Zakład diagnostyki labolatoryjnej

Laboratorium stosuje próżniowy sposób pobierania materiału. Pobrany od pacjenta materiał znakowany jest kodami kreskowymi. System kodowania materiału ułatwia proces rejestracji i dystrybucji materiału do odpowiednich pracowni. Identyfikacja próbki jest szybka i pewna. Wprowadzono nowy system komputerowy współgrający z systemem znakowania materiału kodami kreskowymi i umożliwiający pełną automatyzację używanych analizatorów.
W ramach działalności usługowej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje się około 500 000 badań dla pacjentów szpitala, podstawowej opieki zdrowotnej i gabinetów specjalistycznych. Praca trwa 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu.

 • Dane kontaktowe
 • Zakres usług
 • Informacje dodatkowe
 • Cennik
 • ul. Szpitalna 22
  34-200 Sucha Beskidzka
  blok B, II piętro
 • Rejestracja:
  +48 33 872 31 76
 • Wyniki:
  +48 33 872 33 09
 • labolatorium@zozsuchabeskidzka.pl

Pobieranie materiału:

Poniedziałek – Piątek 07:00 – 11:00

Odbiór wyników:

Poniedziałek – Piątek 07:00 – 14:00

Zasady przyjęć do jednostki organizacyjnej

Badania wykonywane są na zlecenie lekarza lub bez zlecenia lekarskiego (odpłatnie).

Dodatkowe informacje

Laboratorium stosuje próżniowy sposób pobierania materiału. Pobrany od pacjenta materiał znakowany jest kodami kreskowymi. System kodowania materiału ułatwia proces rejestracji i dystrybucji materiału do odpowiednich pracowni. Identyfikacja próbki jest szybka i pewna. Wprowadzono nowy system komputerowy współgrający z systemem znakowania materiału kodami kreskowymi i umożliwiający pełną automatyzację używanych analizatorów.
W ramach działalności usługowej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje się około 500 000 badań dla pacjentów szpitala, podstawowej opieki zdrowotnej i gabinetów specjalistycznych. Praca trwa 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu.

Aparatura

Badania biochemiczne wykonywane są na analizatorach: Architect c 8000, Konelab 20, AVL Compact 2, AVL 988-3, badania immunologiczne wykonywane są na analizatorze Axsym, badania hematologiczne wykonywane na analizatorze CellDyn 1700, badania analityki ogólnej – analizator Clinitek 500, badania serologiczne przy pomocy Mikrotestu firmy DiaMed, badania mikrobiologiczne przy pomocy Mini-Api, ponadto pracownia mikrobiologiczna posiada komorę z laminarnym pionowym przepływem powietrza.

Certyfikaty

Laboratorium posiada certyfikaty Międzynarodowej Kontroli Jakości Badań RIQAS (Wielka Brytania) oraz Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej (Warszawa) i Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (Łódź). Ponadto laboratorium wdraża System Zarządzania Jakością na zgodność z normą EN ISO 15189.

