Zakład diagnostyki obrazowej

Zakład Diagnostyki Obrazowej w ciągu roku realizuje ponad 50 tys. badań dla pacjentów Szpitala, podstawowej opieki zdrowotnej oraz gabinetów specjalistycznych. Świadczenia realizowane są 24 godz./dobę; 7 dni w tygodniu.

W strukturach Zakładu Diagnostyki Obrazowej funkcjonują pracownie:

 • rentgenografii (RTG)
 • ultrasonografii (USG)
 • tomografii komputerowej  (TK/CT)
 • mammografii

Pracownia RTG wykonuje diagnostykę radiologiczną w zakresie radiologii klasycznej całego ciała. Badania realizowane są „od ręki”; po ewentualnym uprzednim przygotowaniu pacjenta do badania.

Pracownia USG świadczy usługi w pełnym zakresie – także badania dopplerowskie przepływów żylnych oraz płuc.

Pracownia tomografii komputerowej realizuje pełen zakres usług, w tym również świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

Pracownia mammografii wykonuje badania na nowoczesnym cyfrowym aparacie, także w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (zakładka: BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA).

Zakład przeprowadza kompleksową diagnostykę pacjentów w obrębie ww. pracowni i współpracuje ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala.

 • Dane kontaktowe
 • Zakres usług
 • Informacje dodatkowe
 • Cennik
 • ul. Szpitalna 22
  34-200 Sucha Beskidzka
  WEJŚCIE OD BLOKU C — II piętro
  WEJŚCIE OD BLOKU B — III piętro
 • Rejestracja:
  +48 33 872 32 91
 • zdo@zozsuchabeskidzka.pl

Zespół pracowni

doc_f

lek. Hanna Włodarczyk

Koordynator
Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

doc

mgr inż. Łukasz Brandt

Z-ca Koordynatora
Specjalista Fizyki Medycznej i Dozymetrii

doc

st. tech. Maciej Mierzwa

Koordynator zespołu techników elektroradiologii

doc

st. tech. Janusz Pazdur

Inspektor Ochrony Radiologicznej

 • Personel:
  Lekarze specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej - 8 osób
  Lekarze specjaliści radiolodzy - 6 osób
  Technicy elektroradiologii - 15 osób
  Pielęgniarki - 3 osoby
  Sekretarki medyczne - 3 osoby

Godziny pracy zakładu diagnostyki obrazowej:

Poniedziałek – Piątek 07:00 – 19:00

Rejestracja telefoniczna:

Poniedziałek – Piątek 07:00 – 18:00

PRACOWNIA RENTGENOGRAFII (RTG)

Pracownia realizuje diagnostykę radiologiczną w zakresie radiologii klasycznej całego ciała oraz badań kontrastowych.

Badania polegają na wykonaniu przez technika elektroradiologii zdjęć w jednej lub większej liczbie projekcji, przy użyciu jak najmniejszej dawki promieniowania, która pozwala na optymalne zobrazowanie badanej okolicy anatomicznej. Następnie badanie zostaje opisane przez lekarza radiologa.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zmieszczonymi poniżej – w szczególności w zakresie ewentualnego przygotowania do badań.

UROGRAFIA
 • Dwa dni przed badaniem należy stosować dietę ubogo resztkową, a w dniu poprzedzającym badanie – dietę płynną. Należy zastosować środki przeczyszczające.
 • W dniu poprzedzającym badanie należy zażyć leki przeciw wzdęciom, zgodnie z załączoną ulotką.
 • Zaleca się nie palić papierosów i nie żuć gumy. Czynności te powodują powstawanie gazów, które utrudniają ocenę w trakcie badania.
 • Zlecone leki można przyjmować wg wskazań lekarza prowadzącego.

W dniu badania pacjent powinien być „na czczo”, w tym również nie należy przyjmować płynów (nie dotyczy osób chorych na cukrzycę).
Dodatkowo niezbędne jest posiadanie aktualnych wyników badań, tj.: TSH, mocznik, kreatynina.
,

RTG L-S, MIEDNICY I JAMY BRZUSZNEJ

 • W dniu badania pacjent powinien być „na czczo”.
 • Dieta w dniu poprzedzającym badanie powinna być lekkostrawna.
 • W dniu poprzedzającym badanie należy przyjąć 3 razy po 2 kapsułki Espumisanu po posiłkach oraz 2 kapsułki w dniu badania.

