Urologia

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe:

 • telefon stacjonarny : 33 872 31 00 Centrala Szpitala
 • telefon do dyżurki pielęgniarskiej: 33 872 32 51
 • telefon do dyżurki lekarskiej: 33 872 32 53
 • numer faxu: 33 872 31 10
 • adres e-mail:  urologia@zozsuchabeskidzka.pl
 • godziny pracy sekretariatu:  7.30 - 15.05

Ilość łóżek

Ilość łożek - 36

Personel

Ilość osób:

lekarze - 5

pielęgniarki - 17

dietetyczki - 1

 

Zasady przyjęć do jednostki organizacyjnej

Pacjenci do leczenia planowego przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a w trybie nagłym poprzez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Osoby zarządzające jednostką organizacyjną

Czesław Pawlaczek

lek.

Czesław Pawlaczek

Koordynator Oddziału

Specjalista Urologii

Krzysztof Górski

dr n. med.

Krzysztof Górski

Z-ca Koordynatora Oddziału

Specjalista Urologii

Danuta Młyńska

mgr piel.

Danuta Młyńska

Pielęgniarka Oddziałowa

Lucyna Polak

lic. piel.

Lucyna Polak

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej

Rodzaj wykonywanej działalności

Odział Urologiczny świadczy usługi dla pacjentów ze schorzeniami i dróg moczowych. Oddział dysponuje wysokiej klasy aparatem USG zabiegowym i diagnostycznym wraz z głowicą do badania stercza (prostaty) oraz kompletnie wyposażoną pracownię endoskopową.

Specjalizuje się w następujących zabiegach endoskopowych i operacyjnych:

 • Endoskopowej metodzie kruszenia kamieni w nerce, moczowodzie i pęcherzu  moczowym (URSL, PCNL)
 • Optycznych, endoskopowych metodach diagnostycznych w nerce, moczowodzie i pęcherzu moczowym,
 • Elektroresekcji gruczolaka stercza oraz zmian w pęcherzu moczowym (choroby gruczołu krokowego, nowotwory pęcherza moczowego),
 • Przezotrzewnowej nefrektomii (usunięcie nerki) w przypadku guza nerki,
 • Mało inwazyjnej metodzie zabiegowego leczenia nietrzymania moczu u kobiet  (powieszanie szyi pęcherza moczowego z zastosowaniem taśmy).


Możliwość kontynuacji leczenia w Poradni: Urologicznej

http://www.zozsuchabeskidzka.pl/?p0=21&p1=34

 

Zasady odwiedzin w oddziałach:

http://www.zozsuchabeskidzka.pl/?p0=4&p1=96

 


Informacje ogólne dla pacjentów zakwalifikowanych do planowanych zabiegów

PROSIMY o:  
Zgłoszenie się w  oddziale do  godziny 9.00

Zabranie ze sobą:

 • skierowania do szpitala
 • posiadanych wyników badań
 • posiadanej dokumentacji z poprzednich pobytów szpitalnych lub/i dokumentacji z leczenia ambulatoryjnego
 • wyników konsultacji z Poradni, w których Pan/Pani był leczony/a przewlekle, a przede wszystkim z Poradni Endokrynologicznej, Kardiologicznej, Diabetologicznej, Pulmonologicznej
 • oryginału wyniku grupy krwi i RH
 • listy leków aktualnie zażywanych z dokładnym ich dawkowaniem
 • w przypadku szczepienia p - WZW potwierdzenie faktu szczepienia
 • dowodu osobistego
 • dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie (aktualne 1 miesiąc)
 • osobistych przyborów toaletowych, piżamy, klapek basenowych, ręczników

UWAGA!
Jeżeli Pan / Pani przyjmuje leki zmniejszające krzepliwość krwi (Aspiryna, Acard, Acenocumarol, itp.) należy te leki odstawić nie później niż 7 dni przed zabiegiem lub zmienić je na formę iniekcji  po uzgodnieniu z lekarzem, który zlecił te leki.

Przed planowanym zabiegiem powinno wykonać się:

 • dokładną toaletę całego ciała
 • obciąć krótko paznokcie u stóp i dłoni, zmyć lakier


NIE przynosimy do szpitala biżuterii, dużych sum pieniędzy, sprzętu elektronicznego.

RM

Sala pacjenta
Sala Endoskopowa
Pokój zabiegowy
Sala dla pacjenta po zabiegu operacyjnym
Łazienka