Szanowni Pacjenci!

Poniżej prezentujemy Państwu obowiązujący w naszym podmiocie zewnętrzny/komercyjny cennik usług*, obejmujący wszystkie aspekty prowadzonej przez nas działalności. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie możliwość modyfikacji ceny z uwagi na konieczność indywidualnego podejścia wobec każdej hospitalizacji. Przedmiotowa zmiana może nastąpić, np.: z powodu rozszerzenia procedur medycznych, zastosowania niestandardowych materiałów, jak również czasu pobytu – znacznie krótszego bądź dłuższego niż przyjęty w katalogu Narodowego Funduszu Zdrowia.

*po wyliczeniu JGP, dokonujemy zaokrąglenia do 10,00 zł wg zasady rachunkowej
  • Lecznictwo szpitalne
  • Pomoc doraźna
  • Poradnie
  • Diagnostyka
  • Rehabilitacja
  • Inne usługi
  • Medycyna pracy
LECZNICTWO SZPITALNE
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY / DZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ
Badanie EKG15,00 zł
Badanie EKG z badaniem lekarskim75,00 zł
Iniekcja domieśniowa12,00 zł
Iniekcja dożylna ( wenflon , motylek )20,00 zł
Iniekcja podskórna 12,00 zł
Konsultacja specjalistyczna SOR45,00 zł
Leczenie domięśniowe35,00 zł
Leczenie dożylne80,00 zł
Leczenie doustne15,00 zł
Mały zabieg chirurgiczny130,00 zł
Płukanie żołądka40,00 zł
Pobranie krwi do badań10,00 zł
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji do 12 godzin250,00 zł
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji powyżej 12 godzin do 24 godz.350,00 zł
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji każda następna doba150,00 zł
Pomiar alkotestem wydychanego powietrza na zawartość alkoholu12,00 zł
Pomiar cisnienia tętniczego7,00 zł
Porada lekarska (bez badań diagnostycznych)50,00 zł
Punkcja stawu55,00 zł
Reanimacja1000,00 zł
Repozycja zwichnięcia lub złamania60,00 zł
USG przeglądowe w SOR25,00 zł
Usunięcie ciała obcego35,00 zł
Wkłucie centralne120,00 zł
Wykonanie szczepienia- profilaktyka p/ tężcowa w urazach bez szczepionki15,00 zł
Zabieg chirurgiczny (głowa , udo , powięzie ,ścięgna)250,00 zł
Założenie cewnika do pęcherza u kobiet20,00 zł
Założenie cewnika do pęcherza u mężczyzn35,00 zł
Płukanie pęcherza20,00 zł
Założenie opatrunku dużego60,00 zł
Założenie opatrunku gipsowego dużego85,00 zł
Założenie opatrunku gipsowego małego50,00 zł
Założenie opatrunku małego / okładu30,00 zł
Założenie opatrunku unieruchamiającego35,00 zł
Założenie sondy do żołądka25,00 zł
Gastroskopia-inne150,00 zł
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica metodą injekcji1820,00 zł
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica -inną metodą niż injekcja740,00 zł
Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia410,00 zł
Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia560,00 zł
Usunięcie ciała obcego ze światła jelita grubego bez nacięcia420,00 zł
ZESPOŁY TRANSPORTU SANITARNEGO
Wykonanie usługi transportowej za 1 km (kierowca lub kierowca ratownik)3,90 zł
Transport zwykły za 1 km (2 osoby -kierowca lub kierowca ratownik +osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych)5,50 zł
Transport zwykły (3 osoby- kierowca lub kierowca ratownik medyczny+ 2 osoby uprawnione do czynności medycznych ratunkowych) za 1 km7,00 zł
Transport zaawansowany (3 osoby -kierowca lub kierowca ratownik medyczny +osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych+lekarz) za 1 km9,00 zł
Transport sanitarny NŚOZ ( kierowca + lekarz) za 1 km5,00 zł
Transport sanitarny NŚOZ ( kierowca+pielęgniarka) za 1 km4,50 zł
ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Opłata za pomoc doraźną realizowaną przez :
Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny – za jeden wyjazd 500,00 zł
Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy – za jeden wyjazd400,00 zł
ODDZIAŁY SZPITALNE
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY (łącznie z pododdziałem chirurgii onkologicznej)
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,30 zł
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego1600,00 zł
F46 choroby jamy brzusznej2260,00 zł
F72 operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem3710,00 zł
F73 operacje przepuklin brzusznych2690,00 zł
ODDZIAŁ URAZOWO ORTOPEDYCZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,10 zł
H22 artroskopia lecznicza2220,00 zł
H83 średnie zabiegi na tkankach miękkich2170,00 zł
T07 leczenie zachowawcze urazów860,00 zł
H42 duże zabiegi na kończynie górnej4690,00 zł
ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,10 zł
L82 ostra niewydolność nerek4520,00 zł
S03 choroby układu krwiotwórczego i odpornościowego > 1 dnia2800,00 zł
G17 przewlekłe choroby wątroby z pw >5 dni5610,00 zł
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego1260,00 zł
D28 choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej4350,00 zł
PODODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,10 zł
L82 ostra niewydolność nerek4520,00 zł
L84F inne choroby nerek3490,00 zł
S56 posocznica o ciężkim przebiegu8010,00 zł
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,10 zł
E73 choroby zastawek serca > 17 r.ż.3280,00zł
E53G niewydolność krążenia3650,00 zł
E88 nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż.1600,00 zł
ODDZIAŁ ZAKAŹNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,30 zł
H88 choroby infekcyjne kości i stawów4800,00 zł
S60 choroby zakaźne niewirusowe2910,00 zł
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY (łącznie z pododdziałem udarowym)
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,10 zł