PRACOWNIA ULTRASONOGRAFII (USG)

Badanie ultrasonograficzne (USG) to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu.

W zależności od rodzaju badania, badanej okolicy anatomicznej i znajdowanych zmian chorobowych, badanie może trwać od kilku do kilkudziesięciu minut. W większości przypadków jest całkowicie bezbolesne dla pacjenta. Przed badaniem pacjent odsłania odpowiednią część ciała (brzuch, szyję, etc.) i kładzie w sposób wskazany przez osobę prowadzącą badanie (na plecach lub na boku). Dla zwiększenia przewodnictwa fal, skóra pacjenta lub głowica aparatu zostaje posmarowana specjalnym żelem, aby wyeliminować warstwę powietrza między sondą ultradźwiękową a skórą lub inną powierzchnią badaną.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zmieszczonymi poniżej – w szczególności w zakresie ewentualnego przygotowania do badań.

Badania, które wymagają wcześniejszego przygotowania:

Przygotowanie do badań

USG MIEDNICY, JAMY BRZUSZNEJ

 • W przeddzień badania nie jest wskazane picie alkoholu, kawy, napojów gazowanych, palenie papierosów.
 • W dniu poprzedzającym badanie spożywane posiłki powinny być lekkostrawne i niezbyt obfite.
 • Należy zażyć środek o działaniu odgazowującym, zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.
 • Co najmniej 6 godzin przed badaniem należy powstrzymać się od spożycia jakichkolwiek posiłków.
 • 3-4 godziny przed badaniem należy pić wyłącznie wodę niegazowaną, napełniając pęcherz tak, żeby przed badaniem pacjent miał uczucie parcia na pęcherz.

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK/CT)

Tomografia komputerowa jest metodą diagnostyki, w której za pomocą promieni rentgenowskich uzyskuje się wielowarstwowe przekrojowe obrazy ciała. Badania z wykorzystaniem tomografu komputerowego pozwalają na szybką i precyzyjną diagnostykę chorób układu kostno-stawowego, centralnego układu nerwowego, klatki piersiowej, jamy brzusznej oraz miednicy. Zaletami tej metody diagnostycznej jest nieinwazyjność, dokładność oraz krótki czas badania, uzależniony od badanego obszaru anatomicznego.

W trakcie badania pacjent znajduje się na specjalnym stole, który przesuwa się wzdłuż aparatu, umożliwiając w ten sposób pracę lampie rentgenowskiej. Lampa poruszając się wokół ciała pacjenta, skanuje określoną część ciała pacjenta. Komputer łączy wykonane skany w precyzyjny obraz tkanek ciała.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zmieszczonymi poniżej – w szczególności w zakresie ewentualnego przygotowania do badań.

Badanie TK trwa ok. 15 min. W przypadku badań z dożylnym podaniem kontrastu/środka cieniującego, który może wywołać reakcję alergiczną lub inne działania niepożądane, po badaniu pacjent pozostaje pod obserwacją przez ok. 20 min.

W przypadku badań finansowanych przez NFZ, w dniu badania należy zgłosić się wraz ze skierowaniem na badanie oraz dowodem ubezpieczenia. Dodatkowo należy zabrać ze sobą:

 • wyniki wcześniejszych badań obrazowych wraz z kliszami/płytami CD oraz ich opisami
 • wyniki badań dodatkowych, np.: wypisy ze szpitala, wyniki USG
 • wynik badania poziomu kreatyniny oraz poziomu TSH we krwi (wynik badania ważny jest miesiąc od daty jego oznaczenia!)

Badania niewymagające wcześniejszego przygotowania:

(bez dożylnego/doustnego podania kontrastu/środka cieniującego)

Badania, które wymagają wcześniejszego przygotowania:

(z dożylnym/doustnym podaniem kontrastu/środka cieniującego)

Przygotowanie do badań

TK wymagające dożylnego/doustnego podania kontrastu/środka cieniującego wymaga, by:

 • Na badanie pacjent zgłosił się „na czczo” (tj.: ok. 6 godzin przed badaniem powstrzymać się od spożywania pokarmów).
 • W dniu wskazanie jest większe niż zazwyczaj spożycie wody niegazowanej.
 • O ile lekarz prowadzący nie zaleci inaczej – leki przyjmowane „na stałe” powinny zostać zażyte.

