Pełnomocnik do spraw Praw Pacjenta

opublikowano: 09.10.2014r.

autor: MWP

Pełnomocnik do spraw Praw Pacjenta
Pani Karolina Bałos
 
 
Pacjenci, którzy uznają, że w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ZOZ Sucha Beskidzka mogło dojść do naruszenia przysługujących im praw pacjenta mogą zwrócić się do Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta.
 
Do zadań Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta należy w szczególności:
  • czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w ZOZ Sucha Beskidzka,
  • podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji naruszania praw pacjentów,
  • analiza skarg i wniosków pacjentów,
  • współpraca z Dyrekcją Szpitala w procedurze udzielania odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów,
  • współpraca z Kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala w zakresie przestrzegania praw pacjenta.
 
Pełnomocnik szpitalny dostępny jest dla pacjentów oraz ich rodzin w piątki od godz. 8.00 do godz. 15.00 w Dziale Prawnym,           Budynek C Szpitala, I Piętro (tel. 668 312 943).