Pediatryczny

Dane teleadresowe

  • sekretariat oddziału : 33 872 32 40
  • telefon do dyżurki pielęgniarskiej:  33 872 32 01
  • telefon do dyżurki lekarskiej: 33 872 33 70
  • numer faxu: 33 872 31 01
  • adres e-mail: anna.zachura@zozsuchabeskidzka.pl
  • godziny pracy sekretariatu: 7.30 - 15.05

Ilość łóżek

Ilość łożek - 40

Personel

Ilość osób:

lekarze - 5

pielęgniarki - 18

dietetyczka - 1

Zasady przyjęć do jednostki organizacyjnej

Pacjenci do leczenia planowego przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a w trybie nagłym poprzez Szpitalny Oddział Ratunkowy.


 

Osoby zarządzające jednostką organizacyjną

Elżbieta Krupa

lek.

Elżbieta Krupa

Koordynator Oddziału

Specjalista Pediatrii

Krystyna Jawor

lek.

Krystyna Jawor

Z - ca Koordynatora Oddziału

Pediatra

Elżbieta Łaciak

mgr

Elżbieta Łaciak

lic. piel.

Pielęgniarka Oddziałowa

Alicja Paździora

piel.

Alicja Paździora

Z - ca Pielęgniarki Oddziałowej

Rodzaj wykonywanej działalności

Rodzaj wykonywanej działalności:

W oddziale diagnozowane i leczone są dzieci od okresu niemowlęcego do 18 roku życia, prowadzone jest w nim leczenie w zakresie ogólno-pediatrycznym oraz leczenie dzieci ze schorzeniami układu nerwowego we współpracy z neurologiem dziecięcym.
Oddział posiada własną izbę przyjęć, całodobowe ambulatorium pediatryczne. Część łóżek została wydzielona dla osób towarzyszących, które wyrażają chęć pozostania z dzieckiem w czasie leczenia.

 

Lekarze Oddziału

 

Zespół lekarzy Specjalistów

 

Lek. Krystyna Suwaj

Lek. Aneta Zemlik

 

Lekarze w trakcie Specjalizacji

 

Lek. Agnieszka Jarguz-Chudoba

Lek. Sylwia Łopata

Lek. Rezydent Paweł Wciślak

Lek. Rezydent Anna Zachariasz

 

Informacja dla osób odwiedzających - pobierz

 

Możliwość kontynuacji leczenia w Poradni - pobierz

 

"Jakiekolwiek przetwarzanie zdjęć zamieszczonych na stronie stanowi naruszenie dóbr osobistych prawnie chronionych".

RM

Pokój dzienny
Kuchnia mleczna
Salonik
Gabinet Zabiegowy fot. 1
Gabinet Zabiegowy fot. 2
pokój z łazienką