Program Profilaktyka raka piersi

Sprawozdanie z realizacji programu pt. „Profilaktyka raka piersi”.

 

Program realizowany przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

 

Zasięg terytorialny programu:

Realizowany projekt  obejmował Powiat Suski, w obręb którego wchodzi 9 gmin. Na terenie zlokalizowanych jest 7 szkół ponadgimnazjalnych, do których uczęszcza około 4000 uczniów objętych całkowicie działaniami profilaktycznymi w 3 – letnim cyklu realizacji programu.

 

Cel główny programu:

podniesienie świadomości młodzieży i kobiet w zakresie samobadania piersi, wczesnej wykrywalności nowotwora piersi.

 

Rok szkolny 2007/2010 - wykonanie zadań

Liczba osób która wzięła udział w edukacji i zajęciach warsztatowych prowadzonych w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Suskiego:

 

 • edukacja i zajęcia warsztatowe prowadzone przez pielęgniarki - 3802 uczniów
 • edukacja prowadzona przez lekarzy wśród pielęgniarek, położnych rodzinnych oraz nauczycieli - 62 osoby
 • edukacja i zajęcia warsztatowe prowadzone przez pielęgniarki dla rodziców - 837 osób
 • wykłady psychologa były prowadzone w szkołach dla 7 grup klas 3-ch szkół ponadgimnazjalnych - 3660 uczniów.

Każdy uczestnik szkoleń miał możliwość nauki samobadania na fantomach.

W trakcie prowadzonych szkoleń wyświetlany był film pt. "Profilaktyka raka piersi".

Przekazywano materiały edukacyjne z zakresu w/w tematu (ulotki, foldery, filmy CD i inne).

 

W ramach projektu zorganizowano "Przemarsz Młodzieży - liderów zdrowia".

Uczniowie ZS Ogólnokształcących i ZS im. W.Goetla z Suchej Beskidzkiej przemaszerowała ulicami miasta zachęcając mieszkańców do udziału w programie edukacyjnym pt. "Profilaktyka raka piersi".

 

W ramach projektu zostały zorganizowane bezpłatnie " Białe Soboty " w 9 Gminach.

 

W akcji "Białe Soboty" wzięło udział - 876 kobiet

Liczba wykrytych zmian w gruczole piersiowym - 164

Udzielono 2602 porad w tym:

1. porady lekarskie i badanie palpacyjne - 851

2. USG - 310

3. Edukacja i zajęcia warsztatowe prowadzone przez pielęgniarki i położne - 859

4. Porady żywieniowe - 522

5. Porady psycho-onkologa i pedagoga - 60.

 

„Biała Sobota” w Zawoi – 13 września 2008r.

 

 • USG piersi - 31
 • Badanie i porady lekarskie - 67
 • Edukacja i zajęcia warsztatowe - 69
 • Porady dietetyczne - 15
 • Razem udzielonych porad -182

 

 

„Biała Sobota „w Jordanowie – 25 października 2008r.

 

 • Liczba osób przyjętych - 107
 • Ilość udzielonych porad:
 • USG piersi - 27
 • Badanie i porady lekarskie -102
 • Edukacja i zajęcia warsztatowe prowadzone przez pielęgniarki - 106
 • Porady żywieniowe- 52
 • Razem udzielonych porad - 287

 

 

„Biała Sobota” w Makowie Podhalańskim – 6 grudnia 2008r.

 

 • Liczba osób przyjętych - 176
 • USG piersi - 64
 • Badania i porady lekarskie - 175
 • Edukacja i zajęcia warsztatowe prowadzone przez pielęgniarki - 176
 • Porady żywieniowe- 103
 • Razem udzielonych porad - 518
 • Wykryte zmiany u kobiet podczas badania palpacyjnego do dalszego diagnozowania- 7
 • Wykryte zmiany u kobiet podczas badania USG - 21

 

 

„Biała Sobota” w Zembrzycach - 28 marca 2009r.

 

 • Liczba osób przyjętych - 130
 • USG piersi - 19
 • Badania i porady lekarskie - 113
 • Edukacja i zajęcia warsztatowe prowadzone przez pielęgniarki - 123
 • Porady żywieniowe - 80
 • Razem udzielonych porad - 335
 • Wykryte zmiany u kobiet podczas badania palpacyjnego u kobiet do dalszego diagnozowania - 11
 • Wykryte zmiany u kobiet podczas badania USG – 7

 

 

„Biała Sobota” w Suchej Beskidzkiej - 06 czerwca 2009r.

 

 • Liczba osób przyjętych - 115
 • USG piersi - 42
 • Badania i porady lekarskie - 110
 • Edukacja i zajęcia warsztatowe prowadzone przez pielęgniarki - 102
 • Porady żywieniowe- 54
 • Razem udzielonych porad - 308
 • Wykryte zmiany u kobiet podczas badania USG - 16

 

 

„Biała Sobota” w Stryszawie - 26 września 2009r

 

 • Liczba osób zarejestrowanych - 89
 • USG piersi - 26
 • Porady lekarskie i badania palpacyjne - 82
 • Edukacja i zajęcia warsztatowe - 80
 • Porady żywieniowe- 72
 • Razem udzielonych porad - 154
 • Wykryte zmiany u kobiet podczas badania USG - 11

 

 

„ Biała Sobota” w Sidzinie -10 października 2009r.

