Ankieta

Szanowni Państwo !

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie tego kwestionariusza ankiety. Niniejsze badanie jest anonimowe, a jego wyniki służyć będą poprawie standardu usług w naszym Szpitalu. Wybraną odpowiedź prosimy zaznaczyć.

Pytania odnośnie ankiety prosimy kierować do Kierownika Działu Marketingu mgr Moniki Wróblewskiej – Polak, tel. 33 872 32 13. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

 

Kto wydał Panu/Pani skierowanie do Szpitala celem wykonania zabiegu ?

Lekarz rodzinny w przychodni
Lekarz specjalista w przychodni
Lekarz pogotowania ratunkowego
Zostałem przyjęty w sposób nagły/bez skierowania
Lekarz u którego leczę się prywatnie

Jak długo oczekiwał/a Pan/Pani na przyjęcie do szpitala?

bez oczekiwania
1-6 dni
od tygodnia - do 2 tygodni
powyżej 1 miesiąca - do 2 miesięcy
dłużej niż 2 miesiące

Ocena funkcjonowania Izby Przyjęć

Czas załatwienia formalności:

do 30 minut
do 1 godziny
1-2 godziny

Życzliwość personelu:

Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Źle
Bardzo źle

Zostałem/am odprowadzony na oddział

Przez personel szpitala
Przez członka rodziny/ znajomego
Dotarłem do oddziału samodzielnie

Ocena pobytu w szpitalnym oddziale niezabiegowym

Czy podczas przyjęcia poinformowano Pana/Panią o Prawach Pacjenta?

Tak
Raczej tak
Nie
Nie potrzebowałem/am

Czy podczas przyjęcia poinformowano Pana/Panią o harmonogramie oddziału (np. zgłaszanie personelowi faktu opuszczania oddziału)?

Tak
Raczej tak
Nie
Nie potrzebowałe/am

Czy został Pan/Pani wyczerpująco poinformowany o sposobie przygotowania do badań

Tak
Raczej tak
Nie
Nie potrzebowałe/am

Czy został Pan/Pani poinformowany o wystąpieniu ewentualnych powikłań po wykonaniu badań?

Tak
Raczej tak
Nie
Nie dotyczy

Przekazane informacje dotyczące stanu zdrowia były dla Pana/Pani zrozumiałe:

Tak
Raczej tak
Nie

Ocena personelu lekarskiego

Jak ocenia Pan/Pani stosunek lekarzy do pacjentów:

Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Bywa różnie, zależy od dyżurujących
Źle
Bardzo źle

Ocena lekarza prowadzącego: Uważne słuchanie Pana/Pani:

Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Źle
Bardzo źle

Ocena lekarza prowadzącego: Ilość czasu poświęconego Panu/Pani:

Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Źle
Bardzo źle

Ocena personelu pielęgniarskiego

Jak ocenia Pan/Pani stosunek pielęgniarek do pacjentów:

Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Bywa różnie, zależy od dyżurujących
Źle
Bardzo źle

Pielęgnowanie w atmosferze szacunku i poszanowania intymności:

Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Źle
Bardzo źle

Ocena pobytu w oddziale szpitalnym

Czy spotkał się Pan/Pani z funkcjonowaniem korupcji?:

Tak
Nie
Tak, ale nie chcę o tym mówić

Czy podczas podawania leków otrzymał Pan/Pani informacje dotyczące sposobu ich stosowania?

Informacja pełna
Informacja zdawkowa
Brak informacji
Zależy od personelu dyżurującego

Ocena posiłków oferowanych w szpitalu: Urozmaicenie posiłków:

Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Źle
Bardzo źle

Ocena personelu pomocniczego: Życzliwość i uprzejmość personelu firmy IMPEL:

Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Źle
Bardzo źle

Czy odpowiadają Panu/Pani wyznaczone godziny odwiedzin w Szpitalu?

Tak
Nie

Czy poleciłby Pan/Pani nasz Szpital swojej rodzinie, znajomym?

Zdecydowanie tak
Tak
Raczej tak
Nie
Zdecydowanie nie

Metryczka

Oddział na którym Pan/Pani przebywał/a:

Termin pobytu w oddziale

Płeć

Mężczyzna
Kobieta

Wiek

Miejsce zamieszkania

miasto
wieś

Wykształcenie

podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe

wyślij ankietę