Urologia

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe:

 • telefon stacjonarny : 33 872 31 00 Centrala Szpitala
 • telefon do dyżurki pielęgniarskiej: 33 872 32 51
 • telefon do dyżurki lekarskiej: 33 872 32 53
 • numer faxu: 33 872 31 10
 • adres e-mail:  urologia@zozsuchabeskidzka.pl
 • godziny pracy sekretariatu:  7.30 - 15.05

Ilość łóżek

Ilość łożek - 24

 

Personel

Ilość osób:

lekarze - 5

pielęgniarki - 17

dietetyczki - 1

 

Zasady przyjęć do jednostki organizacyjnej

Pacjenci do leczenia planowego przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a w trybie nagłym poprzez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Osoby zarządzające jednostką organizacyjną

Lesław Malik

dr n. med.

Lesław Malik

Koordynator Oddziału

Specjalista Urologii

Piotr Frolik

lek.

Piotr Frolik

Z-ca Koordynatora Oddziału

Specjalista Urologii

Danuta Młyńska

mgr

Danuta Młyńska

lic. piel.

Pielęgniarka Oddziałowa

Małgorzata Błachut

lic. piel.

Małgorzata Błachut

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej

Rodzaj wykonywanej działalności

Odział Urologiczny świadczy usługi dla pacjentów ze schorzeniami i dróg moczowych. Oddział dysponuje wysokiej klasy aparatem USG zabiegowym i diagnostycznym wraz z głowicą do badania stercza (prostaty) oraz kompletnie wyposażoną pracownię endoskopową.

Specjalizuje się w następujących zabiegach endoskopowych i operacyjnych:

 • Endoskopowej metodzie kruszenia kamieni w nerce, moczowodzie i pęcherzu  moczowym (URSL, PCNL)
 • Optycznych, endoskopowych metodach diagnostycznych w nerce, moczowodzie i pęcherzu moczowym,
 • Elektroresekcji gruczolaka stercza oraz zmian w pęcherzu moczowym (choroby gruczołu krokowego, nowotwory pęcherza moczowego),
 • Przezotrzewnowej nefrektomii (usunięcie nerki) w przypadku guza nerki,
 • Mało inwazyjnej metodzie zabiegowego leczenia nietrzymania moczu u kobiet  (powieszanie szyi pęcherza moczowego z zastosowaniem taśmy).

 

Lekarze Oddziału

 

Zespół Lekarzy Specjalistów

 

Dr n. med. Krzysztof Górski

Lek. Zbigniew Herman

Lek. Marek Handzlik

Lek. Jacek Kotuła

 

Informacja dla osób odwiedzających - pobierz

 

Możliwość kontynuacji leczenia w Poradni - pobierz

 


Informacje ogólne dla pacjentów zakwalifikowanych do planowanych zabiegów

PROSIMY o:  
Zgłoszenie się w  oddziale do  godziny 9.00

Zabranie ze sobą:

 • skierowania do szpitala
 • posiadanych wyników badań
 • posiadanej dokumentacji z poprzednich pobytów szpitalnych lub/i dokumentacji z leczenia ambulatoryjnego
 • wyników konsultacji z Poradni, w których Pan/Pani był leczony/a przewlekle, a przede wszystkim z Poradni Endokrynologicznej, Kardiologicznej, Diabetologicznej, Pulmonologicznej
 • oryginału wyniku grupy krwi i RH
 • listy leków aktualnie zażywanych z dokładnym ich dawkowaniem
 • w przypadku szczepienia p - WZW potwierdzenie faktu szczepienia
 • dowodu osobistego
 • dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie (aktualne 1 miesiąc)
 • osobistych przyborów toaletowych, piżamy, klapek basenowych, ręczników

UWAGA!
Jeżeli Pan / Pani przyjmuje leki zmniejszające krzepliwość krwi (Aspiryna, Acard, Acenocumarol, itp.) należy te leki odstawić nie później niż 7 dni przed zabiegiem lub zmienić je na formę iniekcji  po uzgodnieniu z lekarzem, który zlecił te leki.

Przed planowanym zabiegiem powinno wykonać się:

 • dokładną toaletę całego ciała
 • obciąć krótko paznokcie u stóp i dłoni, zmyć lakier


NIE przynosimy do szpitala biżuterii, dużych sum pieniędzy, sprzętu elektronicznego.

 

"Jakiekolwiek przetwarzanie zdjęć zamieszczonych na stronie stanowi naruszenie dóbr osobistych prawnie chronionych".

RM

Sala pacjenta
Sala Endoskopowa
Pokój zabiegowy
Sala dla pacjenta po zabiegu operacyjnym
Łazienka