(wyj.: lek przeciwcukrzycowy – metmorfina – pacjenci powinni wstrzymać się od przyjmowania leku na 48 godzin przed badaniem i 24 godziny po badaniu z użyciem środka cieniującego – zalecana konsultacja z lekarzem prowadzącym)

 • Pacjent miał ze sobą aktualny wynik oznaczenia poziomu stężenia kreatyniny w surowicy krwi.
 • Po zakończeniu badania wskazane jest spożycie większej ilości płynów.

PRACOWNIA MAMMOGRAFII

Pracownia mammografii wykonuje radiologiczne badania piersi na nowoczesnym aparacie cyfrowym, który pozwala wykryć nawet niewielkie zmiany w strukturze gruczołu piersiowego.

Pracownia prowadzi diagnostykę dla pacjentek według wskazań lekarskich, bezpłatnie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (zakładka: BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA), a także odpłatnie/prywatnie. 

Do badania pacjentka musi zdjąć odzież od pasa w górę. Badanie przeprowadzane jest w pozycji stojącej. Badana pierś jest umieszczana pomiędzy podstawkę z kasetą rentgenowską a plastikową płytą kompresyjną. Zdjęcie rentgenowskie wykonuje się w dwóch podstawowych projekcjach, tj.: góra-dół oraz skośne. W uzasadnionych przypadkach, projekcje podstawowe uzupełnia się projekcją celowaną/powiększoną.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zmieszczonymi poniżej – w szczególności w zakresie ewentualnego przygotowania do badań.

Przygotowanie do badań

Badanie mammograficzne nie wymaga specjalnego przygotowania

Jedyny wyjątek dotyczy kobiet, które nadal miesiączkują – zaleca się wykonanie badania mammograficznego w I fazie cyklu miesiączkowego (tj.: w pierwszych 10. dniach cyklu).
Paniom, które zgłaszają się na badanie mammograficzne zaleca się, by:

 • W dniu badania nie stosować żadnych kosmetyków (tj.: dezodorant, balsam do ciała, perfumy, etc.).
 • W dniu badania założyć wygodną i luźną odzież, która nie będzie sprawiać kłopotu w trakcie przygotowania do badania.
 • Zrezygnować z biżuterii – szczególnie w obrębie szyi i uszu.

Prosimy Panie, które zgłaszają się na badanie, aby zabrały ze sobą:

 • wyniki wcześniejszych badań obrazowych wraz z kliszami/płytami CD oraz ich opisami, tj.: USG piersi, mammografii
 • wyniki badań dodatkowych, np.: biopsji cienkoigłowej (BAC)

Prosimy również o zgłoszenie osobie, która wykonuje badanie wszelkich istotnych informacji, np.: ciąża, urazy sutka i jego okolicy, etc.

Zasady przyjęć do jednostki organizacyjnej

Badania wykonywane są na zlecenie lekarza (na podstawie wystawionego skierowania / w ramach ubezpieczenia w NFZ) lub bez zlecenia lekarskiego (odpłatnie/prywatnie).

Skierowanie na badanie – bezpłatne:

Pacjent powinien stawić się do badania z dowodem tożsamości oraz prawidłowo wypełnionym skierowaniem. Prawidłowe skierowanie musi być wypełnione czytelnie, posiadać pieczątkę jednostki służby zdrowia i lekarza kierującego, przebieg choroby oraz rozpoznanie zgodne z kodem ICD10.

Odpłatne/prywatne badanie:

Odpłatne/prywatne badania na żądanie pacjenta wykonywane są zarówno na podstawie skierowania, jak również bez skierowania – w zależności od rodzaju badania radiologicznego.

W przypadku badań USG i RM/MRInie jest wymagane posiadanie skierowania lekarskiego.

W przypadku badań wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie – RTG, TK, mammografiabadanie można zrealizować wyłącznie na podstawie otrzymanego skierowania lekarskiego.

Wydawanie wyników

Wydawanie / odbiór wyników – w rejestracji pracowni; zgodnie z harmonogramem prac rejestracji.

Szybkość pojawienia się wyniku / opisu jest zależna od dyspozycyjności lekarza specjalisty radiologa, opisującego zrealizowane badanie.

