż100,00
Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego-wlew dojelitowy120,00
Urografia z kontrastem niejonowym - 4 zdjęcia200,00
RTG jamy brzusznej przeglądowe - w projekcji AP45,00
RTG kości barku i ramienia - w projekcji AP i bocznej60,00
RTG kości barku i ramienia - w projekcji AP45,00
RTG kości łokcia/przedramienia -w projekcji AP45,00
RTG kości łokcia/przedramienia - w projekcji AP i bocznej60,00
RTG nadgarstka/dłoni - w projekcji AP45,00
RTG nadgarstka/dłoni -w projekcji AP i bocznej60,00
RTG kości miednicy/biodra - w projekcji AP45,00
RTG kości miednicy/biodra - inne - 1 zdjęcie45,00
RTG kości miednicy/biodra - inne - w projekcji AP i bocznej60,00
RTG uda/kolana/podudzia - w projekcji AP45,00
RTG uda/kolana/podudzia - w projekcji AP i bocznej60,00
RTG kostki/stopy - w projekcji AP45,00
RTG kostki/stopy - w projekcji AP i bocznej60,00
RTG przylóżkowe - 1 zdjęcie45,00
RTG kończyny / stawu inne 1 zdjęcie45,00
RTG kończyny / stawu porównawcze 1 zdjęcie45,00
Opis zdjęć obcych16,00
PRACOWNIA ULTRASONOGRAFII
Biopsja brzucha pod kontrolą USG130,00
Biopsja tarczycy pod kontrolą usg130,00
Biopsja tkanek miękkich pod kontrolą usg130,00
Biopsja cienkoigłowa piersi pod kontrolą usg130,00
Biopsja gruboigłowa pod kontrolą usg250,00
USG - Echoencefalografia60,00
USG tarczycy i przytarczyc60,00
USG naczyń szyi-doppler80,00
USG przezczaszkowa - doppler80,00
USG ślinianek60,00
USG przezciemiączkowe60,00
USG piersi60,00
USG przezklatkowe płuc60,00
USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego60,00
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej60,00
USG brzucha inne60,00
USG zakrzepicy żył głębokich-doppler80,00
USG naczyń narządów miąższowych - doppler80,00
USG kończyn górnych-doppler80,00
USG kończyn dolnych- doppler80,00
USG tętnic nerkowych- doppler80,00
USG stawów innych60,00
USG węzłów chłonnych60,00
USG wielomiejscowe60,00
USG innych tkanek miekkich60,00
USG stawów barkowych60,00
USG stawów łokciowych60,00
USG stawów rąk lub stawów stóp60,00
USG stawów biodrowych60,00
USG stawów kolanowych60,00
USG moszny w tym jąder i najądrzy60,00
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
TK Angio tetnic jamy brzusznej (w tym aorta)600,00
TK Angio tetnic mózgowych (głowa)600,00
TK Angio tętnic domózgowych (szyja)600,00
TK Angio tętnic klatki piersiowej (w tym aorta)600,00
TK Angio tętnic kończyn600,00
TK dwóch okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym600,00
TK dwóch okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego500,00
TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym350,00
TK głowy bez kontrastu250,00
TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym (tylko 1 faza z kontrastem)350,00
TK inne bez kontrastu350,00
TK jamu brzusznej i miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego - dwie okolice500,00
TK jamy brzusznej i miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym - dwie okolice 600,00
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym400,00
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnieinia kontrastowego350,00
