A A A

Realizacja projektu - "Modernizacja systemu zarządzania ZOZ w Suchej Beskidzkiej z wykorzystaniem technologii informatycznych wraz z wdrożeniem e-usług"

opublikowano: 16.10.2013r.

autor: autor-MWP, opublikował-RM


 

Projekt  pn. „Modernizacja systemu zarządzania ZOZ w Suchej Beskidzkiej z wykorzystaniem technologii informatycznych                     wraz z wdrożeniem e-usług”.

 

 • W miesiącu styczniu 2013 roku uruchomiliśmy nowe funkcjonalności w już działających modułach m.in. zlecenie leków, Archiwum Medyczne, zlecenie badań diagnostycznych, Dializy oraz Rehabilitacja. Również w styczniu w wersji roboczej uruchomiono oprogramowanie całej części Administracji tj., np.: kadry-płace, FK, grafiki.
 • Informujemy, że od 24 października 2012  roku  w  pracowniach diagnostycznych naszego szpitala (za wyjątkiem Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej ) uruchomiony został nowy system informatyczny umożliwiający składowanie i dystrybucję badań obrazowych, jak również medycznych danych tekstowych (w tym opisów radiologicznych).
 • Od 1 sierpnia 2012 roku uruchomiony został nowy system informatyczny w części  dotyczącej obsługi poszczególnych Rejestracji Poradni Specjalistycznych. W sierpniu uruchomiono również moduł wspomagający rozliczenie udzielanych świadczeń medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kolejnym etapem prac związanych z wdrożeniem zakupionego systemu informatycznego będzie uruchomienie oprogramowania w Poradniach  Specjalistycznych i Pracowniach Diagnostycznych naszego szpitala.
 • W miesiącu maju 2012 roku w siedzibie szpitala przeprowadzono szkolenia pracowników w zakresie obsługi nowych aplikacji w części dotyczącej Poradni Specjalistycznych i Rejestracji.

Harmonogram prac planowanych w dalszej kolejności:

 1. 01.08.2012r. Uruchomienie modułów: Oddział, Izba Przyjęć wraz ze zleceniami do Zakładu Diagnostyki Obrazowej. W trakcie uruchomienia obecna będzie asysta z firmy CGM.
 2. 01.09.2012r. – 30.09.2012r. Uruchomienie Laboratorium wraz ze zleceniami z Oddziałów, Archiwum Medyczne.
 3. 01.09.2012r. – 30.09.2012r. Uruchomienie modułów: Patomorfologia, Blok Operacyjny – Szkolenie w trakcie asysty uruchomieniowej.
 4. 01.10.2012r. – 31.10.2012r. Uruchomienie modułu: Zakażenia - Szkolenie w trakcie asysty uruchomieniowej.
 5. 01.11.2012r. Uruchomienie modułów: Medycyna Pracy, CATO - Szkolenie w trakcie asysty uruchomieniowej.
 6. 01.01.2013r. Uruchomienie modułów: Apteka Centralna, Apteczka Oddziałowa, Zlecenie Leków na Oddziałach - Szkolenie w trakcie asysty uruchomieniowej.
 7. 03.09.2013r. Uruchomienie Systemu ERP (część szara) – Poszczególne składowe systemu będą uruchamiane w różnych terminach.
 • Od miesiąca kwietnia 2012 roku w trwają prace polegające na instalacji i konfiguracji oprogramowania dziedzinowego na zakupionych w ramach projektu serwerach. Jednocześnie na terenie jednostek organizacyjnych naszego szpitala przeprowadzane są wizyty wdrożeniowe realizowane przez pracowników Konsorcjum Compu Group Medical Polska Sp. Z o. o. – dostawy systemu, podczas których zbierane są informacje konieczne do sprawnego uruchomienia kompleksowego zakupionego systemu informatycznego w części medycznej, administracyjnej oraz e-usług. W ramach wdrożenia w. w. systemu informatycznego będą przeprowadzane szkolenia w zakresie obsługi nowych aplikacji dla naszych pracowników i administratorów systemu. Odbywać się one będą w siedzibie naszego szpitala.

Plan szkoleń:

Maj 2012r. - pracownicy Centralnej Rejestracji, Poradni Specjalistycznych, Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Działu Organizacji i Nadzoru – część dotycząca Poradni Specjalistycznych.

Czerwiec 2012r. – pracownicy Oddziałów Szpitalnych, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Działu Organizacji i Nadzoru – część dotycząca Oddziałów Szpitalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń będą przekazywane na bieżąco do poszczególnych jednostek organizacyjnych naszego szpitala.

Planowane terminy uruchomienia poszczególnych modułów systemu:

Od lipca 2012r. - Rejestracja, Poradnie Specjalistyczne, Zakład Diagnostyki Obrazowej.

Od sierpnia 2012r. – Oddziały Szpitalne, Izba Przyjęć, Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Od września 2012r. – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Dział Rehabilitacji.