Lp. Nazwa badania Kod badania Kod ICD – 9 Materiał Czas oczekiwania (dni robocze) Odczynnik Cena [zł]
Analityka ogólna
1 Aceton we krwi ACET-K I01 krew + TCA 1 1,86 4,00
2 Badanie na obecność plemników PLEM A25 wymaz z pochwy 1 21,60
3 Badanie ogólne moczu MOCZ A01 mocz 1 1,80 7,00
4 Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego PMR A03 PMR 1 33,60
5 Badanie płynu z jamy ciała PLYN-C A05 płyn z jamy ciała 1 16,00
6 Badanie płynu stawowego PLYN-ST płyn stawowy 1 16,00
7 Badanie w kierunku zarodników grzybów GRZ Y wymiociny, kał, popłuczyny 1 73,00
8 Białko monoklonalne w surowicy B-MONOK M81 surowica 1 74,51 110,00
9 Białko w DZM met. Turbidymetryczną TP-DZM A07 DZM 1 1,80 5,10
10 Białko w moczu met. turbidymetryczną TP-M A07 mocz 1 1,80 5,10
11 Elektroforeza białek w surowicy -ELEKTR I79 surowica 7 22,05 38,00
12 Helicobacter Ag – kał met. Chromatopolarograficzną HELI-AN U15 kał 1 27,00 41,00
13 Kał na krew utajoną KAL-UT A17 kał 1 10,00
14 Kał na pasożyty – oznaczenie 1 KALPAS1 A21 kał 3 6,00
15 Kał na pasożyty – oznaczenie 2 KALPAS2 A21 kał 3 6,00
16 Kał na pasożyty – oznaczenie 3 KALPAS3 A21 kał 3 6,00
17 Kamień moczowy KA-MOCZ F06 kamień moczowy 7 11,15 30,00
18 Lambie – w kale PR-GIA F15 kał 7 6,48 43,00
19 Mononukleoza – test MONO F04 surowica 1 10,80 22,00
20 Panel narkotykowy P-NARK P100 mocz 1 53,00
21 Resztki pokarmowe P-POKA A23 kał 1 10,00
22 Rota – adenowirus ROTADEN F37 kał 1 15,12 27,00
23 Test ciążowy T-CIAZ F04 mocz 1 10,00
24 Waaler Rose Slide W-ROS F02 surowica 1 13,00
Hematologia
25 Bezwzględna liczba eozynofili C13 krew EDTA 2 0,70 8,00
26 Czas kaolinowo – kefalinowy – APTT APTT G11 osocze cytrynianowe 1 5,39 12,00
27 Czas krwawienia CZ-KRW G15 krew pełna 1 2,50
28 Czas krzepnięcia CZ-KRZ 18 krew pełna 1 2,50
29 Fibrynogen FIBRYN 8,5 osocze cytrynianowe 1 5,75 12,00
30 Helicobacter pylorii – test HELI-T N97 surowica 1 11,34 21,00
31 Cytomorfologiczny opis szpiku MIELOGR 11 szpik 7 30,00
32 Morfologia krwi + płytki z rozmazem automatycznym MORF C55 krew EDTA 1 1,55 7,00
33 Odczyn Biernackiego po 1h OB C59 osocze cytrynianowe 1 0,81 7,00
34 Oporność osmotyczna OP-OSM C03 krew EDTA 1 6,00
35 Płytki krwi PLYTKIKRWI C61 krew pełna tromboex 1 1,30 6,00
36 Prokalcytonina PCT-Q O97 surowica 1 71,82 70,00
37 Retikulocyty RETIK C69 krew EDTA 2 0,49 6,00
38 Rozmaz krwi obwodowej – manualnie ROZMAZ C35 krew EDTA 2 10,00
39 Wskaźnik protrombinowy – PT PT G21 osocze cytrynianowe 1 5,39 2,50
40 PT (INR) PT G21 osocze cytrynianowe 1 2,50
41 PT czas PT G21 osocze cytrynianowe 1 2,50
Serologia
42 Grupa krwi S-GK E01 krew EDTA 1 33,00
43 Bezpośredni test antyglobulinowy S-BTA E15 krew EDTA 1 14,00
44 Przeciwciała termostabilne S-PTERM E81 krew EDTA 1 50,00
45 Przeglądowe badanie przeciwciał odpornościowych S-PTA E15 krew EDTA 1 25,00
Biochemia
46 Albumina ALB I09 surowica 1 0,45 8,50
47 Alfa amylaza AMY I25 surowica 1 1,43 7,00
48 Alfa amylaza w moczu AMY-M I25 mocz 1 7,00
49 Aminotransferaza alaninowa ALT I19 surowica 1 0,39 6,00
50 Aminotransferaza asparaginowa AST I17 surowica 1 0,39 6,00
51 Białko całkowite TP I77 surowica 1 0,45 6,00