TK jamy brzusznej wielofazowe500,00
TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym400,00
TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego350,00
TK klatki piersiowej, brzucha i miednicy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym800,00
TK kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym400,00
TK kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego350,00
TK kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym400,00
TK kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego350,00
TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego350,00
TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego350,00
TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego350,00
TK szyi/krtani bez i ze wzmocnieniem kontrastowym400,00
TK szyi/krtani bez wzmocnienia kontrastowego350,00
TK trzech lub wiecej okolic anatomicznych bez i ze wzmocnieniem kontrastowym800,00
TK trzech lub więcj okolic anatomicznych bez wzmocnienia kontrastowego600,00
TK uraz wielonarządowy - trauma scan800,00
TK zatok250,00
PRACOWNIA CYTOLOGICZNA
Cytologia ginekologiczna z pobraniem materiału30,00
Biocenoza pochwy30,00
Badanie czystościowe na jałowość20,00
Badanie czystościowe na jałowość z identyfikacją40,00
Badanie czystościowe na jałowość z identyfikacją i antybiogramem66,00
INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Badanie audiometryczne25,00
Badanie EEG150,00
Badanie elektrokardiograficzne (EKG)15,00
Opis badania EKG10,00
Badanie EKG z opisem25,00
Próba wysiłkowa115,00
Tilt test (test pochyleniowy)200,00
Spirometria30,00
Spirometria z testem rozkurczowym40,00
Testy alergologiczne (skórne punktowe , za 1 alergen)12,00
24-godzinne monitorowanie Ekg metodą Holtera100,00
24-godzinne monitorowanie RR metodą Holtera100,00
Echokardiografia100,00
DIAGNOSTYKA LABOLATORYJNA
ANALITYKA OGÓLNA
Aceton we krwi7,00
Albumina8,50
Alfa amylaza7,00
Alfa amylaza w moczu7,00
Alfa-fetoproteina AFP25,00
Aminotransferaza alaninowa6,00
Aminotransferaza asparaginowa6,00
Anty - CCP IgG43,00
Antygen CA 12537,00
Antygen CA 15-357,00
Antygen CA 19-937,00
Antygen CEA26,00
Antygen HBe32,00
Antygen HBs18,00
Anty-HBc31,00
Anty-HBe36,00
Anty-HBs30,00
Anty-HCV36,00
Bad. kału w kier. Salmonella, Shigella128,00
Bad. w kierunku toksyn A/B Clostridium difficile89,00
Badanie ogólne moczu8,00
Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego35,50
Badanie płynu stawowego16,50
Badanie płynu z jamy ciała16,00
Badanie w kierunku wirusa RSV64,00
Badanie w kierunku zarodników grzybów123,00
Beta - hCG total24,00
Bezpośredni test antyglobulinowy14,00
Bezwzględna liczba eozynofili10,50
Białko całkowite6,00
Białko CRP27,50
Białko w DZM met. turbidymetryczną5,50
Białko w moczu met. turbidymetryczną5,50
Bilirubina całkowita6,00
BNP125,00
Borelioza IgG (met. WB)77,00
Borelioza IgM (met. WB)77,00
Borelioza Lyme Trace62,50
Borelioza w PMR i w surowicy60,00
Borrelia - wykrywanie bakterii w kleszczach100,00
Borrelia IgG26,00
Borrelia IgM26,00
Całkowita zdolność wiązania żelaza21,00