A87a inne choroby układu nerwowego>17 r.ż.1770,00 zł
A47 przemijające niedokrwienie mózgu - rozszerzona diagnostyka4230,00 zł
A59 bóle głowy1660,00 zł
A34d guzy mózgu i rdzenia kręgowego>3 dni4860,00 zł
ODDZIAŁ UROLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,10 zł
L84F inne choroby nerek 3490,00 zł
L43 przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego4000,00 zł
L26 średnie zabiegi endoskopowe na pęcherzu moczowym2970,00 zł
L15 duże endoskopowe zabiegi moczowodu4580,00 zł
Założenie przezskórnej przetoki nerkowej – nefrostomii700,00 zł
Cystoskopia150,00 zł
Biopsja gruczołu krokowego200,00 zł
Przetoka nadłonowa (cystostomia)150,00 zł
Szynowanie moczowodu (D-J)300,00 zł
Płukanie pęcherza z założeniem cewnika150,00 zł
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,30 zł
M15 małe zabiegi górnej części układu rozrodczego1160,00 zł
M02 duże zabiegi dolnej części układu rozrodczego5900,00 zł
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,10 zł
P22 infekcyjne i nieinfekcyjne zapalenie żołądka i jelit2860,00 zł
P03 choroby górnego odcinka dróg oddechowych1550,00 zł
D46 pochp i inne obturacyjne choroby układu oddechowego2060,00 zł
P06 mniejsze infekcje (w tym choroby immunologiczne)2500,00 zł
ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,10 zł
H87d choroby zapalne stawów i tkanki łącznej > 3 dni3890,00 zł
H89d choroby niezapalne kości i stawów > 3 dni2400,00 zł
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,20 zł
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
Za 1 punkt rozliczeniowy wg katalogów obowiązujących w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia1,10 zł
STACJA DIALIZ
Za 1 dializę500,00 zł
ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ
Za 1 osobodzień pobytu pacjenta350,00 zł
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY
Za 1 osobodzień pobytu pacjenta133,00 zł
DZIENNY ODDZIAŁ CHEMOTERAPI ONKOLOGICZNEJ
Za 1 osobodzień pobytu pacjenta385,00 zł
Substancje czynne (leki) w chemioterapii ( za 1 punkt) wg NFZ1,00 zł
DZIEŃ POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ W DOWOLNYM ODDZIALE
Część hotelowa15,00 zł
Wyżywienie:19,00 zł
Śniadanie4,00 zł
Obiad11,00 zł
Kolacja4,00 zł
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY / DZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ
Badanie EKG15.00 zł
Badanie EKG z badaniem lekarskim75.00 zł
Iniekcja domieśniowa12.00 zł
Iniekcja dożylna ( wenflon , motylek )20.00 zł
Iniekcja podskórna12.00 zł
Konsultacja specjalistyczna SOR45.00 zł
Leczenie domięśniowe35.00 zł
Leczenie dożylne80.00 zł
Leczenie doustne15.00 zł
Mały zabieg chirurgiczny130.00 zł
Płukanie żołądka40.00 zł
Pobranie krwi do badań10.00 zł
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji do 12 godzin250.00 zł
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji powyżej 12 godzin do 24 godz.350.00 zł
Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym celem obserwacji każda następna doba150.00 zł
Pomiar alkotestem wydychanego powietrza na zawartość alkoholu12.00 zł
Pomiar cisnienia tętniczego7.00 zł
Porada lekarska (bez badań diagnostycznych)50.00 zł
Punkcja stawu55.00 zł
Reanimacja1,000.00 zł
Repozycja zwichnięcia lub złamania60.00 zł
USG przeglądowe w SOR25.00 zł
Usunięcie ciała obcego35.00 zł
Wkłucie centralne120.00 zł
Wykonanie szczepienia- profilaktyka p/ tężcowa w urazach bez szczepionki15.00 zł
Zabieg chirurgiczny (głowa , udo , powięzie ,ścięgna)250.00 zł
Założenie cewnika do pęcherza u kobiet20.00 zł
Założenie cewnika do pęcherza u mężczyzn35.00 zł
Płukanie pęcherza20.00 zł
Założenie opatrunku dużego60.00 zł
Założenie opatrunku gipsowego dużego85.00 zł
Założenie opatrunku gipsowego małego50.00 zł
Założenie opatrunku małego / okładu30.00 zł
Założenie opatrunku unieruchamiającego35.00 zł
Założenie sondy do żołądka25.00 zł
Gastroskopia-inne150.00 zł
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica metodą injekcji1,820.00 zł
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica -inną metodą niż injekcja740.00 zł
Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia410.00 zł
Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia560.00 zł
Usunięcie ciała obcego ze światła jelita grubego bez nacięcia420.00 zł
ZESPOŁY TRANSPORTU SANITARNEGO
Wykonanie usługi transportowej za 1 km (kierowca lub kierowca ratownik)3.90 zł
Transport zwykły za 1 km (2 osoby -kierowca lub kierowca ratownik +osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych)5.50 zł
Transport zwykły (3 osoby- kierowca lub kierowca ratownik medyczny+ 2 osoby uprawnione do czynności medycznych ratunkowych) za 1 km7.00 zł
Transport zaawansowany (3 osoby -kierowca lub kierowca ratownik medyczny +osoba uprawniona do czynności medycznych ratunkowych+lekarz) za 1 km9.00 zł
Transport sanitarny NŚOZ ( kierowca + lekarz) za 1 km5.00 zł
Transport sanitarny NŚOZ ( kierowca+pielęgniarka) za 1 km4.50 zł
ZESPOŁY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Opłata za pomoc doraźną realizowaną przez :
Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny – za jeden wyjazd500.00 zł
Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy – za jeden wyjazd400.00 zł
PORADY LEKARSKIE BEZ BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I WYKONANYCH PROCEDUR ZABIEGOWYCH
PORADY LEKARSKIE BEZ BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I WYKONANYCH PROCEDUR ZABIEGOWYCH
