Przejęcie obsługi numeru alarmowego 997 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie

Posted on Październik 8, 2018 with 0 comments

Informujemy, że od 1.10.2018 r. rozpoczął się proces przejmowania obsługi numeru alarmowego 997 z terenu województwa małopolskiego przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) w Krakowie, który obecnie obsługuje numer alarmowy 112.

Numer alarmowy 997 w dalszym ciągu będzie funkcjonował, ale po jego wybraniu obywatel połączy się nie z dyżurnym policji, a z operatorem numerów alarmowych Centrum powiadamiania Ratunkowego. Operator zbierze wszystkie informacje dotyczące zgłoszenia alarmowego i przekaże je w postaci elektronicznej formatki do dyżurnego policji. Dyżury na podstawie otrzymanych informacji podejmie decyzję w zakresie zadysponowania jednostek do działań. To udogodnienie ma przede wszystkim usprawnić jak najszybsze uzyskanie pomocy przez zgłaszającego, a także posłużyć odciążeniu dyspozytorów służb ratowniczych, którzy będą mogli skupić się wyłącznie na rozdysponowaniu sił i środków.

Odbieranie zgłoszeń bezpośrednio przez operatorów CPR pozwala na jednoczesne i automatyczne (za pośrednictwem systemu teleinformatycznego) powiadomienie wszystkich służb właściwych ze względu na rodzaj zdarzenia. Skróceniu ulega również czas oczekiwania na odebranie połączeń. Średni czas mierzony od momentu wybrania numeru alarmowego 112 do odebrania połączenia przez operatora numerów alarmowych CPR wynosi ok. 10 sekund. Po przełączeniu numeru alarmowego 997 do CPR, czas oczekiwania na połączenie będzie podobny.

Kolejnym efektem przełączenia numeru alarmowego 997 do CPR będzie ujednolicenie sposobu obsługi zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe, w tym zgłoszeń obcojęzycznych.

Informacja upowszechniona na wniosek starosty suskiego, p. Józefa Bałosa.

Fragment pisma od Wojewody Małopolskiego p. Piotra Ćwika 

 

 

Leave a comment

Facebook

Menu
Polub nas