Szczegółowe informacje nt. odbioru wyników / opisów badań można uzyskać w rejestracji pracowni. Jednakże w zdecydowanej większości przypadków czas oczekiwania wynosi:

Pacjent może odebrać wynik osobiście lub może to zrobić inna osoba na podstawie stosownego upoważnienia – druk upoważnienia do pobrania w rejestracji pracowni.

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
PRACOWNIA RADIOLOGII
RTG zatok - w projekcji AP38,00 zł
RTG kości twarzy - w projekcji AP38,00 zł
RTG nosa - w projekcji AP38,00 zł
RTG czaszki - w projekcji AP i bocznej54,00 zł
RTG kręgosłupa szyjnego - w projekcji AP i bocznej54,00 zł
RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – celowane lub czynnościowe - w projekcji AP i bocznej54,00 zł
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - w projekcji AP i bocznej54,00 zł
RTG kręgosłupa odcinka piersiowego – celowane lub czynnościowe - w projekcji AP i bocznej54,00 zł
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - w projekcji AP i bocznej54,00 zł
RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – celowane lub czynnościowe - w projekcji AP i bocznej54,00 zł
RTG kręgosłupa - inne - 1 zdjęcie38,00 zł
RTG kręgosłupa - inne 2 zdjęcia54,00 zł
RTG żeber - w projekcji AP i bocznej54,00 zł
RTG żeber - 1 zdjęcie38,00 zł
RTG mostka - w projekcji AP38,00 zł
RTG mostka - w projekcji AP i bocznej54,00 zł
RTG obojczyka - w projekcji AP38,00 zł
RTG obojczyka - w projekcji AP i bocznej54,00 zł
RTG klatki piersiowej z kontrastem - w projekcji AP lub bocznej50,00 zł
RTG klatki piersiowej AP38,00 zł
RTG klatki piersiowej PA38,00 zł
RTG klatki piersiowej bocznej38,00 zł
RTG klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej70,00 zł
Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego90,00 zł
RTG jelit - wlew kontrastowy120,00 zł
Urografia z kontrastem niejonowym - 4 zdjęcia210,00 zł
RTG jamy brzusznej przeglądowe - w projekcji AP38,00 zł
RTG kości barku i ramienia - w projekcji AP38,00 zł
RTG kości barku i ramienia - w projekcji AP i bocznej55,00 zł
RTG kości łokcia/przedramienia - w projekcji AP38,00 zł
RTG kości łokcia/przedramienia - w projekcji AP i bocznej55,00 zł
RTG nadgarstka/dłoni - w projekcji AP38,00 zł
RTG nadgarstka/dłoni - w projekcji AP i bocznej55,00 zł
RTG miednicy /biodra - w projekcji AP38,00 zł
RTG kości miednicy/biodra - w projekcji AP i bocznej55,00 zł
RTG miednicy w projekcji AP i bocznej55,00 zł
RTG uda/kolana/podudzia - w projekcji AP38,00 zł
RTG uda/kolana/podudzia - w projekcji AP i bocznej55,00 zł
RTG kostki/stopy - w projekcji AP38,00 zł
RTG kostki/stopy - w projekcji AP i bocznej55,00 zł
RTG kończyny / stawu 1 zdjęcie38,00 zł
RTG kończyny / stawu inne 2 zdjęcia55,00 zł
RTG kończyny / stawu porównawcze 1 zdjęcie38,00 zł
Opis zdjęć obcych16,00 zł
PRACOWNIA MAMMOGRAFII
Mammografia jednej piersi60,00 zł
Mammografia obu piersi100,00 zł
PRACOWNIA ULTRASONOGRAFII
Biopsja brzucha pod kontrolą USG55,00 zł
Biopsja piersi pod kontrolą USG55,00 zł
Biopsja tarczycy pod kontrolą USG55,00 zł
Biopsja tkanek miękkich pod kontrolą USG55,00 zł
Biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG170,00 zł
USG tarczycy i przytarczyc55,00 zł
USG ślinianek55,00 zł
USG naczyń szyi-doppler95,00 zł
USG przezciemiączkowe55,00 zł
USG piersi55,00 zł
USG przezklatkowe płuc55,00 zł
USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego55,00 zł
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej55,00 zł
USG brzucha inne55,00 zł
USG doppler tętnic domózgowych95,00 zł
USG narządów miąższowych – doppler95,00 zł
