Kardiologia

Dane teleadresowe

 

Dane teleadresowe:

  • telefon stacjonarny : 33 872 31 00 Centrala Szpitala
  • telefon do dyżurki pielęgniarskiej:  33 872 32 24
  • telefon do dyżurki lekarskiej: 33 872 36 56
  • numer faxu: 33 872 31 10
  • adres e-mail:  kardiologia@zozsuchabeskidzka.pl
  • godziny pracy sekratariatu:  7.30 - 14.35 

Ilość łóżek

Ilość łożek - 36 

Personel

Ilość osób:

lekarze - 8

pielęgniarki - 17

dietetyczki - 1

rehabilitanci - 1

sekretarki medyczne - 1 i 1/2 etatu

Zasady przyjęć do jednostki organizacyjnej

Pacjenci do leczenia planowego przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a w trybie nagłym poprzez Szpitalny Oddział Ratunkowy. 

Osoby zarządzające jednostką organizacyjną

Andrzej Strzelecki

dr n. med.

Andrzej Strzelecki

Ordynator Oddziału

Specjalista Chorób Wewnętrznych

Specjalista Kardiologii

Witold Mastej

lek.

Witold Mastej

Z-ca Ordynatora Oddziału

Specjalista Chorób Wewnętrznych

Specjalista Kardiologii

Grażyna Orędarz

piel.

Grażyna Orędarz

Pielęgniarka Koordynująca

Jadwiga Jordanek

mgr piel.

Jadwiga Jordanek

Z-ca Pielęgniarki Koordynującej

Rodzaj wykonywanej działalności

Rodzaj wykonywanej działalności:

Intensywnym nadzorem obejmowani są chorzy z Ostrym Zespołerm Wieńcowym, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, cieżką niewydolnościa krążenia. Hospitalizowani sa głównie chorzy z niewydolnoiścia krążeniowo- oddechową, ciężkim nadciśnieniem tętniczym, wadami serca wrodzonymi i nabytymi, zaburzeniami rytmu, w tym chorzy do planowanej kardiowersji elektrycznej i farmakologicznej.

 

Lekarze Oddziału

 

Zespół Lekarzy Specjalistów

 

Lek. Bogusław Gąska

Lek. Joanna Leśniak-Mastej

Lek. Alina Synowiec

Lek. Mariusz Zemlik

Lek. Krystyna Żak-Kościelniak

 

Lekarze w trakcie Specjalizacji

 

Lek. Rezydent Michał Cogiel

Lek. Rezydent Ewelina Marek-Tokarz

Lek. Rezydent Justyna Nizio

Lek. Bartłomiej Skrzyniarz

 

Informacja dla osób odwiedzających - pobierz

 

Możliwość kontynuacji leczenia w Poradni - pobierz

 

"Jakiekolwiek przetwarzanie zdjęć zamieszczonych na stronie stanowi naruszenie dóbr osobistych prawnie chronionych".

RM

Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
Sala chorych
Sala UKG/EKG
Pokój do bad. metodą Holtera i bad. EKG
Korytarz