Oddział Medycyny Paliatywnej

Oddział Medycyny Paliatywnej jest oddziałem, który rozpoczął swoją działalność 28.06.2006 r. Uprzednio istniał jako 12-osobowy pododdział Oddziału dla Przewlekle Chorych w Makowie Podhalańskim. Obecnie jest to 15-sto osobowy oddział dla pacjentów paliatywnych w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz leczonych paliatywne. Oddział sprawuje wielodyscyplinarną opiekę medyczną, psychologiczną, duchową i społeczną nad chorymi z zaawansowanymi, nie poddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi schorzeniami.

 • Dane kontaktowe
 • Zespół medyczny
 • Informacje dodatkowe
 • ul. Kasztanowa 17
  34-220 Maków Podhalański
 • Sekretariat:
  +48 33 877 10 01 wew. 32
 • Dyżurka pielęgniarska:
  +48 33 877 10 01 wew. 23
 • Dyżurka lekarska:
  +48 33 877 10 01
 • paliatywny@zozsuchabeskidzka.pl
 • Godziny pracy sekretariatu:
  07:30 - 14:35
 • Personel:
  Lekarze - 2 osoby
  Pielęgniarki - 9 osób
 • Liczba łóżek:
  24 łóżka

Zasady przyjęć:

Pacjenci do leczenia planowego przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoby zarządzające jednostką

doc_f

lek. Jacek Bednarz

Koordynator Oddziału
Specjalista Chorób Wewnętrznych

doc_f

lek. Ewa Zalewska

Z-ca Kordynatora Oddziału
Specjalista Pulmonologii i Chorób Wewnętrznych

doc_f

mgr piel. Anna Małkusz

Pielęgniarka Koordynująca

doc_f

lic. pielęgniarstwa Lucyna Koziana

Z-ca Pielęgniarki Koordynującej

Lekarze Oddziału

Rodzaj wykonywanej działalności

Oddział realizuje świadczenia z zakresu kompleksowej opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi – dotkniętymi schorzeniami, które nie poddają się leczeniu przyczynowemu. Wszelkie działania personelu oddziału są ukierunkowane na poprawę poziomu jakości życia chorych oraz ich rodzin. Należą do nich, m.in.:  uśmierzenie bólu i innych objawów, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaganie rodziny chorego w czasie trwania choroby.

Informacja dla osób odwiedzających

Odwiedziny pacjentów:

Poniedziałek-Piątek 13:00 – 19:00
Sobota 11:00 – 19:00
Niedziela i święta 11:00 – 19:00

Poza wyznaczonymi godzinami odwiedzin, przebywanie osób odwiedzających na terenie oddziału dopuszcza się jedynie po uzyskaniu przepustki od ordynatora/koordynatora lub w razie jego nieobecności lekarza dyżurnego Oddziału.

Dyrektor Zespołu lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne Zespołu.

Przed wejściem na oddział należy pozostawić wierzchnią odzież w szatni, a także założyć obuwie ochronne.

Facebook

Menu
Polub nas