USG zakrzepicy żył głębokich-doppler95,00 zł
USG kończyn górnych-doppler95,00 zł
USG kończyn dolnych- doppler95,00 zł
USG tętnic nerkowych- doppler95,00 zł
USG innych tkanek miękkich55,00 zł
USG stawów barkowych55,00 zł
USG stawów łokciowych55,00 zł
USG stawów rąk lub stawów stóp55,00 zł
USG stawów kolanowych55,00 zł
USG stawów innych55,00 zł
USG węzłów chłonnych55,00 zł
USG stawów biodrowych55,00 zł
USG moszny w tym jąder i najądrzy55,00 zł
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
TK głowy bez kontrastu260,00 zł
TK zatok260,00 zł
TK głowy bez kontrastu i z kontrastem400,00 zł
TK angio tętnic mózgowych (głowa)600,00 zł
TK Angio tętnic mózgowych (głowa) z opisem zewnętrznym600,00 zł
TK Angio tętnic domózgowych (szyja)600,00 zł
TK Angio tętnic domózgowych (szyja) z opisem zewnętrznym600,00 zł
TK szyi /krtani bez i z kontrastem400,00 zł
TK głowy z kontrastem400,00 zł
TK klatki piersiowej bez kontrastu310,00 zł
TK klatki piersiowej z kontrastem430,00 zł
TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem430,00 zł
TK angio tętnic klatki piersiowej600,00 zł
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu310,00 zł
TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i z kontrastem430,00 zł
TK jamy brzusznej wielofazowe500,00 zł
TK Angio aorty brzusznej600,00 zł
TK kończyny górnej bez kontrastu310,00 zł
TK kończyny górnej bez i z kontrastem430,00 zł
TK kończyny dolnej bez kontrastu310,00 zł
TK kończyny dolnej bez i z kontrastem430,00 zł
TK Angio tętnic kończyn600,00 zł
TK Angio tętnic kończyn z opisem zewnętrznym600,00 zł
TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu310,00 zł
TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu310,00 zł
TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu310,00 zł
TK z kontrastem (miednicy,stawów,kończyn,kręgosłupa)430,00 zł
TK inne z kontrastem430,00 zł
Przesył badań do konsultacji neurochirurgicznych35,00 zł
dyżur - TK głowy bez kontrastu370,00 zł
dyżur -TK zatok370,00 zł
dyżur -TK głowy bez kontrastu i z kontrastem490,00 zł
dyżur -TK angio tętnic mózgowych (głowa)670,00 zł
dyżur -TK Angio tętnic mózgowych (głowa) z opisem zewnętrznym670,00 zł
dyżur -TK Angio tętnic domózgowych (szyja)670,00 zł
dyżur -TK Angio tętnic domózgowych (szyja) z opisem zewnętrznym670,00 zł
dyżur -TK szyi /krtani bez i z kontrastem490,00 zł
dyżur -TK głowy z kontrastem490,00 zł
dyżur -TK klatki piersiowej bez kontrastu370,00 zł
dyżur -TK klatki piersiowej z kontrastem540,00 zł
dyżur -TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem550,00 zł
dyżur -TK angio tętnic klatki piersiowej670,00 zł
dyżur -TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu380,00 zł
dyżur -TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i z kontrastem550,00 zł
dyżur -TK jamy brzusznej wielofazowe640,00 zł
dyżur -TK Angio aorty brzusznej670,00 zł
dyżur -TK kończyny górnej bez kontrastu370,00 zł
dyżur -TK kończyny górnej bez i z kontrastem540,00 zł
dyżur -TK kończyny dolnej bez kontrastu370,00 zł
dyżur -TK kończyny dolnej bez i z kontrastem540,00 zł
dyżur -TK Angio tętnic kończyn670,00 zł
dyżur -TK Angio tętnic kończyn z opisem zewnętrznym670,00 zł
dyżur -TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu380,00 zł
dyżur -TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu380,00 zł
dyżur -TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu380,00 zł
dyżur -TK z kontrastem (miednicy,stawów,kończyn,kręgosłupa)580,00 zł
dyżur -TK inne z kontrastem580,00 zł

Facebook

Menu
Polub nas