Porada lekarza specjalisty w Poradni Alergologicznej50,00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chemioterapii Onkologicznej50,00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chirurgicznej50,00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chirurgii Onkologicznej50,00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Neurologicznej50,00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chorób Płuc i Grużlicy50,00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Endokrynologicznej50,00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Kardiologicznej50,00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Laryngologicznej50,00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Nefrologicznej50,00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Okulistycznej50,00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Ortopedycznej50,00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Patologii Noworodka50,00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Ginekologiczno Położniczej50,00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Rehabilitacyjnej50,00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Reumatologicznej50,00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Urologicznej50,00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Urologicznej z badaniem USG100,00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Zdrowia Psychicznego50,00 zł
Porada lekarza specjalisty w Poradni Chorób Zakaźnych50,00 zł
Diagnoza wstępna Logopedyczna70,00 zł
Terapia Logopedyczna55,00 zł
PROCEDURY ZABIEGOWE I BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Badanie EKG12,00 zł
Badanie EKG z opisem20,00 zł
Pomiar cisnienia tętniczego7,00 zł
Punkcja stawu55,00 zł
Repozycja zwichnięcia lub złamania60,00 zł
Usunięcie ciała obcego35,00 zł
Założenie cewnika do pęcherza u kobiet20,00 zł
Założenie cewnika do pęcherza u mężczyzn35,00 zł
Założenie opatrunku gipsowego dużego85,00 zł
Założenie opatrunku gipsowego małego50,00 zł
Założenie opatrunku unieruchamiającego35,00 zł
Mały zabieg chirurgiczny80,00 zł
Mały zabieg chirurgiczny z biopsją150,00 zł
Założenie opatrunku małego20,00 zł
Założenie opatrunku dużego35,00 zł
Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia410.00 zł
DIAGNOSTYKA
PRACOWNIA RADIOLOGII
RTG zatok - w projekcji AP38,00 zł
RTG kości twarzy - w projekcji AP38,00 zł
RTG nosa - w projekcji AP38,00 zł
RTG czaszki - w projekcji AP i bocznej54,00 zł
RTG kręgosłupa szyjnego - w projekcji AP i bocznej54,00 zł
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – celowane lub czynnościowe - w projekcji AP i bocznej54,00 zł
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - w projekcji AP i bocznej54,00 zł
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego – celowane lub czynnościowe - w projekcji AP i bocznej54,00 zł
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - w projekcji AP i bocznej54,00 zł
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – celowane lub czynnościowe - w projekcji AP i bocznej54,00 zł
RTG kręgosłupa - inne - 1 zdjęcie38,00 zł
RTG kręgosłupa - inne 2 zdjęcia54,00 zł
RTG żeber - w projekcji AP i bocznej54,00 zł
RTG żeber - 1 zdjęcie38,00 zł
RTG mostka - w projekcji AP38,00 zł
RTG mostka - w projekcji AP i bocznej54,00 zł
RTG obojczyka - w projekcji AP38,00 zł
RTG obojczyka - w projekcji AP i bocznej54,00 zł
RTG klatki piersiowej z kontrastem - w projekcji AP lub bocznej50,00 zł
RTG klatki piersiowej AP38,00 zł
RTG klatki piersiowej PA38,00 zł
RTG klatki piersiowej bocznej38,00 zł
RTG klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej70,00 zł
Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego90,00 zł
RTG jelit - wlew kontrastowy120,00 zł
Urografia z kontrastem niejonowym - 4 zdjęcia210,00 zł
RTG jamy brzusznej przeglądowe - w projekcji AP38,00 zł
RTG kości barku i ramienia - w projekcji AP38,00 zł
RTG kości barku i ramienia - w projekcji AP i bocznej55,00 zł
RTG kości łokcia/przedramienia - w projekcji AP38,00 zł
RTG kości łokcia/przedramienia - w projekcji AP i bocznej55,00 zł
RTG nadgarstka/dłoni - w projekcji AP38,00 zł
RTG nadgarstka/dłoni - w projekcji AP i bocznej55,00 zł
RTG miednicy /biodra - w projekcji AP38,00 zł
RTG kości miednicy/biodra - w projekcji AP i bocznej55,00 zł
RTG miednicy w projekcji AP i bocznej55,00 zł
RTG uda/kolana/podudzia - w projekcji AP38,00 zł
RTG uda/kolana/podudzia - w projekcji AP i bocznej55,00 zł
RTG kostki/stopy - w projekcji AP38,00 zł
RTG kostki/stopy - w projekcji AP i bocznej55,00 zł
RTG kończyny / stawu 1 zdjęcie38,00 zł
RTG kończyny / stawu inne 2 zdjęcia55,00 zł
RTG kończyny / stawu porównawcze 1 zdjęcie38,00 zł
Opis zdjęć obcych16,00 zł
PRACOWNIA MAMMOGRAFII
Mammografia jednej piersi60,00 zł
Mammografia obu piersi100,00 zł
PRACOWNIA ULTRASONOGRAFII
Biopsja brzucha pod kontrolą USG55,00 zł
Biopsja piersi pod kontrolą USG55,00 zł
Biopsja tarczycy pod kontrolą USG55,00 zł
Biopsja tkanek miękkich pod kontrolą USG55,00 zł
Biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG170,00 zł
USG tarczycy i przytarczyc55,00 zł
USG ślinianek55,00 zł
USG naczyń szyi-doppler95,00 zł
USG przezciemiączkowe55,00 zł
USG piersi55,00 zł
USG przezklatkowe płuc55,00 zł
USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego55,00 zł
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej55,00 zł
USG brzucha inne55,00 zł
USG doppler tętnic domózgowych95,00 zł
USG narządów miąższowych – doppler95,00 zł
USG zakrzepicy żył głębokich-doppler95,00 zł
USG kończyn górnych-doppler95,00 zł
USG kończyn dolnych- doppler95,00 zł
