Odwiedziny pacjentów

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 1.02.2013r.

Rozdział VII. Prawa i obowiązki pacjenta, § 58 Odwiedziny pacjentów
 

 1. Odwiedziny pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych odbywają się każdego dnia w godzinach: 13.00 – 19.00, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2 oraz 3.
 2. W sobotę, niedzielę i dni świąteczne odwiedziny pacjentów odbywają się w godzinach: 11.00 – 19.00.
 3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 nie dotyczą osób towarzyszących, o których mowa w § 56.
 4. Osoby towarzyszce, o których mowa w § 56, zobowiązane są w czasie pobytu na oddziale do  noszenie plakietki „OSOBA TOWARZYSZĄCA”.
 5. Poza wyznaczonymi godzinami odwiedzin, przebywanie osób odwiedzających na terenie szpitala dopuszcza się jedynie po uzyskaniu przepustki od ordynatora/koordynatora lub w razie jego nieobecności lekarza dyżurnego oddziału.
 6. Dyrektor Zespołu lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, jak również ze względu na możliwości organizacyjne Zespołu.


Na podstawie § 58 Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z dnia 1lutego 2013r. i Zarządzenia Nr 57/G/2010 Dyrektora ZOZ w Suchej Beskidzkiej od dnia 20 stycznia 2011r. wprowadza się następujące zasady dotyczące stosowania jednorazowych ochraniaczy na obuwie:

W okresie od 1 października do 30 marca każdego roku wprowadza się obowiązek stosowania przez osoby odwiedzające jednorazowych ochraniaczy na obuwie we wszystkich oddziałach szpitalnych z wyjątkiem oddziałów:

 • Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki
 • Oddziału Położniczego
 • Oddziału Pediatrycznego
 • Sal Pooperacyjnych oddziałów zabiegowych (Oddział Chirurgiczny, Oddział Ortopedyczny, Oddział Ginekologiczny, Oddział Urologiczny) gdzie obowiązek stosowania ochraniaczy jednorazowych na obuwie obowiązuje przez cały rok.     

 

 1. Personel medyczny opiekujący się pacjentem oprócz jednorazowych ochraniaczy na obuwie może każdorazowo wymagać od osób odwiedzających stosowania środków ochrony osobistej (fartuch, maska, czapka).  Środki ochrony osobistej można zakupić w sklepie zielarsko-medycznym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.