Od listopada 2012r. – Poradnia Medycyny Pracy.

Od stycznia 2013r. – Apteka Szpitalna + apteczki szpitalne.

Sukcesywnie będziemy informować o kolejnych planowanych wdrożeniach poszczególnych modułów w jednostkach organizacyjnych naszego szpitala.

 • W miesiącu styczniu 2012 roku w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, została podpisana umowa z Konsorcjum CompuGroup Medical Polska Sp. Z o. o. na dostarczenie kompleksowego systemu informatycznego                 w części medycznej, administracyjnej oraz e-usług. Realizację w. w. etapu projektu zapoczątkowało wykonanie analizy wdrożeniowej zakupionego oprogramowania, której zakończenie planujemy na koniec kwietnia bieżącego roku.
 • W miesiącu październiku 2011 roku ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na zakup oprogramowania dziedzinowego w części medycznej, administracyjno-zarządczej oraz e-usług. Planujemy, iż dostawca oprogramowania zostanie wyłoniony do końca bieżącego roku. Ponadto w miesiącu listopadzie w ramach przedmiotowego projektu rozpoczęto rozdysponowanie zakupionych w poprzednim przetargu stacji roboczych, do poszczególnych jednostek organizacyjnych szpitala.
 • W miesiącu wrześniu 2011 roku w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono dostawcę stacji roboczych i sprzętu serwerowego oraz oprogramowania dziedzinowego. Do połowy października 2011 roku sprzęt wraz z oprogramowaniem będzie dostarczony do naszego szpitala.
 • W miesiącu czerwcu 2011 roku zostało ogłoszone pierwsze postępowanie przetargowe w ramach realizacji projektu. Postępowanie dotyczy zakupu stacji roboczych i infrastruktury serwerowej wraz z oprogramowaniem systemowym. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem drugiego postępowania przetargowego dotyczącego zakupu oprogramowania dziedzinowego w części medycznej i administracyjnej oraz e-usług.
 • W miesiącu czerwcu 2011 roku zostaną ogłoszone postępowania przetargowe dotyczące zakupu stacji roboczych i sprzętu serwerowego oraz oprogramowania dziedzinowego.
 • Maj 2011 rok – trwają prace przygotowawcze nad uszczegółowieniem opisu przedmiotu zamówienia, który będzie podstawą do ogłoszenia postępowania przetargowego. Zakończenie prac przygotowawczych jest planowane do końca pierwszego półrocza 2011 roku. Umieszczona została tablica informacyjna o dofinansowaniu projektu z funduszy unijnych. Tablica znajduje się przy głównym wejściu do budynku szpitala.
 • Kwiecień 2011 rok – trwają prace przygotowawcze nad uszczegółowieniem opisu przedmiotu zamówienia, który będzie podstawą do ogłoszenia postępowania przetargowego. Zakończenie prac przygotowawczych jest planowane do końca pierwszego półrocza 2011 roku.
 • Marzec 2011 rok – obecnie trwają prace przygotowawcze nad uszczegółowieniem opisu przedmiotu zamówienia, który będzie podstawą do ogłoszenia postępowania przetargowego. Zakończenie prac przygotowawczych jest planowane do końca pierwszego półrocza 2011 roku.
 • Luty 2011 rok – w miesiącu styczniu została powołana grupa robocza, która będzie odpowiedzialna za realizację projektu.

W skład grupy weszły następujące osoby:

- mgr inż. Monika Kubasiak z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

- Sabina Steczek Kierownik Działu Zamówień Publicznych

- inż. Marcin Lasa, Dariusz Kwaśny, Marek Hetnał: Informatycy

- mgr inż. Rafał Kudzia Asystent Dyrektora.

Obecnie trwają prace polegające na opracowaniu procedury przetargowej.

 • Grudzień 2010 rok

– całkowity koszt zadania: 3 933 678,88zł

- wkład własny: 984 334,73zł

- dofinansowanie z EFRR: 2 949 344,15zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Realizacja projektu pozwoli na implementację rozwiązań informatycznych, które usprawnią funkcjonowanie placówki poprzez przeniesienie jej działalności na platformę elektroniczną i umożliwią komunikację z pacjentem za pośrednictwem Internatu (rozwój e-usług). Zintegrowany system informatyczny, który zostanie wdrożony połączy obsługę sfery administracyjnej z medyczną, scali informacyjnie wszystkie jednostki organizacyjne w ramach placówki, odpowiedzialny będzie za obieg, przechowywanie, przetwarzanie danych medycznych oraz administrację Zespołu. Przedmiotowa inwestycja umożliwi ponadto wdrażanie i rozwój szeroko pojętej telemedycyny, co umożliwi dalsze podnoszenie jakości i dostępności usług medycznych oraz wzrost rentowności prowadzonej działalności.

Planowany czas ukończenia realizacji zadania to pierwszy kwartał roku 2013.