USG tętnic nerkowych- doppler95,00 zł
USG innych tkanek miękkich55,00 zł
USG stawów barkowych55,00 zł
USG stawów łokciowych55,00 zł
USG stawów rąk lub stawów stóp55,00 zł
USG stawów kolanowych55,00 zł
USG stawów innych55,00 zł
USG węzłów chłonnych55,00 zł
USG stawów biodrowych55,00 zł
USG moszny w tym jąder i najądrzy55,00 zł
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
TK głowy bez kontrastu260,00 zł
TK zatok260,00 zł
TK głowy bez kontrastu i z kontrastem400,00 zł
TK angio tętnic mózgowych (głowa)600,00 zł
TK Angio tętnic mózgowych (głowa) z opisem zewnętrznym600,00 zł
TK Angio tętnic domózgowych (szyja)600,00 zł
TK Angio tętnic domózgowych (szyja) z opisem zewnętrznym600,00 zł
TK szyi /krtani bez i z kontrastem400,00 zł
TK głowy z kontrastem400,00 zł
TK klatki piersiowej bez kontrastu310,00 zł
TK klatki piersiowej z kontrastem430,00 zł
TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem430,00 zł
TK angio tętnic klatki piersiowej600,00 zł
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu310,00 zł
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i z kontrastem430,00 zł
TK jamy brzusznej wielofazowe500,00 zł
TK Angio aorty brzusznej600,00 zł
TK kończyny górnej bez kontrastu310,00 zł
TK kończyny górnej bez i z kontrastem430,00 zł
TK kończyny dolnej bez kontrastu310,00 zł
TK kończyny dolnej bez i z kontrastem430,00 zł
TK Angio tętnic kończyn600,00 zł
TK Angio tętnic kończyn z opisem zewnętrznym600,00 zł
TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu310,00 zł
TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu310,00 zł
TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu310,00 zł
TK z kontrastem (miednicy,stawów,kończyn,kręgosłupa)430,00 zł
TK inne z kontrastem430,00 zł
Przesył badań do konsultacji neurochirurgicznych35,00 zł
dyżur - TK głowy bez kontrastu370,00 zł
dyżur -TK zatok370,00 zł
dyżur -TK głowy bez kontrastu i z kontrastem490,00 zł
dyżur -TK angio tętnic mózgowych (głowa)670,00 zł
dyżur -TK Angio tętnic mózgowych (głowa) z opisem zewnętrznym670,00 zł
dyżur -TK Angio tętnic domózgowych (szyja)670,00 zł
dyżur -TK Angio tętnic domózgowych (szyja) z opisem zewnętrznym670,00 zł
dyżur -TK szyi /krtani bez i z kontrastem490,00 zł
dyżur -TK głowy z kontrastem490,00 zł
dyżur -TK klatki piersiowej bez kontrastu370,00 zł
dyżur -TK klatki piersiowej z kontrastem540,00 zł
dyżur -TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem550,00 zł
dyżur -TK angio tętnic klatki piersiowej670,00 zł
dyżur -TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu380,00 zł
dyżur -TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i z kontrastem550,00 zł
dyżur -TK jamy brzusznej wielofazowe640,00 zł
dyżur -TK Angio aorty brzusznej670,00 zł
dyżur -TK kończyny górnej bez kontrastu370,00 zł
dyżur -TK kończyny górnej bez i z kontrastem540,00 zł
dyżur -TK kończyny dolnej bez kontrastu370,00 zł
dyżur -TK kończyny dolnej bez i z kontrastem540,00 zł
dyżur -TK Angio tętnic kończyn670,00 zł
dyżur -TK Angio tętnic kończyn z opisem zewnętrznym670,00 zł
dyżur -TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu380,00 zł
dyżur -TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu380,00 zł
dyżur -TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu380,00 zł
dyżur -TK z kontrastem (miednicy,stawów,kończyn,kręgosłupa)580,00 zł
dyżur -TK inne z kontrastem580,00 zł
PRACOWNIA ENDOSKOPII PRZEWODU POKARMOWEGO
Endoskopowa ablacja nowotworu przełyku (APC)670,00 zł
Endoskopowe wycięcie polipów żołądka (z użyciem pętli diatermicznej)540,00 zł
Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany tkanki przełyku- inne ( metodą EVL(gumkowanie))1890,00 zł
Endoskopowa biopsja żołądka ( z badaniem hist-pat)200,00 zł
Endoskopowa biopsja żołądka ( z 2 lub więcej badaniami hist-pat)260,00 zł
Endoskopowe opanowanie krwawienia jelita grubego metodą injekcji / injekcji i APC2050,00 zł
Endoskopowe opanowanie krwawienia jelita grubego metodą APC1630,00 zł
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica-metoda injekcji1820,00 zł
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica- inną metodą niż injekcja740,00 zł
Endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku-metodą injekcji1870,00 zł
Endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku-inną metodą niż injekcji470,00 zł
Przezskórne wytworzenie przetoki żołądkowej (PEG)2480,00 zł
Usunięcie ciała obcego ze światła jelita grubego bez nacięcia425,00 zł
Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia410,00 zł
Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia560,00 zł
Endoskopowe wycięcie polipów żołądka ( z użyciem igły i APC)2280,00 zł
Zabiegi naprawcze przełyku – inne: (endoskopowe leczenie achalazji przełyku metodą injekcji toksyny botulinowej)3950,00 zł
Endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego650,00 zł
Średnie i endoskopowe zabiegi jelita grubego (kolonoskopia z polipektomią 1 lub więcej polipów o średnicy powyżej 1 cm za pomocą pętli diatermicznej z badaniem his-pat)755,00 zł
Kolonoskopia z polipektomią jednego lub więcej polipów o średnicy do 1 cm za pomocą pętli diatermicznej (z badaniem hist-pat)755,00 zł
Endosonografia trzustki (EUS) 1 igła1535,00 zł
Endosonografia trzustki (EUS) 2 igły2360,00 zł
Endosonografia trzustki (EUS) bez igły710,00 zł
Fiberokolonoskopia250,00 zł
Gastroskopia- inne150,00 zł
Kolonoskopia z biopsją370,00 zł
Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego (mukozektomia)2410,00 zł
PRACOWNIA CYTOLOGICZNA
