Anestezjologia i Intensywna Terapia

Dane teleadresowe

  • telefon stacjonarny : 33 872 31 00 Centrala Szpitala
  • telefon do dyżurki pielęgniarskiej:  33 872 32 49
  • telefon do dyżurki lekarskiej: 33 872 32 03
  • numer faxu: 33 872 31 10
  • godziny pracy sekratariatu:  7.30 - 15.05

Ilość łóżek

Ilość łóżek - 7

w tym 2 izolatki

Personel

Ilość osób:

lekarze - 13

pielęgniarek - 25

Zasady przyjęć do jednostki organizacyjnej

Pacjenci do leczenia planowego przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a w trybie nagłym poprzez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

 

Osoby zarządzające jednostką organizacyjną

Jacek Jawor

lek.

Jacek Jawor

Koordynator Oddziału

Specjalista Anestezjologii i Reanimacji

Mikołaj Bargiel

lek.

Mikołaj Bargiel

Z-ca Koordynatora

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lucyna Skrzypoń

lic. piel.

Lucyna Skrzypoń

Pielęgniarka Koordynująca

Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Danuta Talaga

piel.

Danuta Talaga

Z-ca Pielęgniarki Koordynującej

 

Rodzaj wykonywanej działalności

Jest oddziałem interdyscyplinarnym przyjmującym zarówno pacjentów po ciężkich urazach wielonarządowych, z ciężkimi zaburzeniami metabolicznymi, jak i wymagających intensywnej terapii pacjentów kardiologicznych i neurologicznych. Trafiają tu również chorzy po długotrwałych, rozległych zabiegach operacyjnych. Oddział posiada 7 łóżek wyposażonych w nowoczesną aparaturę monitorującą czynności życiowe pacjentów. Do dyspozycji wysoko wykwalifikowanego personelu lekarskiego i pielęgniarskiego pozostają respiratory i kardiostymulatory, a także inne środki pozwalające na pełne świadczenie usług medycznych w zakresie intensywnej terapii zgodnie ze standardami obowiązującymi w tej dziedzinie.

Zatrudniony tutaj personel świadczy także usługi anestezjologiczne dla całego szpitala, w tym:

  • znieczulenia do wszystkich zabiegów operacyjnych leczniczych i diagnostycznych
  • opiekę przed i pooperacyjną nad znieczulanymi pacjentami
  • leczenie bólu i prowadzenie chorych w stanie terminalnym przez zespół wykwalifikowany z danej dziedziny
 
Lekarze Oddziału
 
Zespół lekarzy Specjalistów
 
Lek. Mikołaj Bargieł
Lek. Adam Bisaga
Lek. Maciej Huzarski
Lek. Małgorzata Kisiołek
Lek. Jerzy Leśniakiewicz
Lek. Róża Skop-Szklarczyk
Lek. Jerzy Włodarczyk
 
Lekarze w trakcie Specjalizacji
 
Lek. Agnieszka Małysz
Lek. Rezydent Anna Merak
Lek. Rezydent Samuel Sternal
Lek. Rezydent Eugenia Winicka-Sałach
 

 

Informacja dla osób odwiedzających - pobierz
 
Możliwość kontynuacji leczenia w Poradni - pobierz
 
"Jakiekolwiek przetwarzanie zdjęć zamieszczonych na stronie stanowi naruszenie dóbr osobistych prawnie chronionych".
 
RM

Sala chorych fot. 1
Sala chorych fot. 2
Sala zabiegowa
Salonik - pokój dla odwiedzających