52 Białko CRP CRP I81 surowica 1 2,00 25,00
53 Bilirubina BIL surowica 1 6,00
54 Chlorki w DZM CLCDZM I97 DZM 1 6,97 4,00
55 Chlorki CL-C 1 3,50
56 Cholesterol CHOL I99 surowica 1 0,30 6,00
57 Czynnik RF RF K21 surowica 1 2,57 15,00
58 Dehydrogenaza mleczanowa LDH 5,00
59 DLDL bezpośredni zmierzony DLDL K03 surowica 1 3,95 9,50
60 Etanol ETOHM P31 surowica 1 5,26 24,00
61 Fosfataza alkaliczna ALP L11 surowica 1 0,51 6,00
62 Fosfor P L23 surowica 1 0,36 6,00
63 Fosfor w DZM PDZM L23 DZM 1 0,40 6,00
64 Gammaglutamylotransferaza GGT L31 surowica 1 0,41 6,00
65 Glukoza GLUC L43 surowica 1 1,96 5,00
66 Hemoglobina glikowana HBA1C L55 krew EDTA 1 19,00
67 Immunoglobuliny (IgA,) IGA L85 surowica 1 30,35 17,00
68 Immunoglobuliny ( IgG) IGG L93 surowica 1 17,00
69 Immunoglobuliny ( IgM) IGM L95 surowica 1 17,00
70 Immunoglobulina E IGE L89 surowica 1 7,94 20,00
71 Izoenzym kinazy kreatynowej CK-MB M19 surowica 1 3,48 18,30
72 Jonogram (Ca++, K+, Na+,) JON-CA++ O75 surowica 1 0,25 10,50
73 chlor CL I97 surowica 1 3,50
74 potas JON-CA++ N45 surowica 1 3,50
75 sód JON-CA++ O35 surowica 1 3,50
76 Jonogram (Cl-, K+, Na+) JON I97 surowica 1 10,50
77 Kinaza kreatynowa CK M21 surowica 1 0,72 10,50
78 Klirens kreatyniny KLIR-KREA brak surowica/DZM 1 10,00
79 Kreatynina w DZM KREACDZM M37 DZM 1 0,26 6,00
80 Kreatynina w surowicy KREAC M37 surowica 1 0,26 6,00
81 Krzywa glukozowa – każde oznaczenie GLUC L43 surowica 1 5,00
82 Krzywa wchłaniania żelaza – każde oznaczenie FE O95 surowica 1 0,49 6,00
83 Kwas mlekowy LACT N11 krew z fluorkiem sodu 1 5,33 15,00
84 Kwas moczowy URIC M45 surowica 1 0,38 6,00
85 Kwas moczowy w DZM URICDZM M45 DZM 1 6,00
86 Magnez MG M87 surowica 1 0,64 6,00
87 Magnez w DZM MGDZM M87 DZM 1 0,64 6,00
88 Mocznik UREA N13 surowica 1 0,51 6,00
89 Mocznik w DZM UREADZM N13 DZM 1 0,51 6,00
90 Odczyn antystreptolizynowy (ASO) ASO F01 surowica 1 4,06 15,00
91 Potas w DZM K-CDZM N45 DZM 1 w jonogramie 3,50
92 Równowaga kwasowo-zasadowa RKZ O29 krew z heparyną 1 9,72 12,00
93 Sód w DZM NACDZM O35 DZM 1 w jonogramie 3,50
94 Trójglicerydy TRIG O49 surowica 1 6,50
95 UHDL UHDL K01 surowica 1 1,76 6,00
96 Wapń CAC O75 surowica 1 0,45 5,00
97 Wapń w DZM CACDZM O75 DZM 1 0,45 5,00
98 Zdolność wiązania żelaza TIBC O93 surowica 1 16,00
99 Żelazo FE O95 surowica 1 6,00
Immunochemia
100 AFP – Alfa-fetoproteina AFP L07 surowica 1 12,52 25,00
101 Anty – CCP CYTRUL N66 surowica 1 22,55 43,00
102 Anty-HBc AHBC F18 surowica 1 12,67 31,00
103 Anty-HBe AHBE F27 surowica 1 18,47 36,00
104 Anty-HBs AHBS F17 surowica 1 11,76 30,00
105 Anty-HCV AHCV F11 surowica 1 16,31 36,00
106 Antygen CA 125 CA125 I41 surowica 1 13,76 37,00
107 Antygen CA 15-3 CA15-3 I43 surowica 1 28,42 40,00
108 Antygen CA 19-9 CA19-9 I45 surowica 1 16,36 37,00
109 Antygen CEA CEA I53 surowica 1 14,39 26,00
110 Antygen Hbe HBEAG F27 surowica 1 18,47 32,00
111 Antygen HBs HBSAG-Q F10 surowica 1 6,11 18,00
112 Beta-gonadotropina kosmówkowa B-HCG L49 surowica 1 9,02 24,00
113 BNP – Marker uszk. m. sercowego BNP O10 surowica 1 52,76 100,00
114 CMV IgG Avidność AVICCMV F22 surowica 1 47,05 87,00
