Czas oczekiwania na świadczenia, lista oczekujących

W przypadku gdy pacjent nie może stawić się w poradni lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej jest zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym pracowników rejestracji.

 

W razie pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które może wskazywać na potrzebę wcześniejszego udzielenia świadczenia, pacjent jest zobowiązany poinformować o tym świadczeniodawcę. Wówczas, ze względów medycznych, jest odpowiednio skorygowany termin udzielenia świadczenia. Podstawą przesunięcia na liście jest wtedy:

  • zaświadczenie lekarskie,
  • adnotacja lekarza kierującego na skierowaniu lub
  • osobista kwalifikacja przez lekarza (przy zgłoszeniu osobistym).

 

Skreślenie z listy

Jeżeli pacjent nie stawi się u świadczeniodawcy w wyznaczonym dniu bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy.

Zgodnie z Ustawą, w celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania, pacjent może wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących !

 

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

31- 053 Kraków, ul. Ciemna 6,

tel. 12 194 88, 29 88 386

www.nfz-krakow.pl

* * *

 

Poniższy link przekieruje Panstwa bezpośrednio na stronę Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, gdzie otrzymacie  wszystkie informacje dotyczczące czasu oczekiwania na świadczenia medyczne w naszej placówce:

http://www.nfz-krakow.pl/stronadlapacjenta/index.php?site=art&idd=5&ida=59