Wiadomości i aktualności

Dni otwarte na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

Oczekujesz na przyjście Twojego Maleństwa, jesteś pełna radości, ale też i niepokoju, który oddział wybrać gdzie Twoje maleństwo „cało i zdrowo” przyjdzie na świat? Czekamy na WAS w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym i Neonatologicznym w Szpitalu w Suchej Beskidzkiej! Zapraszamy na Dni Otwarte, w czasie których będziecie mogli zwiedzić i zobaczyć jak funkcjonuje Blok Porodowy,

Dni otwarte na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

Ogłoszenie o postępowaniu licytacyjnym

ZOZ.V-076/DRG/47/17 OGŁOSZENIE   o postępowaniu licytacyjnym na zagospodarowanie 241,90 m2 powierzchni mieszczącej się na pierwszym i drugim piętrze budynku Szpitala w Jordanowie przy ul. Piłsudskiego 79. Pełna treść ogłoszenia do pobrania (w wersji .pdf): Ogłoszenie_licytacja pomieszczeń Jordanów Specyfikacja Istotnych Warunków Licytacji do pobrania (w wersji .pdf): SIWZ_licytacja pomieszczeń Jordanów Pozostałe pliki do pobrania (w wersji .pdf):

Ogłoszenie o postępowaniu licytacyjnym

Ogłoszenie o postępowaniu licytacyjnym

OGŁOSZENIE ZOZ.V- 076 /DRGl45l20l7 o postępowaniu licytacyjnym na dzierżawę miejsc parkingowych z przeznaczeniem na prowadzenie płatnego parkingu przyszpitalnego na terenie Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.   Pełna treść ogłoszenia do pobrania (w wersji .pdf):Ogłoszenie o postępowaniu na dzierżawę parkingu Pozostałe pliki dot. postępowania licytacyjnego (w wersji .zip): Postepowanie.licytacyjne20.10.2017_pliki  Pytania oferentów (w wersji .pdf): Dzierżawa parkingu_pytania08.11.2017

Ogłoszenie o postępowaniu licytacyjnym

„Biała Sobota” w szpitalu

9 września mieszkańcy powiatu suskiego mieli okazję skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji specjalistycznych oraz atrakcji promujących zdrowy tryb życia w ramach zorganizowanej już po raz drugi w Suchej Beskidzkiej przez Zespół Opieki Zdrowotnej akcji profilaktycznej “Biała Sobota”, której współorganizatorem było Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. Akcja profilaktyczna jest częścią projektu realizowanego przez ZOZ „Pro

„Biała Sobota” w szpitalu

Pro Life! Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób z terenu powiatu suskiego

Zespół Opieki Zdrowotnej realizuje projekt „Pro Life! Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób z terenu powiatu suskiego”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne przy finansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie

Pro Life! Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób z terenu powiatu suskiego

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE SUSKIM POPRZEZ MODERNIZACJĘ I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO 27 lutego rozpoczęły się prace związane z modernizacją pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury ratownictwa medycznego w powiecie suskim poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Suchej Beskidzkiej”. Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.1. Infrastruktura

Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Uniwersytecka Sieć Szpitali szkolących

W dniu 20 czerwca 2017 roku Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej lek. Marek Haber wraz z 10 dyrektorami największych placówek medycznych województwa małopolskiego podpisał porozumienie z Uniwersytetem Jagielońskim – Collegium Medicum, dotyczące przystąpienia do grona „Uniwersyteckiej Sieci Szpitali szkolących”. W myśl podpisanego porozumienia, w szpitalach działających w ramach sieci, studenci i absolwenci Uniwersytetu

Uniwersytecka Sieć Szpitali szkolących

Facebook

Menu
Polub nas