Przyjęcia do szpitala

Szpital realizuje świadczenia zdrowotne przyjęć pacjentów w zależności od stwierdzanego stanu zdrowia pacjenta w trybie:

  • nagłym
  • pilnym 
  • planowym

 

Terminologia :

  • przyjęcia w trybie nagłym – to przyjęcia w stanie zagrożenia życia i zdrowia

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego to stan polegający na nagłym lub przewidywalnym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych czynności medycznych

  • przyjęcie w trybie pilnym – to przyjęcia pacjenta ze skierowaniem na skazany oddział bez ustalonego terminu przyjęć
  • przyjęcie w trybie planowym –stabilnym terminie określonym kolejką oczekujących na realizację świadczenia

 

 

        Pacjenci przyjmowania są w :

  1. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym tel. 33 87 23 367

      Segregacja Medyczna – nagłe i pilne przyjęcia przez 24 godz.

      Recepcja – planowe przyjęcia od poniedziałku do piątku w godz.:  7.15. - 18.00. według harmonogramu:   

            Oddział Chirurgiczny                       godz.  7.15. – 8.00.

            Oddział Ginekologiczny                 godz.  7.15. –  8.00.

            Oddział Urazowo-Ortopedyczny   godz.   8.00. – 9.00.

            Oddział Urologiczny                        godz.  8.00. – 9.00.

            Oddział Reumatologiczny             godz.  9.00. – 10.00.

            Oddział Neurologiczny                  godz. 10.00. – 13.00.

            Oddział Kardiologiczny                 godz. 10.00. – 13.00.

            Oddział Wewnętrzny                     godz. 10.00. – 13.00.

 

  1. Izbie Przyjęć Pediatrycznej tel. 33 872 32 01 - przyjęcie w trybie planowym i pilnym ze skierowaniem do szpitala

 

  1. Izbie Przyjęć Położniczej   tel. 33 872 33 55  -przyjęcie w trybie nagłym

 

  1. Izbie Przyjęć Makowie Podhalańskim tel. 33 877 10 01 dla oddziału: Wewnętrznego, Zakaźnego, Paliatywnego, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - przyjęcie w trybie planowym w godz.: 7.00 – 14.00