 

 • Liczba osób zarejestrowanych - 61
 • USG - 25
 • Porady lekarskie i badanie palpacyjne- 53
 • Edukacja i zajęcia warsztatowe - 61
 • Porady żywieniowe - 54
 • Wykryte zmiany podczas badania USG - 8
 • Razem wykonanych świadczeń - 193

 

"Biała Sobota" w Budzowie - 16 październik 2010r.

 

 • USG - 44
 • Badania i porady lekarskie - 85
 • Edukacja i zajęcia warsztatowe - 89
 • Porady żywieniowe - 50
 • Razem udzielonych porad - 268
 • Wykryte zmiany u kobiet podczas badania palpacyjnego do dalszego diagnozowania - 44
 • Wykryte zmiany u kobiet podczas badania USG - 17

 

"Biała Sobota" w Naprawie - 4 grudzień 2010r.

 

 • USG piersi - 32
 • Badania i porady lekarskie - 64
 • Edukacja i zajęcia warsztatowe - 60
 • Porady żywieniowe - 42
 • Porady psychologa i pedagoga - 36
 • Razem udzielonych porad - 230
 • Wykryte zmiany u kobiet podczas badania palpacyjnego do dalszego diagnozowania - 16
 • Wykryte zmiany u kobiet podczas badania USG - 5

 

Działania nakreślono w oparciu o Europejski Kodeks Walki z Rakiem wydany ze śro dków Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych: Prewencja Pierwotna Nowotworów - wersja trzecia (2003) podredakcją prof. dr hab. n. med. Witolda Zatońskiego.

 

Wśród kobiet uczestniczących w projekcie przeprowadzono badania ankietowe.

Uzyskane odpowiedzi wskazywały, na wzrost świadomości kobiet w zakresie posiadanej wiedzy - Profilaktyka raka piersi.

 

Osiągnięte rezultaty

Realizacja programu Profilaktyka raka piersi:

- zwiększyła wzrost dostępności do działań z zakresu profilaktyki raka piersi realizowanych przez lekarza onkologa, pielęgniarki, psychologa, dietetyczki, psycho-onkologa, pedagoga

- podniosła świadomość kobiet w zakresie samobadania gruczołu piersiowego

- wpłynęła silnie na prozdrowotne zachowania młodzieży i ich rodzin

 

Wnioski

Po przeprowadzeniu cyklu wykładów w szkołach ponadgimnazjalnych w ostatnich klasach odzwierciedleniem przekazanej wiedzy wśród młodzieży były opracowane przez nią prace plastyczne na temat zachowań prozdrowotnych. Ponadto młodzież zachęciła rodziców do udziału w szkoleniach prowadzonych przez pielęgniarki i psychologa klinicznego.

Pod wpływem dzieci, aż 80 % rodziców uczestniczyło w tych zajęciach. Młodzież nie tylko wykonała prace plastyczne, ale powołała także liderów zdrowia, którzy brali udział w organizowaniu akcji „Białej Soboty”. Podczas przemarszu młodzieży (liderów zdrowia ZS Ogólnokształcących i ZS im. W. Goetla z Suchej Beskidzkiej ulicami miasta) zorganizowanym w czerwcu 2009 roku plakaty niesione zachęcały do samobadania piersi i mammografii. Przez mikrofon młodzi ludzie zachęcali miejscową ludność do wzięcia udziału w prowadzone edukacji i zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pielęgniarki, lekarzy i psychologa, dietetyczkę. Pomagali osobom zgłaszającym się w dniu trwania akcji, w ich zarejestrowaniu, rozdawali ulotki oraz foldery.

Młodzież ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej przez czas trwania akcji "Białych Sobót" przygotowywała posiłki zmniejszające ryzyko zachorowania na nowotwory do degustacji oraz na konferencję.

Ewaluacją przeprowadzonych szkoleń wśród kobiet w Gminie było ich uczestnictwo jak również zmiana ich świadomości w zakresie podniesienia wiedzy z zakresu samobadania. Jak wynika z ankiety przeprowadzanej wśród osób korzystających z porad w organizowanych „Białych Sobotach”, gdy zauważą zmianę zgłoszą się do lekarza celem dalszej diagnostyki. Z odpowiedzi respondentek wynika, że kobiety chętnie korzystają ze wszelkich form kształcenia. Biorą udział w zajęciach edukacyjno – warsztatowych organizowanych w ich rejonie zamieszkania. Przekazaną wiedzę chcą wykorzystać do dalszego dbania o swoje zdrowie. Zarówno uczniowie jak i uczennice chętnie dzielą się nabytą w trakcie szkoleń wiedzą z rówieśnikami, rodzicami, babciami, zachęcając ich do zadbania o swoje zdrowie i motywując do samobadania piersi.

 

Koordynator programu Magdalena Świstek

przygotowała Renata Matusik.