115 Cytomegalia IgG CMV-G F21 surowica 1 16,15 30,00
116 Cytomegalia IgM CMV-M F22 surowica 1 14,78 31,00
117 D-dimery DD G49 surowica 1 28,49 40,00
118 Estradiol ESTR K99 surowica 1 9,78 22,00
119 Ferrytyna FERR L05 surowica 1 10,30 24,00
120 HIV Ag/Ab Combo HIV F12 surowica 1 8,47 20,00
121 Hormon folikulotropowy FSH FSH L65 surowica 1 9,23 20,00
122 Hormon luteiznizujący – LH LH L67 surowica 1 9,07 20,00
123 Hormon tyreotropowy – TSH TSH-3G L69 surowica 1 6,50 17,00
124 Karbamazepina KARBAM T33 surowica 1 26,14 32,00
125 Kortyzol KORT M31 surowica 1 14,21 25,00
126 Kortyzol w DZM KORT-DZM M31 DZM 1 14,21 33,00
127 Kortyzol wolny w DZM KORTDZM M31 DZM 1 33,00
128 Kwas walproinowy KW-WAL T59 surowica 1 14,53 32,00
129 Marker HE4 HE4 I52 surowica 1 36,95 50,00
130 P/c p/peroksydazie tarczycowej ATPO O09 surowica 1 12,91 35,00
131 P/c p/Treponema pallidum SYF-T F08 surowica 1 6,04 15,00
132 P/c p/tyreoglobulinie tarczycowej ATG O96 surowica 1 14,28 33,00
133 Parathormon Intact IPTH N30 surowica 1 14,92 32,00
134 Progesteron PRG N55 surowica 1 9,07 20,00
135 Prolaktyna PRL N59 surowica 1 7,95 20,00
136 Prolaktyna po obciążeniu PRL-OBC N59 surowica 1 7,95 20,00
137 PSA free – antygen sterczowy wolny PSA-F I63 surowica 1 15,49 35,00
138 PSA total – antygen sterczowy całkowity PSA-T I61 surowica 1 12,06 25,00
139 Różyczka IgG RUB-G F19 surowica 1 17,05 30,00
140 Różyczka IgM RUB-M F20 surowica 1 14,06 30,00
141 Testosteron TESTOST O41 surowica 1 9,18 22,00
142 Toksoplazmoza IgG TOX-G F23 surowica 1 16,72 28,00
143 Toksoplazmoza IgM TOX-M F24 surowica 1 13,40 28,00
144 Toxo IgG Avidność AVITOXO X49 surowica 1 40,21 56,00
145 Transferyna TRANSF O43 surowica 1 2,87 19,00
146 Trijodotyronina całkowita – TT3 TT3 O51 surowica 1 8,17 17,00
147 Trijodotyronina wolna – FT3 FT3 O55 surowica 1 7,90 17,00
148 Troponina I TNI-II O59 surowica 1 11,33 33,00
149 Tyroksyna całkowita – TT4 TT4 O67 surowica 1 9,07 16,50
150 Tyroksyna wolna – FT4 FT4 O69 surowica 1 6,50 17,00
151 Witamina B-12 WIT-B12 O83 surowica 1 13,37 35,00
152 Witamina D3 metabolit 25(OH) 25OHD3 O91 surowica 1 35,00
153 Kwasy żółciowe całkowite KW-ŻÓŁĆ surowica 1 36,00
154 Gentamycyna GENT surowica 1 30,00
155 Kalprotektyna/laktoferyna KAL kał 1 95,00
156 Badanie w kierunku wirusa RSV M-RSV 1 55,00
Immunologia
157 Borelioza w PMR i w surowicy BOR-PLYSUR brak surowica i PMR 5 60,00
158 Borrelia IgG (met. ELISA) BOR-G S21 surowica 5 13,18 26,00
159 Borrelia IgM (met. ELISA) BOR-M S25 surowica 5 13,18 26,00
160 Borelioza IgG (met. WB) BOR-IGG-WB S23 surowica 5 49,68 70,00
161 Borelioza IgM (met. WB) BOR-IGM-WB S27 surowica 5 49,68 70,00
162 Borrelia – wykrywanie bakterii w kleszczach KLESZ kleszcz 100,00
163 Test pokarmowo-wziewny T-POK-WZ F16 surowica 5 210,00
164 Szybki test do wykrywania wirusów grypy typu A i B M-GRYPA U03 wymaz 1 46,00
165 Test lateksowy „Meningitis” TEST LATEX U29 PMR 1 137,00
166 Badanie w kierunku toksyn A/B Clostridium difficile M-CLOS-DIF S81 kał 3 71,00
167 Badanie w kierunku antygenu GDH Clostridium difficle 71,00

Facebook

Menu
Polub nas