Cytologia ginekologiczna z pobraniem materiału20,00 zł
Biocenoza pochwy30,00 zł
Badanie czystościowe na jałowość20,00 zł
Badanie czystościowe na jałowość z identyfikacją40,00 zł
Badanie czystościowe na jałowość z identyfikacją i antybiogramem66,00 zł
INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Badanie audiometryczne25,00 zł
Badanie EEG150,00 zł
Badanie elektrokardiograficzne (EKG)12,00 zł
Opis badania EKG8,00 zł
Badanie EKG z opisem20,00 zł
Próba wysiłkowa115,00 zł
Tilt test (test pochyleniowy)200,00 zł
Spirometria20,00 zł
Spirometria z testem rozkurczowym25,00 zł
Testy alergologiczne (skórne punktowe , za 1 alergen)12,00 zł
24-godzinne monitorowanie Ekg metodą Holtera100,00 zł
24-godzinne monitorowanie RR metodą Holtera100,00 zł
USG serca + color Doppler100,00 zł
DIAGNOSTYKA LABOLATORYJNA
ANALITYKA OGÓLNA
Aceton we krwi4,00 zł
Badanie na obecność plemników21,60 zł
Badanie ogólne moczu7,00 zł
Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego33,60 zł
Badanie płynu z jamy ciała16,00 zł
Badanie płynu stawowego16,00 zł
Badanie w kierunku zarodników grzybów73,00 zł
Białko monoklonalne w surowicy110,00 zł
Białko w DZM met. Turbidymetryczną5,10 zł
Białko w moczu met. turbidymetryczną5,10 zł
Elektroforeza białek w surowicy38,00 zł
Helicobacter Ag – kał met. Chromatopolarograficzną41,00 zł
Kał na krew utajoną10,00 zł
Kał na pasożyty - oznaczenie 16,00 zł
Kał na pasożyty - oznaczenie 26,00 zł
Kał na pasożyty - oznaczenie 36,00 zł
Kamień moczowy30,00 zł
Lambie – w kale43,00 zł
Mononukleoza - test22,00 zł
Panel narkotykowy53,00 zł
Resztki pokarmowe10,00 zł
Rota - adenowirus27,00 zł
Test ciążowy10,00 zł
Waaler Rose Slide13,00 zł
HEMATOLOGIA
Bezwzględna liczba eozynofili8,00 zł
Czas kaolinowo – kefalinowy – APTT12,00 zł
Czas krwawienia2,50 zł
Czas krzepnięcia2,50 zł
Fibrynogen12,00 zł
Helicobacter pylorii - test21,00 zł
Cytomorfologiczny opis szpiku30,00 zł
Morfologia krwi + płytki z rozmazem automatycznym7,00 zł
Odczyn Biernackiego po 1h7,00 zł
Oporność osmotyczna6,00 zł
Płytki krwi6,00 zł
Prokalcytonina70,00 zł
Retikulocyty6,00 zł
Rozmaz krwi obwodowej - manualnie10,00 zł
Wskaźnik protrombinowy – PT2,50 zł
PT (INR)2,50 zł
PT czas2,50 zł
SEROLOGIA
Grupa krwi33,00 zł
Bezpośredni test antyglobulinowy14,00 zł
Przeciwciała termostabilne50,00 zł
Przeglądowe badanie przeciwciał odpornościowych25,00 zł
BIOCHEMIA
Albumina8,50 zł
Alfa amylaza7,00 zł
Alfa amylaza w moczu7,00 zł
Aminotransferaza alaninowa6,00 zł
Aminotransferaza asparaginowa6,00 zł
Białko całkowite6,00 zł
Białko CRP25,00 zł
Bilirubina6,00 zł
Chlorki w DZM4,00 zł
Chlorki 3,50 zł
Cholesterol6,00 zł
Czynnik RF15,00 zł
Dehydrogenaza mleczanowa5,00 zł
DLDL bezpośredni zmierzony9,50 zł
Etanol24,00 zł
Fosfataza alkaliczna6,00 zł
Fosfor6,00 zł
Fosfor w DZM6,00 zł
Gammaglutamylotransferaza6,00 zł
Glukoza5,00 zł
Hemoglobina glikowana19,00 zł
Immunoglobuliny (IgA,)17,00 zł
Immunoglobuliny ( IgG)17,00 zł
Immunoglobuliny ( IgM)17,00 zł
Immunoglobulina E20,00 zł
Izoenzym kinazy kreatynowej18,30 zł
Jonogram (Ca++, K+, Na+,)10,50 zł
chlor 3,50 zł
potas 3,50 zł
sód 3,5,00 zł
Jonogram (Cl-, K+, Na+)10,50 zł
Kinaza kreatynowa10,50 zł
Klirens kreatyniny10,00 zł
Kreatynina w DZM6,00 zł
Kreatynina w surowicy6,00 zł
Krzywa glukozowa – każde oznaczenie5,00 zł
Krzywa wchłaniania żelaza – każde oznaczenie6,00 zł
Kwas mlekowy15,00 zł
Kwas moczowy6,00 zł
Kwas moczowy w DZM6,00 zł
Magnez6,00 zł
Magnez w DZM6,00 zł
Mocznik6,00 zł
Mocznik w DZM6,00 zł
Odczyn antystreptolizynowy (ASO)15,00 zł
Potas w DZM3,50 zł
Równowaga kwasowo-zasadowa12,00 zł
Sód w DZM3,50 zł
Trójglicerydy6,50 zł
UHDL6,00 zł
Wapń5,00 zł
Wapń w DZM5,00 zł
Zdolność wiązania żelaza16,00 zł
Żelazo6,00 zł
IMMUNOCHEMIA
AFP – Alfa-fetoproteina25,00 zł
Anty - CCP 43,00 zł
Anty-HBc31,00 zł
Anty-HBe36,00 zł
Anty-HBs30,00 zł
Anty-HCV36,00 zł
Antygen CA 12537,00 zł
Antygen CA 15-340,00 zł
Antygen CA 19-937,00 zł
Antygen CEA26,00 zł
Antygen Hbe32,00 zł
Antygen HBs18,00 zł
Beta-gonadotropina kosmówkowa24,00 zł
BNP - Marker uszk. m. sercowego100,00 zł
CMV IgG Avidność87,00 zł
Cytomegalia IgG30,00 zł
Cytomegalia IgM31,00 zł
D-dimery40,00 zł
Estradiol22,00 zł
Ferrytyna24,00 zł
HIV Ag/Ab Combo20,00 zł
Hormon folikulotropowy FSH20,00 zł
Hormon luteiznizujący – LH20,00 zł
Hormon tyreotropowy – TSH17,00 zł
Karbamazepina32,00 zł
Kortyzol25,00 zł
Kortyzol w DZM33,00 zł
Kortyzol wolny w DZM33,00 zł
Kwas walproinowy32,00 zł
Marker HE450,00 zł
P/c p/peroksydazie tarczycowej35,00 zł
P/c p/Treponema pallidum15,00 zł
P/c p/tyreoglobulinie tarczycowej33,00 zł
Parathormon Intact32,00 zł
Progesteron20,00 zł
Prolaktyna20,00 zł
Prolaktyna po obciążeniu20,00 zł
PSA free - antygen sterczowy wolny35,00 zł
PSA total - antygen sterczowy całkowity25,00 zł
Różyczka IgG30,00 zł
Różyczka IgM30,00 zł
Testosteron22,00 zł
Toksoplazmoza IgG28,00 zł
Toksoplazmoza IgM28,00 zł
Toxo IgG Avidność56,00 zł
Transferyna19,00 zł
Trijodotyronina całkowita – TT317,00 zł
Trijodotyronina wolna – FT317,00 zł
Troponina I33,00 zł
Tyroksyna całkowita – TT416,50 zł
Tyroksyna wolna – FT417,00 zł
Witamina B-1235,00 zł
Witamina D3 metabolit 25(OH)35,00 zł
Kwasy żółciowe całkowite36,00 zł
Gentamycyna30,00 zł
Kalprotektyna/laktoferyna95,00 zł
Badanie w kierunku wirusa RSV55,00 zł
IMMUNOLOGIA
Borelioza w PMR i w surowicy60,00 zł
Borrelia IgG (met. ELISA)26,00 zł
Borrelia IgM (met. ELISA)26,00 zł
Borelioza IgG (met. WB)70,00 zł
Borelioza IgM (met. WB)70,00 zł
Borrelia - wykrywanie bakterii w kleszczach100,00 zł
Test pokarmowo-wziewny210,00 zł
