Administracja

Kierownik Działu Służb Pracowniczych

mgr Jolanta Popielarczyk

 

 

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru

mgr Barbara Orędarz

 

 

Koordynator Działu Zamówień i Sprzedaży Świadczeń Zdrowotnych

mgr Dorota Borzestowska

 

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Sabina Steczek

 

Dział Prawny

Radca prawny

mgr Łukasz Bukowczan

 

 

 

Kierownik Sekcji BHP

Główny Specjalista ds. BHP

inż. Krzysztof Bachul

 

 

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania

mgr Maria Marek

 

Kierownik Działu Marketingu i Promocji Zdrowia

Rzecznik Prasowy

mgr Monika Wróblewska-Polak

 

 

Kierownik Działu Remontowo-Gospodarczego

mgr inż. Tadeusz Spyrka

 

Kierownik Działu Technicznego

mgr inż. Ireneusz Targosz

 

Kierownik Apteki

mgr Tomasz Budzowski

 

Kierownik Działu Żywienia

Halina Działowy

 

Koordynator

Specjalista ds. Epidemiologii

Henryka Nagórzańska

 

Specjalista ds. Epidemiologii

mgr piel. Sabina Przybyś

 

Jakiekolwiek przetwarzanie zdjęć zamieszczonych na stronie stanowi naruszenie dóbr osobistych prawnie chronionych