Obserwacyjno-Zakaźny

Dane teleadresowe

  • telefon stacjonarny : 33 877 10 01
  • telefon do dyżurki pielęgniarskiej:  33 877 10 01 wew. 22
  • telefon do dyżurki lekarskiej: 33 877 10 01 wew. 31
  • numer faxu: 33 877 10 01 wew. 23
  • adres e-mail:  zakazny@zozsuchabeskidzka.pl
  • godziny pracy sekretariatu:  7.30 - 14.35

Ilość łóżek

Ilość łóżek - 15

Personel

Ilość osób:

lekarze - 2

pielęgniarki - 9

Zasady przyjęć do jednostki organizacyjnej

Pacjenci do leczenia planowego przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a w trybie nagłym poprzez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Osoby zarządzające jednostką organizacyjną

Dorota Kołodziejczyk

lek.

Dorota Kołodziejczyk

Koordynator Oddziału

Specjalista Chorób Zakaźnych

Pediatra

 

Małgorzata Maśnica

lek.

Małgorzata Maśnica

Z-ca Koordynatora Oddziału

Specjalista Chorób Zakaźnych

Lekarz Chorób Wewnętrznych

Bożena Marciniak

piel.

Bożena Marciniak

Pielęgniarka Koordynująca

Wiesława Maj

mgr

Wiesława Maj

Z-ca Pielęgniarki Koordynującej

Rodzaj wykonywanej działalności

Oddział Obserwacyjno – Zakaźny jest oddziałem, w którym przyjmowani są pacjenci z ostrymi i przewlekłymi chorobami infekcyjnymi, zwłaszcza tych o zwiększonej zaraźliwości oraz chorób wymagających obowiązkowej hospitalizacji względnie izolacji.
Leczeni są w nim pacjenci z ostrymi i przewlekłymi chorobami wątroby (z wyjątkiem detoksykacji po alkoholu), z infekcyjnymi schorzeniami przewodu pokarmowego, neuroinfekcje z wyłączeniem przypadków o ciężkim przebiegu (brak sali intensywnego nadzoru).

 

Lekarze Oddziału

 

Lek. Anna Schmit-Bereś

Lek. Kamil Skibiński

 

Informacja dla osób odwiedzających - pobierz

 

Możliwość kontynuacji leczenia w Poradni - pobierz

 

"Jakiekolwiek przetwarzanie zdjęć zamieszczonych na stronie stanowi naruszenie dóbr osobistych prawnie chronionych".

RM

Sala chorych
Pokój badań