Diagnostyka - LABORATORIUM

Dane teleadresowe

33 872 32 76 - Rejestracja

33 872 33 09-  Wyniki

blok B, II piętro

e-mail: laboratorium@zozsuchabeskidzka.pl

od poniedziałku do piątku:

od 7.00 - do 11.00 pobieranie materiału

od 7.00 - do 14.00 odbiór wyników

 

 

 

 

Personel

zakład zatrudnia:

4 diagnosów laboratoryjnych

22 techników

2 pracowników administtracji

Zasady przyjęć do jednostki organizacyjnej

badania wykonywane są:

- na zlecenie lekarza

- bez zlecenia lekarskiego

Cennik badań laboratoryjnych:

Zakładka: Strefa pacjenta - Cennik - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

do pobrania:

folder ZDL

Osoby zarządzające jednostką organizacyjną

Rafał Sporek

dr n. med.

Rafał Sporek

Koordynator

Analityk Kliniczny

Ewa Hajdyła

mgr

Ewa Hajdyła

Z-ca Koordynatora

Analityk Kliniczny, Mikrobiolog

Tryb wykonywania badań

Zakład oferuje możliwość wykonywania badań w trybie:

  • "normalnym" (czas oczekiwania na wynik badania 1 dzień)
  • "cito" (czas oczekiwania na wynik do godziny)
  • "ekspres" - prywatny (czas oczekiwania na wynik badania do 2 godzin)

Pracownie

Pracownie

  • Biochemiczna
  • Immunologiczna
  • Hematologiczna
  • Serologiczna i Banku Krwi
  • Analityki Ogólnej
  • Mikrobiologiczna

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje
Laboratorium stosuje próżniowy sposób pobierania materiału. Pobrany od  pacjenta  materiał znakowany jest kodami kreskowymi. System kodowania materiału ułatwia proces rejestracji i dystrybucji materiału do odpowiednich pracowni. Identyfikacja próbki jest szybka i pewna. Wprowadzono nowy system komputerowy współgrający z systemem znakowania materiału kodami kreskowymi i umożliwiający pełną automatyzację używanych analizatorów. 

W ramach działalności usługowej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje się około 500 000 badań dla pacjentów szpitala, podstawowej opieki zdrowotnej i gabinetów specjalistycznych. Praca trwa 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu. 


Aparatura/Certyfikaty

Aparatura
Badania biochemiczne wykonywane są na analizatorach: Architect c 8000, Konelab 20, AVL Compact 2, AVL 988-3, badania immunologiczne wykonywane są na analizatorze Axsym, badania hematologiczne wykonywane na analizatorze CellDyn 1700, badania analityki ogólnej – analizator Clinitek 500, badania serologiczne przy pomocy Mikrotestu firmy DiaMed, badania mikrobiologiczne przy pomocy Mini-Api, ponadto pracownia mikrobiologiczna posiada komorę z laminarnym pionowym przepływem powietrza.

Certyfikaty
Laboratorium posiada certyfikaty Międzynarodowej Kontroli Jakości Badań RIQAS (Wielka Brytania) oraz Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej (Warszawa) i Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (Łódź). Ponadto laboratorium wdraża System Zarządzania Jakością na zgodność z normą EN ISO 15189.

 

"Jakiekolwiek przetwarzanie zdjęć zamieszczonych na stronie stanowi naruszenie dóbr osobistych prawnie chronionych".

RM