Rzecznik Praw Pacjenta

autor: MWP

 
Osobom ubezpieczonym, którym udzielono świadczenia zdrowotnego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje prawo do złożenia skargi do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Więcej informacji na stronie: www.bpp.gov.pl

 

Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska

adres: Al. Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa

tel./faks: (0-22) 833-08-86
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia:
0-800-190-590 (pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00)

Biuro czynne: pn. - pt. w godz. 8.15 - 16.15
Przyjmowanie petentów: pn. - pt. w godz. 9.00 - 15.00
Prawnik biura przyjmuje: pn. - pt. w godz. 9.00 - 15.00

 

Współpraca Rzecznika z innymi instytucjami
Rzecznik Praw Pacjenta współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na rzecz pacjentów. Są nimi instytucje regionalne i centralne, w szczególności:

  1. Rzecznik Praw Obywatelskich,
  2. Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe,
  3. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy,
  4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, (tylko w 2001 r. 137 spraw zostało przekazanych do rzecznika odpowiedzialności zawodowej OIL oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych),
  5. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych,
  6. Lokalne Wydziały Zdrowia, Starostwa Powiatowe,
  7. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
  8. Regionalne Ośrodki Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej,
  9. Ministerstwo Zdrowia,
  10. Naczelna Izba Lekarska.