Szybki test do wykrywania wirusów grypy typu A i B46,00 zł
Test lateksowy "Meningitis"137,00 zł
Badanie w kierunku toksyn A/B Clostridium difficile71,00 zł
Badanie w kierunku antygenu GDH Clostridium difficle71,00 zł
BAKTRIOLOGIA
Badanie bakteriologiczne materiału biologicznego z identyfikacją i antybiogramem72,00 zł
Badanie bakteriologiczne materiału biologicznego - posiew jałowy18,00 zł
Badanie bakteriologiczne materiału biologicznego z identyfikacją38,00 zł
Badanie bakteriologiczne krwi i PMR z identyfikacją i antybiogramem98,00 zł
Badanie bakteriologiczne krwi i PMR posiew jałowy40,00 zł
Badanie bakteriologiczne materiału z dróg rodnych -biocenoza pochwy27,00 zł
Badanie bakteriologiczne czystości środowiska szpitalnego z identyfikacją42,00 zł
Badanie bakteriologiczne czystości środowiska szpitalnego posiew jałowy10,00 zł
Biologiczna kontrola procesów sterylizacji (sporal, atest, wymaz)16,00 zł
PRACOWNIA PATOMORFOLOGII
Badania cytopatologiczne (utrwalenie+barwienie 1 preparatu)18,00 zł
Badania cytopatologicze (barwienie 1 preparatu)8,50 zł
Utrwalanie preparatów cytopatologicznych10,00 zł
Obsługa wysyłki (biurowe+transport materiału ) cena za 1 pacjenta11,00 zł
BADANIA DODATKOWE
17-Hydroksykortikoidy w moczu dobowym62,00 zł
17-ketosterydy w moczu dobowym49,00 zł
17-OH progesteron20,00 zł
ACTH18,00 zł
Adrenalina w DZM62,00 zł
Adrenalina w osoczu46,00 zł
Aktywność osocza Reninowa74,00 zł
Aldolaza w surowicy21,00 zł
Aldosteron23,00 zł
Alfa -1 Antytrypsyna33,00 zł
AMH – hormon rezerwy jajnikowej77,00 zł
ANCA (II F) przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów (c ANCA)28,00 zł
ANCA (II F) przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów (p ANCA)28,00 zł
ANCA łącznie ( p ANCA , c ANCA)52,00 zł
Androstendion18,00 zł
Anty Hbc IgM33,00 zł
Anty-HAV IgM jakościowo25,00 zł
Anty-HAV total34,00 zł
Antygen Hbs ilościowo14,00 zł
Antygen HLA-B2777,00 zł
Antykoagulant tocznia42,00 zł
APCA-kom.Okładzinowe żół.C40,00 zł
ASCA -Saccharomyces cerevisiane łącznie( IgA IgM)49,00 zł
ASCA IgA -Saccharomyces cerevisiane IgA26,00 zł
ASCA IgG -Saccharomyces cerevisiane IgG26,00 zł
Badanie cytogenetyczne (kariotyp)372,00 zł
Beta 2 mikroglobuliny26,00 zł
Białko Bence-Jonesa w moczu i surowicy10,00 zł
Białko oligoklonalne w PMR249,00 zł
Bilirubina bezpośrednia4,00 zł
Bilirubina całkowita4,00 zł
Bilirubina pośrednia7,00 zł
Bruceloza IgG21,00 zł
Bruceloza IgM21,00 zł
C – peptyd18,00 zł
C-3 Dopełniacz18,00 zł
C-4 Dopełniacz18,00 zł
C1 inhibitor aktywności46,00 zł
Ceruloplazmina20,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgA21,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgG21,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgM21,00 zł
Chlamydia trachomatis IgG 21,00 zł
Chlamydia trachomatis IgM21,00 zł
Cholinesteraza10,00 zł
Choroba Crohna (badania) w kierunku przewlekłych chorób zapalnych jelita grubego (choroba Crohna.ulcerative colitis): - ASCA-IgA Saccharomyces cerevisiae IgA - P/c p/komórkom kubkowym jelita w kl. IgG - P/c p/komórkom zewnątrzwydz. trzustki w kl. IgG - P/c pANCA w kl. IgG104,00 zł
Choroba kociego pazura IgG, IgM72,00 zł
Chromogrania A65,00 zł
Clg Kompleksy immunologiczne52,00 zł
CMV - ilościowo we krwi PCR243,00 zł
Coxacki wirusy przeciwciała IgG met. II F49,00 zł
Coxacki wirusy przeciwciała IgM met. II F49,00 zł
Cyklosporyna65,00 zł
Cynk35,00 zł
Cytomegalia PCR w moczu175,00 zł
Cytomegalia PCR w surowicy138,00 zł
DHEA33,00 zł
DHEA-S (siarczan dehydroepiandrostendionu)15,00 zł
Digiksyna ilościowo29,00 zł
EBV IgG 26,00 zł
EBV IgM26,00 zł
ENA-profil40,00 zł
Erytropoetyna28,00 zł
Estradiol wolny21,00 zł
Estriol całkowity13,00 zł
Estriol wolny21,00 zł
F-HCG-beta, wolna jednostka beta HCG33,00 zł
Fosfataza kostna9,00 zł
Fosfataza kwaśna5,00 zł
FTA40,00 zł
FTA ABS40,00 zł
FTA ABS IgG40,00 zł
FTA ABS IgM40,00 zł
Gardia lambila IgM/IgG w surowicy met. IF77,00 zł
Gastryna46,00 zł
GBM p/c przeciw błona podstawianej kłębuszków nerkowych65,00 zł
Genotypowanie wirusa HCV we krwi metodą PCR274,00 zł
Glista (Ascaris lumbric IgG)26,00 zł
Grypa RT-PCR – wymaz z gardła132,00 zł
HBs – test potwierdzenia21,00 zł
HBV - jakościowo95,00 zł
HBV – ilościowo w tkance PCR261,00 zł
HBV ilościowo we krwi metodą PCR292,00 zł
HCV – ilościowo w tkance PCR95,00 zł
HCV – jakościowo we krwi PCR89,00 zł
HCV ilościowo we krwi metoda PCR292,00 zł
Helicobakter pylori IgG test ilościowy18,00 zł
Helikobakter pylori IgA18,00 zł
Herpes simplex IgG23,00 zł
Herpes simplex IgM23,00 zł
HIV – test potwierdzenia163,00 zł
HIV ½, HCV, HBV, badanie przesiewowe met. NAT138,00 zł
Homocysteina20,00 zł
Hormon wzrostu23,00 zł
IgE sp. – alergeny23,00 zł
IGF-130,00 zł
IgG 4 podklasa40,00 zł
Immunofiksacja (A,G,M kap, lam)95,00 zł
Insulina14,00 zł
Interleukina 6 , IL-647,00 zł
Kalcytonina24,00 zł
Katecholaminy w DZM46,00 zł
Katecholaminy w DZM (A,+D+NA)138,00 zł
Koproporfiryny w moczu30,00 zł
Krztusiec IgA24,00 zł
Krztusiec IgG24,00 zł
Krztusiec IgM24,00 zł
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w dobowej zbiórce moczu57,00 zł
Kwas deltaaminolewulinowy w moczu36,00 zł
Kwas foliowy15,00 zł
Kwas wanilinomigdałowy w DZM40,00 zł
Legionella Pneumophila IgA46,00 zł
Legionella Pneumophila IgG46,00 zł
Legionella Pneumophila IgM46,00 zł
Legionella Pneumophila łącznie IgA, IgG, IgM58,00 zł
Legionella w moczu89,00 zł
Lipaza14,00 zł
Listerioza-test jakościowy30,00 zł
Lit w surowicy20,00 zł
LKM – p/c przeciwmikrosomom wątroby i nerki30,00 zł
Metanefryna w DZM44,00 zł
Metanefryna w moczu44,00 zł
