Zakład diagnostyki obrazowej

Pracownia RTG wykonuje diagnostykę radiologiczna w zakresie radiologii klasycznej całego ciała.

Zakład przeprowadza kompleksową diagnostykę rentgenowską pacjentów i współpracuje ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala. Zakład świadczy usługi bezpłatne w ramach kontraktu z NFZ jak i odpłatne, na podstawie skierowania lekarza.

 • Dane kontaktowe
 • Zakres usług
 • Informacje dodatkowe
 • Cennik
 • ul. Szpitalna 22
  34-200 Sucha Beskidzka
 • Rejestracja:
  +48 33 872 32 91
 • zdo@zozsuchabeskidzka.pl

Godziny pracy zakładu:

Poniedziałek – Piątek 08:00 – 18:00

Rejestracja telefoniczna:

Poniedziałek – Piątek 08:00 – 16:00

Zasady przyjęć do jednostki organizacyjnej

Skierowanie na badanie – bezpłatne

Pacjent powinien stawić się do badania z dowodem tożsamości oraz prawidłowo wypełnionym skierowaniem. Prawidłowe skierowanie musi być wypełnione czytelnie, posiadać pieczątkę jednostki służby zdrowia i lekarza kierującego, przebieg choroby oraz rozpoznanie zgodne z kodem ICD10.

Płatne badanie

Płatne badania na żądanie pacjenta wykonujemy tylko na podstawie skierowania, nie wykonujemy badań bez zalecenia lekarza. Na skierowaniu wystawianym na żądanie pacjenta bez podstaw klinicznych do badania należy zaznaczyć wyraźnie, że badanie jest płatne.

Wydawanie wyników

Wydawanie wyników / opisów według ustaleń w rejestracji, jednak nie później niż wynika z trybu przyjęcia, nagłe do 24 godzin, pilne do 7 dni, pozostałe do 30 dni.
Pacjent może odebrać wynik osobiście lub może to zrobić inna osoba na podstawie stosownego upoważnienia – druk upoważnienia do pobrania w rejestracji.
Na życzenie pacjenta wydawane jest bezpłatnie zdjęcie na nośniku cyfrowym lub odpłatnie zdjęcie wydrukowane na kliszy – 12 zł za zdjęcie.

Informacje dla pacjenta i lekarza kierującego

 • Dzieci do badania RTG powinny zgłaszać się z książeczką zdrowia w celu odnotowania informacji dotyczących napromieniowania.
 • Kobiety w ciąży powinny poinformować o swym stanie personel wykonujący badanie. Ze względu na zdrowie dziecka badania kobiet ciężarnych wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych radujących życie.
 • Badanie RTG u kobiet należy wykonywać do 10 dnia cyklu menstruacyjnego licząc od pierwszego dnia krwawienia.
 • W razie konieczności podania środka cieniującego pacjent musi wyrazić pisemna zgodę.
 • Na badanie pacjent powinien dostarczyć poprzednie wyniki badań.
 • RTG zatok – w projekcji AP 38.00 zł
 • RTG kości twarzy – w projekcji AP 38.00 zł
 • RTG nosa – w projekcji AP 38.00 zł
 • RTG czaszki – w projekcji AP i bocznej 54.00 zł
 • RTG kręgosłupa szyjnego – w projekcji AP i bocznej 54.00 zł
 • RTG kręgosłupa odcinka szyjnego – celowane lub czynnościowe – w projekcji AP i bocznej 54.00 zł
 • RTG kręgosłupa odcinka piersiowego – w projekcji AP i bocznej 54.00 zł
 • RTG kręgosłupa odcinka piersiowego – celowane lub czynnościowe – w projekcji AP i bocznej 54.00 zł
 • RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – w projekcji AP i bocznej 54.00 zł
 • RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego – celowane lub czynnościowe – w projekcji AP i bocznej 54.00 zł
 • RTG kręgosłupa – inne – 1 zdjęcie 38.00 zł
 • RTG kręgosłupa – inne 2 zdjęcia 54.00 zł
 • RTG żeber – w projekcji AP i bocznej 54.00 zł
 • RTG żeber – 1 zdjęcie 38.00 zł
 • RTG mostka – w projekcji AP 38.00 zł
 • RTG mostka – w projekcji AP i bocznej 54.00 zł
 • RTG obojczyka – w projekcji AP 38.00 zł
 • RTG obojczyka – w projekcji AP i bocznej 54.00 zł
 • RTG klatki piersiowej z kontrastem – w projekcji AP lub bocznej 50.00 zł
 • RTG klatki piersiowej AP 38.00 zł
 • RTG klatki piersiowej PA 38.00 zł
 • RTG klatki piersiowej bocznej 38.00 zł
 • RTG klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej 70.00 zł
 • Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego 90.00 zł
 • RTG jelit – wlew kontrastowy 120.00 zł
 • Urografia z kontrastem niejonowym – 4 zdjęcia 210.00 zł
 • RTG jamy brzusznej przeglądowe – w projekcji AP 38.00 zł
 • RTG kości barku i ramienia – w projekcji AP 38.00 zł
 • RTG kości barku i ramienia – w projekcji AP i bocznej 55.00 zł
 • RTG kości łokcia/przedramienia – w projekcji AP 38.00 zł
 • RTG kości łokcia/przedramienia – w projekcji AP i bocznej 55.00 zł
 • RTG nadgarstka/dłoni – w projekcji AP 38.00 zł
 • RTG nadgarstka/dłoni – w projekcji AP i bocznej 55.00 zł
 • RTG miednicy /biodra – w projekcji AP 38.00 zł
 • RTG kości miednicy/biodra – w projekcji AP i bocznej 55.00 zł
 • RTG miednicy w projekcji AP i bocznej 55.00 zł
 • RTG uda/kolana/podudzia – w projekcji AP 38.00 zł
 • RTG uda/kolana/podudzia – w projekcji AP i bocznej 55.00 zł
 • RTG kostki/stopy – w projekcji AP 38.00 zł
 • RTG kostki/stopy – w projekcji AP i bocznej 55.00 zł
 • RTG kończyny / stawu 1 zdjęcie 38.00 zł
 • RTG kończyny / stawu inne 2 zdjęcia 55.00 zł
 • RTG kończyny / stawu porównawcze 1 zdjęcie 38.00 zł
 • Opis zdjęć obcych 16.00 zł

Facebook

Menu
Polub nas