Chlorki3,50
Chlorki w DZM4,50
Chlorki w moczu4,00
Cholesterol całkowity6,00
Cholesterol DLDL9,50
Cholesterol UHDL6,00
CMV IgG Avidność89,00
Cytomegalia IgG30,00
Cytomegalia IgM33,50
Cytomorfologiczny opis szpiku30,00
Czas koalinowo-kefalinowy (APTT)14,00
Czas krwawienia3,00
Czas krzepnięcia3,00
Czynnik RF15,00
DDimery40,00
Dehydrogenaza mleczanowa5,00
Dobowa utrata białka5,70
Elektroforeza białek w PMR13,00
Elektroforeza białek w surowicy - proteinogram56,00
Estradiol22,00
Etanol24,00
Ferrytyna24,00
Fibrynogen13,50
Fosfataza alkaliczna6,00
Fosfor6,00
Fosfor w DZM6,00
Fosfor w moczu6,00
Gammaglutamylotransferaza6,00
Gentamycyna30,00
Glukoza6,00
Grupa krwi34,00
Helicobacter Ag - kał met. immunochromatograficzną46,00
Helicobacter pylorii - test21,00
Hemoglobina glikowana19,00
HIV Ag/Ab Combo20,00
Homocysteina40,00
Hormon folikulotropowy FSH20,00
Hormon luteinizujący LH20,00
Hormon tyreotropowy TSH17,00
Immunoglobulina A17,00
Immunoglobulina E20,00
Immunoglobulina G17,00
Immunoglobulina M17,00
Insulina17,00
Insulina krzywa17,00
Izoenzym kinazy kreatynowej18,30
Jonogram10,50
Kalprotektyna95,00
Kał - pasożyty 18,00
Kał - pasożyty 28,00
Kał - pasożyty 38,00
Kał na krew utajoną20,00
Karbamazepina44,00
Kinaza kreatynowa10,50
Klirens kreatyniny10,00
Kortyzol26,00
Kreatynina7,00
Krzywa glukozowa- jedno pobranie5,00
Krzywa wchłaniania żelaza -jedno pobranie6,00
Kwas foliowy35,00
Kwas mlekowy15,00
Kwas moczowy6,00
Kwas walproinowy32,00
Kwasy żółciowe całkowite36,00
Lamblie48,00
Magnez6,00
Magnez w DZM6,00
Magnez w moczu6,00
Marker HE450,00
Mocznik6,00
Mononukleoza - test22,50
Morfologia krwi8,00
Norovirus59,00
Odra IgG34,00
Odra IgM34,00
Odczyn antystreptolizynowy15,00
Odczyn Biernackiego po 1h8,00
P/c p/peroksydazie tarczycowej35,00
P/c p/Treponema pallidum15,00
P/c p/tyreoglob. tarczycowej33,00
Panel narkotykowy54,00
Parathormon Intact32,00
Płytki krwi6,00
Potas3,50
Potas w DZM3,50
Potas w moczu3,20
Progesteron20,00
Prokalcytonina70,00
Prolaktyna20,00
Prolaktyna po obciążeniu20,00
Przeciwciała termostabilne60,00
Przeglądowe badanie p/c odpornościowych PTA25,00
PSA free35,00
PSA total25,00
PT INR2,50
PT wskaźnik2,50
PT-czas2,50
Resztki pokarmowe10,00
Retikulocyty6,50
Rota-Adeno wirus29,50
Rozmaz krwi obwodowej - manualnie10,00
Równowaga kwasowo-zasadowa12,00
Różyczka IgG30,00
Różyczka IgM30,00
Saturacja transferyny27,00
Sód3,50
Sód w DZM3,50
Sód w moczu3,50
Szybki test do wykrywania wirusów grypy typu A i B46,00
Test ciążowy10,00
Test lateksowy "Meningitis"158,00
Test pokarmowo-wziewny210,00
Testosteron22,00
Toksoplazmoza IgG28,00
Toksoplazmoza IgM28,00
Toxo IgG Avidność83,00
Transferyna19,00
Trijodotyronina wolna FT317,00
Troponina I33,00
Trójglicerydy6,50
Trójjodotyronina całk. TT325,00
Tyroksyna całkowita TT422,50
Tyroksyna wolna FT417,00
Waaler Rose Slide13,00
Wapń5,00
Wapń w DZM5,00
Wapń w moczu5,00
Witamina B-1235,00
Witamina D3 metabolit 25(OH)35,00
Żelazo6,00
BAKTRIOLOGIA
Badanie bakteriologiczne materiału biologicznego z identyfikacją i antybiogramem72,00
Badanie bakteriologiczne materiału biologicznego - posiew jałowy18,00