Metanefryna w osoczu44,00 zł
Miedź31,00 zł
Miedź w DZM35,00 zł
Mikroalbuminuria w moczu, ilościowo18,00 zł
Mioglobina23,00 zł
Mutacja genu HFE w hemochromatozie rodzinnej224,00 zł
Mycoplazma pneumoniae IgG23,00 zł
Mycoplazma pneumoniae IgM23,00 zł
Noradrenalina w DZM55,00 zł
Noradrenalina w osoczu42,00 zł
Normetanetryna w DZM46,00 zł
NSE – swoista enolaza neuronowa25,00 zł
Odra IgG34,00 zł
Odra IgM34,00 zł
Ołów we krwi ilościowo34,00 zł
Ospa IgG-półpasiec(Varicella zoster IgG)28,00 zł
Ospa IgM-półpasiec (Varicella zoster IgM)23,00 zł
Osteokalcyna40,00 zł
Oznaczenie allela A 2 glikoproteiny płytek krwi298,00 zł
Oznaczenie czynników V Leiden89,00 zł
Oznaczenie mutacji 20210G-A genu protrombiny89,00 zł
Oznaczenie oporności wirusa HBV na leki409,00 zł
Oznaczenie termolabilnego wariantu MTHFR163,00 zł
P/c anty DNA (SLE)20,00 zł
P/c anty GAD IgG46,00 zł
P/c anty histonowe40,00 zł
P/c anty SCL -7046,00 zł
P/c anty Sm56,00 zł
P/c anty Sm/RNP56,00 zł
P/c Beta 2 glikoproteinie IgGi IgA58,00 zł
P/C beta 2 glikoproteinie w klasie IgM28,00 zł
P/c ds DNA25,00 zł
P/c jądrowe anty Jo-161,00 zł
P/C p. antygenom jajnika met. IIF83,00 zł
P/c p. mieloperoksydazie w klasie IgG (pANCA) met. Elisa28,00 zł
P/c p. plemnikom SPAK (ASA)42,00 zł
P/C p. wyspom trzustki met.IIF(ICA)65,00 zł
P/C p.czynnikowi wew.Castle,a i p. kom.okładzinowym żołądka APCA46,00 zł
P/c p.jądrowe ANA.AMA.ASMA44,00 zł
P/c p.proteinazie w klasie IgG met. Elisa (cANCA)28,00 zł
P/c przeciw Akwaporynie 4 met. II f136,00 zł
P/c przeciw deaminowanej gladyna A34,00 zł
P/c przeciw deaminowanej gladyna G34,00 zł
P/c przeciw deaminowanej gladyna łącznie ( IgG, IgM)65,00 zł
P/c przeciw receptorom Ach108,00 zł
P/c przeciwjądrowe ANA profil (ANA 3)101,00 zł
P/c przeciwpłytkowe384,00 zł
P/c Yersinia enterocolitica łącznie (IgA, IgG, IgM)65,00 zł
Panel jelitowy (IIF) p.ciała p. komorkom zewnątrzwydzielniczym trzustki, p.p. Komórkom kubkowatym jelit, ASCA.ANCA138,00 zł
Panel pokarmowy mąka i mięso 10 alergenów65,00 zł
Panel wątrobowy LKM1+AMA30,00 zł
Panel wątrobowy pełny ( ANA2,AMA,ASMA,anty LKM, anty LSP, anty SLA) met. IF DID42,00 zł
Paracetamol21,00 zł
Parvowirus B19 IgG34,00 zł
Parvowirus B19 IgM34,00 zł
Parvowirus B19 łącznie IgG , IgM58,00 zł
Pneumocyctis jirovecii – test wykrycia met. IF112,00 zł
Porfobilinogen w DZM114,00 zł
PPJ przeciw centromeron ACA met. ELISA62,00 zł
Przeciwciała endomysium IgA23,00 zł
Przeciwciała endomysium IgG23,00 zł
Przeciwciała endomysium łącznie ( IgG IgM)40,00 zł
Przeciwciała gladynowe IgA37,00 zł
Przeciwciała gladynowe IgG37,00 zł
Przeciwciała gladynowe łącznie ( IgG IgM)72,00 zł
Przeciwciała kardiolipidowe IgG20,00 zł
Przeciwciała kardiolipidowe IgM20,00 zł
Przeciwciała kardiolipidowe łącznie ( IgM IgG)33,00 zł
Przeciwciała p. mitochondrialne (AMA typ M2(IIF)40,00 zł
Przeciwciała p.jądrowe (ANA1) test przesiewowy28,00 zł
Przeciwciała p.jądrowe ANA9( typ świecenia miano)24,00 zł
Przeciwciała przeciw antygenom łożyska (IIF)46,00 zł
Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim28,00 zł
Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym i przeciwko mięśniówce serca52,00 zł
Przeciwciała przeciw mięśniówce serca46,00 zł
Przeciwciała przeciw wyspom trzustki, komórkom międzywyspowym trzustki i kubkowatym jelit95,00 zł
Quantiferon163,00 zł
Serotonina w surowicy46,00 zł
SHBG globuliny wiążące hormony płciowe18,00 zł
Skład kamienia moczowego46,00 zł
SS-A42,00 zł
SS-B42,00 zł
Szybki test PCR do wykrywania DNA Chlamydia pneumoniae (materiał z dróg oddechowych)100,00 zł
Szybki test PCR do wykrywania DNA Mycoplasma pneumoniae (materiał z dróg oddechowych)151,00 zł
Szybki test PCR do wykrywania DNA Mycoplasma pneumoniae i Chlamydia pneumoniae (jeden materiał z dróg oddechowych)224,00 zł
Świnka IgG29,00 zł
Świnka IgM29,00 zł
Tasiemic IgG met.ELISA26,00 zł
Testosteron wolny24,00 zł
Testy potwierdzenia kiła (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS)77,00 zł
Toxo Gondi PCR jakościowo194,00 zł
Toxocaroza, toxocara canis31,00 zł
Toxoplazmoza IgA52,00 zł
TPHA28,00 zł
TPS, specyficzny polipeptyd tkankowy52,00 zł
TRAb – przeciwciała przeciw receptorom TSH30,00 zł
Transglutaminaza IgA30,00 zł
Transglutaminaza IgG30,00 zł
Transglutaminaza łącznie (IgA, IgG)52,00 zł
Tryptaza95,00 zł
Tyreoglobulina21,00 zł
VDRL28,00 zł
Wirus ZIKA IgG, IgM met. ELISA138,00 zł
Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu ACR8,00 zł
DZIAŁ REHABILITACJI
Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie12,00 zł
Ćwiczenia bierne redresyjne12,00 zł
Ćwiczenia czynno bierne8,00 zł
Ćwiczenia wspomagane10,00 zł
Ćwiczenia czynne wolne6,00 zł
Ćwiczenia samowspomagane10,00 zł
Ćwiczenia czynne w odciążeniu8,00 zł
Ćwiczenia czynne z oporem8,00 zł
Ćwiczenia izometryczne8,00 zł
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem8,00 zł
Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa10,00 zł
Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa10,00 zł
Mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa10,00 zł
Pozycje ,drenaż, oklepywanie6,00 zł
Ćwiczenia oddechowe6,00 zł
Ćwiczenia sprawności manualnej6,00 zł
Ćwiczenia zespołowe8,00 zł
Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne6,00 zł
Ćwiczenia koordynacji ruchowej20,00 zł
Wyciąg mechaniczny8,00 zł
Pionizacja bierna8,00 zł
Nauka czynności lokomocyjnych8,00 zł
Kąpiel wirowa kończyn górnych10,00 zł
Kąpiel wirowa kończyn dolnych10,00 zł
Masaż podwodny całkowity20,00 zł
Masaż podwodny segmentarny10,00 zł
Parafinoterapia8,00 zł
