Personel

Koordynator Przychodni Specjalistycznej -  mgr piel. Teresa Bachul 

Kadra medyczna:

 • specjaliści z zakresu chirurgii ogólnej- 8 osób
 • specjalista z zakresu chirurgii onkologicznej - 2 osoby
 • specjaliści z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu - 7 osób
 • specjaliści z zakresu  otolaryngologii - 2 osoby
 • specjaliści z zakresu endokrynologii - 2 osoby
 • specjaliści z zakresu kardiologii - 4 osoby
 • specjaliści z zakresu pulmonologii - 3 osoby
 • specjaliści z zakresu alergologii - 1 osoba
 • specjaliści z zakresu reumatologii – 3 osoby
 • specjaliści z zakresu urologii - 6 osób
 • specjaliści z zakresu neonatologii - 2 osoby
 • specjaliści z zakresu chorób zakaźnych - 1 osoba
 • specjaliści z zakresu chemioterapii - 2 osoby
 • specjaliści z zakresu nefrologii - 3 osoby
 • specjaliści z zakresu ginekologii-położnictwa - 4 osoby
 • specjaliści z zakresu neurologii - 6 osób
 • specjaliści z zakresu psychiatrii - 3 osoby
 • specjaliści z zakresu rehabilitacji - 1 osoba
 • specjaliści z zakresu medycyny pracy - 1 osoba
 • psycholodzy kliniczni- 3 osoby, psychoterapeuta 1 osoba
 • pielęgniarki - 22 osoby
 • położne - 1 osoba
 • rejestratorki medyczne - 7 osób

 

Oferujemy:

 • porady specjalistyczne w ramach umów zawartych z NFZ w zakresach: Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Ambulatoryjnej Opieki Psychiatrycznej, Rehabilitacji,
 • programy profilaktyczne na zlecenie NFZ, Urzędów Miasta oraz innych instytucji,
 • badania z zakresu diagnostyki radiologicznej, USG i laboratoryjnej,
 • opiekę profilaktyczną pracowników (badania okresowe), na zlecenie firm, w pełnym zakresie obejmującą: badanie lekarza medycyny pracy, pełną diagnostykę (laboratorium, RTG, USG), konsultacje lekarzy specjalistów. 

 

"Jakiekolwiek przetwarzanie zdjęć zamieszczonych na stronie stanowi naruszenie dóbr osobistych prawnie chronionych".