Pracownie diagnostyczne

PRACOWNIE  - Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22

Rejestracja przy Pracowniach,

  •    Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego, tel. 33 872 32 78
  •    Pracownia Cytologiczna,  tel. 33 872 33 64
  •    Pracownia Spirometrii, tel. 33 872 32 12
  •    Pracownia EKG, tel. 33 872 33 95
  •    Pracownia EEG, tel. 33 872 34 10
  •    Pracownia Audiometrii,  tel. 33 872 33 38
  •    Pracownia Elektrokardiologii Nieinwazyjnej, tel. 33 872 32 41
  •    Pracownia Ultrasonografii Dopplerowskiej, tel. 33 872 32 52