eWUŚ

Od 1 stycznia 2013 r. uruchomiony został w całej Polsce eWUŚ czyli elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ. Dzięki temu systemowi każdy pacjent potrzebujący opieki medycznej będzie mógł potwierdzić swoje prawo do świadczeń w Rejestracji przedstawiając jeden z wymienionych dokumentów zawierających PESEL:

 • dowód osobisty
 • paszport
 • prawo jazdy.

W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 r.ż.:

 • aktualną legitymację szkolną.

Jeżeli dziecko nie ukończyło 3-m-ca życia i nie ma nadanego numeru PESEL, przychodząc z nim do lekarza należy podać swój PESEL.

 

W przypadku kiedy w Rejestracji pacjent otrzymuje informacje, że NFZ nie potwierdził uprawnień do świadczeń to można to potwierdzić za pomocą dokumentów papierowych:

 • zaświadzczenie potwierdzające prawo do świadczeń
 • zaświadczenie z zakładu pracy
 • imienny raport m-c dla osoby ubezpieczonej - RMUA
 • legitymacja rencisty/emeryta
 • decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta
 • inny dokument potwierdzający uprawnienie np. odcinek z renty.

 

Jeżeli pacjent nie ma przy sobie takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do świadczeń, które musi zawierać:

 • imię, nazwisko
 • adres zamieszkania
 • podstawę prawną do świadczeń np. zawarta umowa o pracę, emerytura
 • numer PESEL
 • rodzaj dokumentu, którym potwierdza tożsamość.

RM