Chirurgia z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej

Dane teleadresowe

 • telefon stacjonarny : 33 872 32 37 Sekretariat Oddziału
 • telefon do dyżurki pielęgniarskiej:  33 872 33 25
 • telefon do dyżurki lekarskiej: 33 872 33 26
 • numer faxu: 33 872 34 09
 • adres e-mail:  makar@zozsuchabeskidzka.pl
 • godziny pracy sekretariatu:  7.30 - 14.35

Ilość łóżek

Ilość łóżek - 32

Personel

Ilość osób:

lekarze - 9

pielęgniarki - 18

dietetyczki - 1

Zasady przyjęć do jednostki organizacyjnej

Pacjenci do leczenia planowego przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a w trybie nagłym poprzez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Osoby zarządzające jednostką organizacyjną

Tadeusz Bernacki

dr n. med.

Tadeusz Bernacki

Koordynator Oddziału

Specjalista Chirurgii Ogólnej

Mirosław Mrózek

lek.

Mirosław Mrózek

Z-ca Koordynatora Oddziału

Specjalista Chirurgii Ogólnej

Wiesława Dobrzycka

mgr

Wiesława Dobrzycka

lic. piel.

Pielęgniarka Oddziałowa

Specjalista Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Katarzyna Wilczek

lic. piel.

Katarzyna Wilczek

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej

Rodzaj wykonywanej działalności

Oddział Chirurgiczny jest oddziałem chirurgii ogólnej, w którym są przyjmowani wszyscy pacjenci w przypadkach zachorowania wymagającego leczenia chirurgicznego. Oddział współpracuje z Poradnią Chirurgiczną.
Specjalizuje się szczególnie w:

 • chirurgii przewodu pokarmowego, w tym w chirurgicznym leczeniu schorzeń nowotworowych - rak przełyku, żołądka, jelita grubego, trzustki, dróg żółciowych,
 • diagnostyce i leczeniu chirurgicznym schorzeń piersi,
 • diagnostyce i leczeniu chirurgicznym schorzeń tarczycy,
 • leczeniu chirurgicznym żylaków kończyn dolnych,
 • plastyki przepukliny pachwinowej metodą beznapięciową.

 

Lekarze Oddziału

Zespół Lekarzy Specjalistów:

Lek. Mariusz Bargieł

Lek. Katarzyna Dyląg-Trojanowska

Dr n. med. Józef Fortuna

Lek. Wojciech Muszyński

Lek. Adam Szklarczyk

Lek. Beata Świętek-Adamek

Lek. Józef  Wójtowicz

Lekarz w trakcie Specjalizacji:

Lek. Rezyden Piotr Bubula

Lek. Rezydent Kinga Krokowska

Lek. Rezydent Mateusz Sporek

 

 

Informacja dla osób odwiedzających - pobierz

 

Możliwość kontynuacji leczenia w Poradni - pobierz

 

"Jakiekolwiek przetwarzanie zdjęć zamieszczonych na stronie stanowi naruszenie dóbr osobistych prawnie chronionych".

RM

Sala chorych
Gabinet Zabiegowy
Punkt pielęgniarski