Badanie bakteriologiczne materiału biologicznego z identyfikacją38,00
Badanie bakteriologiczne krwi i PMR z identyfikacją i antybiogramem98,00
Badanie bakteriologiczne krwi i PMR posiew jałowy40,00
Badanie bakteriologiczne materiału z dróg rodnych -biocenoza pochwy27,00
Badanie bakteriologiczne czystości środowiska szpitalnego z identyfikacją42,00
Badanie bakteriologiczne czystości środowiska szpitalnego posiew jałowy10,00
Biologiczna kontrola procesów sterylizacji (sporal, atest, wymaz)16,00
PRACOWNIA PATOMORFOLOGII
Badania cytopatologiczne (utrwalenie+barwienie 1 preparatu)18,00
Badania cytopatologicze (barwienie 1 preparatu)8,50
Utrwalanie preparatów cytopatologicznych10,00
Obsługa wysyłki (biurowe+transport materiału ) cena za 1 pacjenta11,00
BADANIA DODATKOWE
17-Hydroksykortikoidy w moczu dobowym62,00
17-ketosterydy w moczu dobowym49,00
17-OH progesteron20,00
ACTH18,00
Adrenalina w DZM62,00
Adrenalina w osoczu46,00
Aktywność osocza Reninowa74,00
Aldolaza w surowicy21,00
Aldosteron23,00
Alfa -1 Antytrypsyna33,00
AMH – hormon rezerwy jajnikowej77,00
ANCA (II F) przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów (c ANCA)28,00
ANCA (II F) przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów (p ANCA)28,00
ANCA łącznie ( p ANCA , c ANCA)52,00
Androstendion18,00
Anty Hbc IgM33,00
Anty-HAV IgM jakościowo25,00
Anty-HAV total34,00
Antygen Hbs ilościowo14,00
Antygen HLA-B2777,00
Antykoagulant tocznia42,00
APCA-kom.Okładzinowe żół.C40,00
ASCA -Saccharomyces cerevisiane łącznie( IgA IgM)49,00
ASCA IgA -Saccharomyces cerevisiane IgA26,00
ASCA IgG -Saccharomyces cerevisiane IgG26,00
Badanie cytogenetyczne (kariotyp)372,00
Beta 2 mikroglobuliny26,00
Białko Bence-Jonesa w moczu i surowicy10,00
Białko oligoklonalne w PMR249,00
Bilirubina bezpośrednia4,00
Bilirubina pośrednia7,00
Bruceloza IgG21,00
Bruceloza IgM21,00
C – peptyd18,00
C-3 Dopełniacz18,00
C-4 Dopełniacz18,00
C1 inhibitor aktywności46,00
Ceruloplazmina20,00
Chlamydia pneumoniae IgA21,00
Chlamydia pneumoniae IgG21,00
Chlamydia pneumoniae IgM21,00
Chlamydia trachomatis IgG 21,00
Chlamydia trachomatis IgM21,00
Cholinesteraza10,00
Choroba Crohna (badania104,00
w kierunku przewlekłych chorób zapalnych jelita grubego (choroba Crohna.ulcerative colitis): - ASCA-IgA Saccharomyces cerevisiae IgA
- P/c p/komórkom kubkowym jelita w kl. IgG
- P/c p/komórkom zewnątrzwydz. trzustki w kl. IgG
- P/c pANCA w kl. IgG
Choroba kociego pazura IgG, IgM72,00
Chromogrania A65,00
Clg Kompleksy immunologiczne52,00
CMV - ilościowo we krwi PCR243,00
Campylobacter - antygen w kale92,00
Coxacki wirusy przeciwciała IgG met. II F49,00
Coxacki wirusy przeciwciała IgM met. II F49,00
Cyklosporyna65,00
Cynk35,00
Cytomegalia PCR w moczu175,00
Cytomegalia PCR w surowicy138,00
DHEA33,00
DHEA-S (siarczan dehydroepiandrostendionu)15,00
Digiksyna ilościowo29,00
EBV IgG 26,00
EBV IgM 26,00
Elastaza trzustkowa203,00
ENA-profil40,00
Erytropoetyna28,00
Estradiol wolny21,00
Estriol całkowity13,00
Estriol wolny21,00
F-HCG-beta, wolna jednostka beta HCG33,00
