Stacja Dializ

Dane teleadresowe

  • telefon stacjonarny : 33 872 31 00
  • telefon do dyżurki pielęgniarskiej:  33 872 32 16
  • telefon do dyżurki lekarskiej: 33 872 31 16
  • numer faxu: 33 872 31 01
  • adres e-mail:  dializy@zozsuchabeskidzka.pl
  • godziny pracy sekratariatu:  7.30 - 14.35

Ilość łóżek

Ilość łóżek - 12

Personel

Ilość osób:

lekarze - 4

pielęgniarki - 13

sekretarka medyczna - 1

Zasady przyjęć do jednostki organizacyjnej

Pacjenci do leczenia planowego przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz z poradni nefrologicznej.

 

Lekarze Oddziału

 

Lek. Mariusz Kmiecik

Lek. Krzysztof Łysiak

 

Informacja dla osób odwiedzających - pobierz

 

Możliwość kontynuacji leczenia w Poradni - pobierz

 

"Jakiekolwiek przetwarzanie zdjęć zamieszczonych na stronie stanowi naruszenie dóbr osobistych prawnie chronionych".

RM

Osoby zarządzające jednostką organizacyjną

Mirosław Liszka

dr n. med.

Mirosław Liszka

Koordynator Stacji Dializ

Specjalista Nefrologii

Specjalista Hipertensjologii

Specjalista Chorób Wewnętrznych

 

Marta Huzarska

lek.

Marta Huzarska

Z-ca Koordynatora Stacji Dializ

Specjalista Nefrologii

Specjalista Chorób Wewnętrznych

 

 

Magdalena Kubasiak

piel.

Magdalena Kubasiak

Pielęgniarka Koordynująca

Halina Cepuch

lic. piel.

Halina Cepuch

Z-ca Pielęgniarki Koordynującej