Wewnętrzny

Dane teleadresowe

  • telefon stacjonarny : 33 872 31 00
  • telefon do dyżurki pielęgniarskiej:  33 872 32 25
  • telefon do dyżurki lekarskiej: 33 872 32 44
  • numer faxu: 33 872 34 02
  • adres e-mail:  wewnetrzny@zozsuchabeskidzka.pl
  • godziny pracy sekratariatu:  7.30 - 14.35

Ilość łóżek

Ilość łożek - 51

 

Personel

Ilość osób:

lekarze - 6

pielęgniarki - 19

dietetyczki - 1

sekretarka medyczna - 1 

Zasady przyjęć do jednostki organizacyjnej

Pacjenci do leczenia planowego przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a w trybie nagłym poprzez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Osoby zarządzające jednostką organizacyjną

Marcin Bukowczan

dr n. med.

Marcin Bukowczan

Koordynator Oddziału

Specjalista 

Chorób Wewnętrznych

Specjalista Alergologii 

Specjalista Chorób Płuc

Alina Palka

lek.

Alina Palka

Z-ca Koordynatora Oddziału

Specjalista

Chorób Wewnętrznych

 

 

Elżbieta Gondor

mgr Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Elżbieta Gondor

lic. piel.

Pielęgniarka Koordynująca

Elżbieta Guguła

lic. piel.

Elżbieta Guguła

Z-ca Pielęgniarki Koordynującej

Rodzaj wykonywanej działalności

Diagnostyka i leczenia chorób wewnetrznych w szczególności w zakresie:

- gastroenterologii,

- endokrynologii,

- onkologii i hematologii,

- pulmonologii.

 

Lekarze Oddziału

 

Zespół Lekarzy Specjalistów

 

Lek. Leszek Biernacki

Lek. Aleksandra Kudzia

Lek. Grzegorz Trawiński

 

Lekarze w trakcie Specjalizacji

 

Lek. Marta Barankiewicz-Król

Lek. Katarzyna Skrzyniarz

 

Informacja dla osób odwiedzających - pobierz

 

Możliwość kontynuacji leczenia w Poradni - pobierz

 

"Jakiekolwiek przetwarzanie zdjęć zamieszczonych na stronie stanowi naruszenie dóbr osobistych prawnie chronionych".

 

Świetlica dla pacjentów i osób odwiedzających fot. 1
Świetlica dla pacjentów i osób odwiedzających fot. 2
Punkt pielęgniarski
Gabinet Zabiegowy
Sala chorych
Kącik dla pacjentów (korytarz, balkon)
Gabinet
Łazienka dla pacjentów
Sala chorych
Sala chorych