Fosfataza kostna9,00
Fosfataza kwaśna5,00
FTA40,00
FTA ABS40,00
FTA ABS IgG40,00
FTA ABS IgM40,00
Gardia lambila IgM/IgG w surowicy met. IF77,00
Gastryna46,00
GBM p/c przeciw błona podstawianej kłębuszków nerkowych65,00
Genotypowanie wirusa HCV we krwi metodą PCR274,00
Glista (Ascaris lumbric IgG)26,00
Grypa RT-PCR – wymaz z gardła132,00
HBs – test potwierdzenia21,00
HBV - jakościowo95,00
HBV – ilościowo w tkance PCR261,00
HBV ilościowo we krwi metodą PCR292,00
HCV – ilościowo w tkance PCR95,00
HCV – jakościowo we krwi PCR89,00
HCV ilościowo we krwi metoda PCR292,00
Helicobakter pylori IgG test ilościowy18,00
Helikobakter pylori IgA18,00
Herpes simplex IgG23,00
Herpes simplex IgM23,00
HIV – test potwierdzenia163,00
HIV ½, HCV, HBV, badanie przesiewowe met. NAT138,00
Hormon wzrostu23,00
IgE sp. – alergeny23,00
IGF-130,00
IgG 4 podklasa40,00
Immunofiksacja (A,G,M kap, lam)95,00
Immunofiksacja białek w moczu183,00
Interleukina 6 , IL-647,00
Kalcytonina24,00
Kalprotektyna w kale138,00
Katecholaminy w DZM46,00
Katecholaminy w DZM (A,+D+NA)138,00
Koproporfiryny w moczu30,00
Krztusiec IgA24,00
Krztusiec IgG24,00
Krztusiec IgM24,00
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w dobowej zbiórce moczu57,00
Kwas deltaaminolewulinowy w moczu36,00
Kwas wanilinomigdałowy w DZM40,00
Legionella Pneumophila IgA46,00
Legionella Pneumophila IgG46,00
Legionella Pneumophila IgM46,00
Legionella Pneumophila łącznie IgA, IgG, IgM58,00
Legionella w moczu89,00
Lipaza14,00
Listerioza-test jakościowy30,00
Lit w surowicy20,00
LKM – p/c przeciwmikrosomom wątroby i nerki30,00
Metanefryna w DZM44,00
Metanefryna w moczu44,00
Metanefryna w osoczu44,00
Miedź31,00
Miedź w DZM35,00
Mikroalbuminuria w moczu, ilościowo18,00
Mioglobina23,00
Mutacja genu HFE w hemochromatozie rodzinnej224,00
Mycoplazma pneumoniae IgG23,00
Mycoplazma pneumoniae IgM23,00
Noradrenalina w DZM55,00
Noradrenalina w osoczu42,00
Normetanetryna w DZM46,00
NSE – swoista enolaza neuronowa25,00
Odczyn Waalera Rosego16,50
Ołów we krwi ilościowo34,00
Ospa IgG-półpasiec(Varicella zoster IgG)28,00
Ospa IgM-półpasiec (Varicella zoster IgM)23,00
Osteokalcyna40,00
Oznaczenie allela A 2 glikoproteiny płytek krwi298,00
Oznaczenie czynników V Leiden89,00
Oznaczenie mutacji 20210G-A genu protrombiny89,00
Oznaczenie oporności wirusa HBV na leki409,00
Oznaczenie termolabilnego wariantu MTHFR163,00
Panel infekcji urogenitalnych :
Chlamydia trachomatis posiew64,00
Mycoplasma hominis64,00
U.urealyticum/U pavus posiew64,00
Mycoplasma genitalium posiew64,00
P/c anty DNA (SLE)20,00
P/c anty GAD IgG46,00
P/c anty histonowe40,00
P/c anty SCL -7046,00
P/c anty Sm56,00
P/c anty Sm/RNP56,00
P/c Beta 2 glikoproteinie IgGi IgA58,00
P/C beta 2 glikoproteinie w klasie IgM28,00
P/c ds DNA25,00
P/c jądrowe anty Jo-161,00
P/C p. antygenom jajnika met. IIF83,00
P/c p. mieloperoksydazie w klasie IgG (pANCA) met. Elisa28,00
P/c p. plemnikom SPAK (ASA)42,00
P/C p. wyspom trzustki met.IIF(ICA)65,00
P/C p.czynnikowi wew.Castle,a i p. kom.okładzinowym żołądka APCA46,00