Metody neurolofizjologiczne - Metoda NDT Bobath30,00 zł
Masaż klasyczny - całkowity30,00 zł
Masaż klasyczny częściowy15,00 zł
Galwanizacja8,00 zł
Jontoforeza8,00 zł
Prądy diadynamiczne8,00 zł
Prądy interferencyjne8,00 zł
TENS - przeskórna elektryczna stymulacja nerwów8,00 zł
Prądy KOTZA8,00 zł
Prądy TREBETA8,00 zł
Naświetlanie promieniami IR - miejscowe6,00 zł
Lasereroterapia8,00 zł
Laser punktowy8,00 zł
Pileloterapia - Naświetlanie światłem spolaryzowanym5,00 zł
Ultradzwięki8,00 zł
Fonoforeza8,00 zł
Krioterapia miejscowa ciekłym azotem12,00 zł
Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości7,00 zł
Masaż wibracyjny10,00 zł
Masaż limfatyczny miejscowy15,00 zł
Masaż limfatyczny ogólny20,00 zł
Elektrostymulacja mięśni8,00 zł
Ćwiczenia na przyrządach 20 min6,00 zł
INNE USŁUGI
Wydanie orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego na życzenie świadczeniobiorcy , jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem , rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki , a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.25.00 zł
Udzielenie informacji o stanie zdrowia osoby dla zakładów ubezpieczeniowych (dotyczy zakładów komercyjnych np. PZU)100.00 zł
Udostępnienie dokumentacji medycznej – cena za 1 stronę kopii0.81 zł
Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych8.10 zł
(zgodnie z Ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art.28 Dz.U.52 poz. 417 2009r) z dnia 28.01.2016 Dz.U. z 2016r poz.186 ze zmianami
PROSEKTORIUM
Sekcja zwłok + koszt wycinków posekcyjnych369.00 zł
MEDYCYNA PRACY
Badanie lekarskie profilaktyczne bez badań diagnostycznych + wydanie orzeczenia lekarskiego45.00 zł
Badanie lekarskie dla celów sanitarno -epidemiologicznych35.00 zł
Równoczesne wykonanie badania profilaktycznego i badania dla celów sanitarno -epidemiologicznych60.00 zł
Badanie profilaktyczne kierowcy transportu drogowego (bez badań diagnostycznych i konsultacji)80.00 zł
Badanie lekarskie celem zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej70.00 zł
Za prowadzenie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy nad pracownikami Zakładu- stawka miesięczna za 1 pracownika (bez badań , o których mowa w pkt.1-4)3.00 zł
Badanie kwalifikacyjne do szczepienia + szczepienie (bez szczepionki)60.00 zł
Postępowanie poekspozycyjne , wypadek w pracy45.00 zł
Opinia lekarza medycyna Pracy45.00 zł
Badanie lekarskie i opinia lekarza medycyny pracy60.00 zł
Wydanie orzeczenia lekarskiego do kierowania pojazdem200.00 zł
Badanie profilaktyczne kierowcy transportu drogowego (bez badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych) i wydanie orzeczenia lekarskiego100.00 zł
Badanie profilaktyczne kierowcy transportu drogowego z niezbędnymi konsultacjami specjalistycznymi badaniami diagnostycznymi i wydanie orzeczenia lekarskiego220.00 zł
KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE
Poradnia Alergologiczna40.00 zł
Poradnia Chirurgiczna40.00 zł
Poradnia Chirurgii Onkologicznej40.00 zł
Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy40.00 zł
Poradnia Chorób Zakaźnych40.00 zł
Poradnia Endokrynologiczna40.00 zł
Poradnia Ginekologiczno Położnicza40.00 zł
Poradnia Kardiologiczna40.00 zł
Poradnia Laryngologiczna w Makowie Podhalańskim40.00 zł
Poradnia Laryngologiczna w Suchej Beskidzkiej40.00 zł
Poradnia Nefrologiczna40.00 zł
Poradnia Neurologiczna40.00 zł
Poradnia Okulistyczna40.00 zł
Poradnia Ortopedyczna40.00 zł
Poradnia Psychologii Klinicznej40.00 zł
Poradnia Rehabilitacyjna40.00 zł
Poradnia Reumatologiczna i Leczenia Osteoporozy40.00 zł
Poradnia Urologiczna40.00 zł
Poradnia Zdrowia Psychicznego40.00 zł
Poradnia Diabetologiczna45.00 zł
Poradnia Dermatologiczna65.00 zł
BADANIA PSYCHOLOGICZNE
Badanie psychologiczne kierowców (wraz z oceną wrażliwości na olśnienie i widzenie zmierzchowe)70.00 zł
Badanie psychologiczne kierowców ograniczone do oceny wrażliwości na ol śnienie i widzenie zmierzchowe25.00 zł
Badanie psychologiczne operatorów sprzętu budowlanego i wóżków widłowych55.00 zł
Badanie wysokościowe55.00 zł
INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Badanie audiometryczne25,00 zł
Badanie elektrokardiograficzne (EKG)12,00 zł
Badanie EKG z opisem20,00 zł
Spirometria20,00 zł
Spirometria z testem rozkurczowym25,00 zł
PRACOWNIA RADIOLOGII
RTG klatki piersiowej (D.O.1 zdjęcie)37,00 zł
RTG kończyny górnej ( 1 zdjęcie )31,00 zł
RTG kończyny górnej (2 zdjęcia)55,00 zł
DIAGNOSTYKA LABOLATORYJNA
ANALITYKA OGÓLNA
Badanie ogólne moczu7,00 zł
HEMATOLOGIA
Morfologia krwi + płytki z rozmazem automatycznym7,00 zł
Płytki krwi6,00 zł
Retikulocyty6,00 zł
Rozmaz krwi obwodowej - manualnie10,00 zł
Wskaźnik protrombinowy – PT2,50 zł
PT (INR)2,50 zł
PT czas2,50 zł
BIOCHEMIA
Alfa amylaza7,00 zł
Aminotransferaza alaninowa6,00 zł
Aminotransferaza asparaginowa6,00 zł
Białko CRP25,00 zł
Bilirubina6,00 zł
Cholesterol6,00 zł
Dehydrogenaza mleczanowa5,00 zł
DLDL bezpośredni zmierzony9,50 zł
Etanol24,00 zł
Fosfataza alkaliczna6,00 zł
Gammaglutamylotransferaza6,00 zł
Glukoza5,00 zł
Hemoglobina glikowana19,00 zł
Chlor3,50 zł
Potas3,50 zł
Sód3,50 zł
Kreatynina w surowicy6,00 zł
Kwas moczowy6,00 zł
Mocznik6,00 zł
Trójglicerydy6,50 zł
UHDL6,00 zł
Zdolność wiązania żelaza21,00 zł
Żelazo6,00 zł
IMMUNOCHEMIA
Anty-HBc31,00 zł
Anty-HBe36,00 zł
Anty-HBs30,00 zł
Anty-HCV36,00 zł
Antygen HBs18,00 zł
HIV Ag/Ab Combo20,00 zł
Hormon tyreotropowy – TSH17,00 zł
IMMUNOLOGIA
Borrelia IgG (met. ELISA)26,00 zł
Borrelia IgM (met. ELISA)26,00 zł

Facebook

Menu
Polub nas