Medycyna Paliatywna

Dane teleadresowe

telefon stacjonarny : 33 877 10 01

  • telefon do dyżurki pielęgniarskiej:  33 877 10 01 wew. 23
  • telefon do dyżurki lekarskiej: 33 877 10 01 wew. 34
  • numer faxu: 33 877 10 23
  • adres e-mail:  anga@zozsuchabeskidzka.pl
  • godziny pracy sekretariatu:  7.30 - 14.35

Ilość łóżek

Ilość łóżek - 15

Personel

Ilość osób:

lekarze - 2

pielęgniarki - 11

rehabilitanci - 1

technicy  - 1

Zasady przyjęć do jednostki organizacyjnej

Pacjenci do leczenia planowego przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a w trybie nagłym poprzez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

 

Osoby zarządzające jednostką organizacyjną

Jacek Bednarz

lek.

Jacek Bednarz

Koordynator Oddziału

Spec. Chorób Wewnętrznych

Spec. Organizacji Ochrony Zdrowia

Lekarz Medycyny Społecznej

Ewa Zalewska

lek.

Ewa Zalewska

Z-ca Koordynatora Oddziału

Anna Małkusz

mgr Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Anna Małkusz

lic. piel.

Pielęgniarka Koordynująca

Lucyna Koziana

lic. piel.

Lucyna Koziana

Z-ca Pielęgniarki Koordynującej

Rodzaj wykonywanej działalności

Oddział Medycyny Paliatywnej jest oddziałem który rozpoczął swoją działalność 28.06.2006 r., wcześniej istniał jako 12-osobowy pododdział Oddziału dla Przewlekle Chorych. W chwili obecnej jest to 15-sto osobowy oddział dla pacjentów paliatywnych w terminalnej fazie choroby nowotworowej i leczonych paliatywne.

 


Odwiedziny, kontynuacja leczenia

 

Informacja dla osób odwiedzających - pobierz

 

Możliwość kontynuacji leczenia w Poradni - pobierz

 

"Jakiekolwiek przetwarzanie zdjęć zamieszczonych na stronie stanowi naruszenie dóbr osobistych prawnie chronionych".

RM

Sala Dzienna
Punkt Pielęgniarski