P/c p.jądrowe ANA.AMA.ASMA44,00
P/c p.proteinazie w klasie IgG met. Elisa (cANCA)28,00
P/c przeciw Akwaporynie 4 met. II f136,00
P/c przeciw deaminowanej gladyna A34,00
P/c przeciw deaminowanej gladyna G34,00
P/c przeciw deaminowanej gladyna łącznie ( IgG, IgM)65,00
P/c przeciw receptorom Ach108,00
P/c przeciwjądrowe ANA profil (ANA 3)101,00
P/c przeciwpłytkowe384,00
P/c Yersinia enterocolitica łącznie (IgA, IgG, IgM) 65,00
Panel jelitowy (IIF) p.ciała p. komorkom zewnątrzwydzielniczym trzustki, p.p. Komórkom kubkowatym jelit, ASCA.ANCA138,00
Panel pokarmowy mąka i mięso 10 alergenów65,00
Panel wątrobowy LKM1+AMA30,00
Panel wątrobowy pełny ( ANA2,AMA,ASMA,anty LKM, anty LSP, anty SLA) met. IF DID42,00
Paracetamol21,00
Parvowirus B19 IgG 34,00
Parvowirus B19 IgM34,00
Parvowirus B19 łącznie IgG , IgM58,00
Pneumocyctis jirovecii – test wykrycia met. IF112,00
Porfobilinogen w DZM114,00
PPJ przeciw centromeron ACA met. ELISA62,00
Przeciwciała endomysium IgA23,00
Przeciwciała endomysium IgG23,00
Przeciwciała endomysium łącznie ( IgG IgM)40,00
Przeciwciała gladynowe IgA37,00
Przeciwciała gladynowe IgG37,00
Przeciwciała gladynowe łącznie ( IgG IgM)72,00
Przeciwciała kardiolipidowe IgG20,00
Przeciwciała kardiolipidowe IgM20,00
Przeciwciała kardiolipidowe łącznie ( IgM IgG)33,00
Przeciwciała p. mitochondrialne (AMA typ M2(IIF)40,00
Przeciwciała p.jądrowe (ANA1) test przesiewowy28,00
Przeciwciała p.jądrowe ANA9( typ świecenia miano)24,00
Przeciwciała przeciw antygenom łożyska (IIF)46,00
Przeciwciała przeciw gangliozydom IgG260,00
Przeciwciała przeciw gangliozydom IgM260,00
Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim28,00
Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym i przeciwko mięśniówce serca52,00
Przeciwciała przeciw mięśniówce serca46,00
Przeciwciała przeciw wyspom trzustki, komórkom międzywyspowym trzustki i kubkowatym jelit95,00
Quantiferon163,00
Serotonina w surowicy46,00
SHBG globuliny wiążące hormony płciowe18,00
Skład kamienia moczowego46,00
SS-A42,00
SS-B42,00
Szybki test PCR do wykrywania DNA Chlamydia pneumoniae (materiał z dróg oddechowych)100,00
Szybki test PCR do wykrywania DNA Mycoplasma pneumoniae (materiał z dróg oddechowych)151,00
Szybki test PCR do wykrywania DNA Mycoplasma pneumoniae i Chlamydia pneumoniae (jeden materiał z dróg oddechowych)224,00
Świnka IgG29,00
Świnka IgM29,00
Tasiemic IgG met.ELISA26,00
Tkankowy antygen polipeptydowy190,00
Testosteron wolny24,00
Testy potwierdzenia kiła (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS)77,00
Toxo Gondi PCR jakościowo194,00
Toxocaroza, toxocara canis31,00
Toxoplazmoza IgA 52,00
Transglutaminaza IgG30,00
Transglutaminaza łącznie (IgA, IgG)52,00
Tryptaza95,00
Tyreoglobulina21,00
VDRL28,00
Wirus ZIKA IgG, IgM met. ELISA138,00
Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu ACR8,00
DZIAŁ REHABILITACJI
Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie12,00
Ćwiczenia bierne redresyjne12,00
Ćwiczenia czynno bierne10,00
Ćwiczenia wspomagane10,00
Ćwiczenia samowspomagane10,00
