Blok Operacyjny

Dane teleadresowe

  • telefon stacjonarny : 33 872 33 50
  • telefon do dyżurki pielęgniarskiej:  33 872 33 72
  • numer faxu: 33 872 31 01 

Osoby zarządzające jednostką organizacyjną

Renata Babicz

mgr

Renata Babicz

Kierownik Bloku Operacyjnego

Danuta Pieczara

piel.

Danuta Pieczara

Pielęgniarka Koordynująca

Rodzaj wykonywanej działalności

Z usług Bloku Operacyjnego korzystają oddziały: chirurgiczny, ortopedyczny, urologiczny i ginekologiczny. Blok świadczy również usługi dla NZOZ „Promed” w zakresie zabiegów laryngologicznych.

Wykonywane są wysokospecjalistyczne zabiegi np. endoprotezoplastyki stawów: kolanowego i biodrowego. ACL (rekonstrukcja więzadła krzyżowego) artroskopie i leczenie złamań. Nowoczesna chirurgia to laparoskopie lecznicze i diagnostyczne, operacje w zakresie przewodu pokarmowego(totalne i częściowe resekcje żołądka), leczenie operacyjne przepuklin i chirurgia naczyniowa. Zabiegi urologiczne to operacje naprawcze z zakresu układu moczowego oraz zabiegi w obrębie nerki.

Od kilku lat wykonywane są PCNL  (podskórne kruszenie kamieni). Zabiegi ginekologiczne to operacje naprawcze (plastyki) oraz zabiegi laparoskopowe. Zespół wysokowykwalifikowanych pielęgniarek operacyjnych czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem bloku (nad ważnością materiałów operacyjnych oraz monitorowaniem procesów dezynfekcyjnych).

 

"Jakiekolwiek przetwarzanie zdjęć zamieszczonych na stronie stanowi naruszenie dóbr osobistych prawnie chronionych".

RM