Szpitalny Oddział Ratunkowy

Dane teleadresowe

 • telefon stacjonarny - RECEPCJA : 33 872 33 67
 • telefon do dyżurki pielęgniarskiej:  33 872 33 77, 33 872 32 61 ,
 • telefon do dyżurki lekarskiej:  872 33 78, 33 872 34 04,
 • numer faxu: 33 872 34 12
 • adres e-mail:  sor@zozsuchabeskidzka.pl

Ilość łóżek

Ilość łóżek - 6

Personel

lekarze - 35

pielęgniarki - 22

ratownicy medyczni - 3

Zasady przyjęć do jednostki organizacyjnej

W trybie nagłym przez 24/h, bez skierowania od lekarza POZ.

Szpital realizuje świadczenia zdrowotne przyjęć pacjentów w zależności od stwierdzanego stanu zdrowia pacjenta w trybie:

 • nagłym

 • pilnym

 • planowym

Terminologia :

przyjęcia w trybie nagłym – to przyjęcia w stanie zagrożenia życia i zdrowia

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego to stan polegający na nagłym lub przewidywalnym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych czynności medycznych

przyjęcie w trybie pilnym – to przyjęcia pacjenta ze skierowaniem na skazany oddział bez ustalonego terminu przyjęć

przyjęcie w trybie planowym –stabilnym terminie określonym kolejką oczekujących na realizację świadczenia

Pacjenci przyjmowania są w :

1. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym tel. 33 872 33 67

- Segregacja Medyczna– nagłe i pilne przyjęcia przez 24 godz.

- Recepcja – planowe od poniedziałku do piątku od 7.15- 18.00 według harmonogramu:

Oddział chirurgiczny godz. 7.15 – 8.00

Oddział ginekologiczny godz. 7.15 – 8.00

Oddział urazowo-ortopedyczny godz. 8.00 – 9.00

Oddział urologiczny godz. 8.00 – 9.00

Oddział reumatologiczny godz. 9.00 – 10.00

Oddział neurologiczny godz. 10.00 – 13.00

Oddział kardiologiczny godz. 10.00 – 13.00

Oddział wewnętrzny godz. 10.00 – 13.00

2. Izbie Przyjęć Pediatrycznej tel. 33 872 32 01

 • przyjęcie w trybie planowym i pilnym ze skierowaniem do szpitala

3. Izbie Przyjęć Położniczej tel. 33 872 33 55

 • przyjęcie w trybie nagłym

4. Izbie Przyjęć Makowie Podhalańskim tel. 33 877 10 01 dla oddziału: Zakaźnego, Paliatywnego, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

 • przyjęcie w trybie planowym godz. 7.00 – 14.00

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW z PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Aby wezwać pomoc medyczną w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami  ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne.

Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego  nr 12 254 08 80.

Osoby zarządzające jednostką organizacyjną

Sebastian Łopatka

lek.

Sebastian Łopatka

Koordynator Oddziału

Specjalista Medycyny Ratunkowej

 

Bogusław Komorowski

lek.

Bogusław Komorowski

Z-ca Koordynatora Oddziału

Lekarz

 

Elżbieta Marynowska

lic. piel.

Elżbieta Marynowska

Koordynator Zespołu Pielęgniarskiego i Nielekarskiego

Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego

Katarzyna Kuśnierz

lic. piel.

Katarzyna Kuśnierz

Z-ca Koordynatora Zespołu Pielęgniarskiego i Nielekarskiego

Specjalista w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego

Rodzaj wykonywanej działalności

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 

Lekarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

lek. Sebastian Łopatka

lek. Aneta Bielawska

lek. Piotr Bubula

lek. Dawid Buchta

lek. Michał Cogiel

lek. Bogusław Kalemba

lek. Bogusław Komorowski

lek. Sylwia Krzykawska

lek. Ewelina Marek-Tokarz

lek. Agnieszka Małysz

lek. Mirosław Mrózek

lek. Anna Kachel

lek. Bartłomiej Skrzyniarz

lek. Katarzyna Skrzyniarz

lek. Mateusz Sporek

lek. Marta Willak-Matoga

lek. Józef Wójtowicz

lek. Paweł Muzyka

lek. Marta Grabiec

 

"Jakiekolwiek przetwarzanie zdjęć zamieszczonych na stronie stanowi naruszenie dóbr osobistych prawnie chronionych".