Ćwiczenia czynne w odciążeniu8,00
Ćwiczenia czynne z oporem8,00
Ćwiczenia izometryczne8,00
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem8,00
Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa10,00
Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa10,00
Mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa10,00
Pozycje ,drenaż, oklepywanie6,00
Ćwiczenia oddechowe6,00
Ćwiczenia sprawności manualnej8,00
Ćwiczenia zespołowe8,00
Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne8,00
Ćwiczenia koordynacji ruchowej20,00
Wyciąg mechaniczny8,00
Pionizacja bierna8,00
Nauka czynności lokomocyjnych8,00
Kąpiel wirowa kończyn górnych15,00
Kąpiel wirowa kończyn dolnych15,00
Masaż podwodny całkowity20,00
Parafinoterapia8,00
Metody neurolofizjologiczne - Metoda NDT Bobath40,00
Masaż klasyczny - całkowity50,00
Masaż klasyczny częściowy30,00
Galwanizacja8,00
Jontoforeza8,00
Prądy diadynamiczne8,00
Prądy interferencyjne8,00
TENS - przeskórna elektryczna stymulacja nerwów8,00
Prądy KOTZA8,00
Prądy TREBETA8,00
Naświetlanie promieniami IR - miejscowe8,00
Lasereroterapia8,00
Laser punktowy8,00
Pileloterapia - Naświetlanie światłem spolaryzowanym8,00
Ultradzwięki8,00
Fonoforeza8,00
Krioterapia miejscowa ciekłym azotem12,00
Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości8,00
Diatermia10,00
Masaż wibracyjny15,00
Masaż limfatyczny miejscowy20,00
Elektrostymulacja mięśni8,00
Ćwiczenia na przyrządach 20 min6,00
INNE USŁUGI
Wydanie orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego na życzenie świadczeniobiorcy , jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem , rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki , a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.25,00
Udzielenie informacji o stanie zdrowia osoby dla zakładów ubezpieczeniowych (dotyczy zakładów komercyjnych np. PZU)100,00
Udostępnienie dokumentacji medycznej – cena za 1 stronę wyciągu lub odpisu9,73
Udostępnienie dokumentacji medycznej – cena za 1 stronę wyciągu lub wydruku0,34
Udostępnienie dokumentacji medycznej – na informatycznym nośniku danych1,95
PROSEKTORIUM
Sekcja zwłok + koszt wycinków posekcyjnych400
MEDYCYNA PRACY
Badanie lekarskie profilaktyczne bez badań diagnostycznych + wydanie orzeczenia lekarskiego60,00
Badanie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych40,00
Równoczesne wykonanie badania profilaktycznego i badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych70,00
Badanie profilaktyczne kierowcy transportu drogowego (bez badań diagnostycznych i konsultacji)100,00
Badanie lekarskie celem zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej80,00
Za prowadzenie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy nad pracownikami Zakładu- stawka miesięczna za 1 pracownika (bez badań , o których mowa w pkt.1-4)3,00
Badanie kwalifikacyjne do szczepienia + szczepienie (bez szczepionki)60,00
Postępowanie poekspozycyjne , wypadek w pracy50,00
Opinia lekarza medycyna Pracy50,00
Badanie lekarskie i opinia lekarza medycyny pracy60,00
Wydanie orzeczenia lekarskiego do kierowania pojazdem200,00
