Projekty realizowane ze środków zewnętrznych

Celem zapewnienia należytej realizacji misji i zadań statutowych oraz ustawicznego podnoszenia poziomu świadczonych usług, Zespół Opieki Zdrowotnej podejmuje różnorodne inicjatywy, które realizowane są w oparciu o pozyskiwane fundusze zewnętrzne.

Facebook

Menu
Polub nas