Badanie profilaktyczne kierowcy transportu drogowego (bez badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych) i wydanie orzeczenia lekarskiego100,00
Badanie profilaktyczne kierowcy transportu drogowego z niezbędnymi konsultacjami specjalistycznymi badaniami diagnostycznymi i wydanie orzeczenia lekarskiego220,00
Orzeczenie lekarza Medycyny Pracy dla nauczycieli - urlop dla poratowania zdrowia80,00
Badania wzroku z oceną widzenia zmierzchowego ,olśnienia i kontrastu30,00
Badania wzroku testerem widzenia30,00
Opłata za 1 stronę duplikatu orzeczenia lekarskiego5,00
KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE
Poradnia Alergologiczna50,00
Poradnia Chirurgiczna50,00
Poradnia Chirurgii Onkologicznej50,00
Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy50,00
Poradnia Chorób Zakaźnych50,00
Poradnia Endokrynologiczna50,00
Poradnia Ginekologiczno Położnicza50,00
Poradnia Kardiologiczna50,00
Poradnia Laryngologiczna w Makowie Podhalańskim50,00
Poradnia Laryngologiczna w Suchej Beskidzkiej50,00
Poradnia Nefrologiczna50,00
Poradnia Neurologiczna50,00
Poradnia Okulistyczna50,00
Poradnia Ortopedyczna50,00
Poradnia Psychologii Klinicznej50,00
Poradnia Rehabilitacyjna50,00
Poradnia Reumatologiczna i Leczenia Osteoporozy50,00
Poradnia Urologiczna50,00
Poradnia Zdrowia Psychicznego50,00
Poradnia Diabetologiczna50,00
Poradnia Dermatologiczna85,00
BADANIA PSYCHOLOGICZNE
Badanie psychologiczne kierowców (wraz z oceną wrażliwości na olśnienie i widzenie zmierzchowe)70,00
Badanie psychologiczne kierowców ograniczone do oceny wrażliwości na ol śnienie i widzenie zmierzchowe30,00
Badanie psychologiczne operatorów sprzętu budowlanego i wóżków widłowych55,00
Badanie wysokościowe55,00
INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Badanie audiometryczne25,00
Badanie elektrokardiograficzne (EKG)12,00
Badanie EKG z opisem20,00
Spirometria30,00
Spirometria z testem rozkurczowym40,00
PRACOWNIA RADIOLOGII
RTG klatki piersiowej (D.O.1 zdjęcie)45,00
RTG kończyny górnej ( 1 zdjęcie )45,00
RTG kończyny górnej (2 zdjęcia)60,00
DIAGNOSTYKA LABOLATORYJNA
ANALITYKA OGÓLNA
Badanie ogólne moczu8,00
HEMATOLOGIA
Morfologia krwi + płytki z rozmazem automatycznym8,00
Płytki krwi6,00
Retikulocyty6,50
Rozmaz krwi obwodowej - manualnie10,00
Wskaźnik protrombinowy – PT2,50
PT (INR)2,50
PT czas2,50
BIOCHEMIA
Alfa amylaza7,00
Aminotransferaza alaninowa6,00
Aminotransferaza asparaginowa6,00
Białko CRP27,50
Bilirubina6,00
Cholesterol6,00
Dehydrogenaza mleczanowa5,00
DLDL bezpośredni zmierzony9,50
Etanol24,00
Fosfataza alkaliczna6,00
Gammaglutamylotransferaza7,00
Glukoza6,00
Hemoglobina glikowana19,00
Chlor3,50
Potas3,50
Sód3,50
Kreatynina w surowicy7,00
Kwas moczowy6,00
Mocznik6,00
Trójglicerydy6,50
UHDL6,00
Zdolność wiązania żelaza21,00
Żelazo6,00
IMMUNOCHEMIA
Anty-HBc31,00
Anty-HBe36,00
Anty-HBs32,00
Anty-HCV36,00
Antygen HBs30,00
HIV Ag/Ab Combo20,00
Hormon tyreotropowy – TSH17,00
IMMUNOLOGIA
Borrelia IgG (met. ELISA)26,00
Borrelia IgM (met. ELISA)26,00

Facebook

Menu
Polub nas