Centralna Sterylizatornia

Dane teleadresowe

 • telefon stacjonarny: 33 872 34 11
 • telefon do Kierownika: 33 872 32 46
 • numer faxu: 33 872 31 01(Sekretariat ZOZ)
 • adres e-mail: alni@zozsuchabeskidzka.pl
 • godziny pracy Kierownika: 7.00 - 14.30

Personel

ilość osób:

pielęgniarki - 2

sterylizatorki - 4

dezynfektorki - 1

Zasady przyjęć do jednostki organizacyjnej

Praca Centralnej Sterylizatorni:

od poniedziałku do soboty od godz. 7.00 do 21.00.

Osoby zarządzające jednostką organizacyjną

Renata Matusik

mgr

Renata Matusik

Kierownik

 

Rodzaj wykonywanej działalności

Mycie, dezynfekcja, sterylizacja

materiałów medycznych wielokrotnego użytku.

Sterylizacja parowa i gazowa (EO).


Nowoczesny sprzęt i pomieszczenia

1. Strefa brudna - kolor pomarańczowy
stanowisko przyjmowania sprzętu
stanowisko mycia wstępnego, myjnia ultradźwiękowa
załadunek myjni - dezynfektorów
2. Strefa czysta - kolor niebieski
załadunek sterylizatora gazowego 5 XL
Abator (spalarka tlenku etylenu) - 1 szt.
załadunek sterylizatorów parowych
 3 stanowiska pakowania z wyposażeniem
pomieszczenie pakowania bielizny 
suszarka do dosuszania sprzętu anestezjologicznego i narzędzi
3. Strefa sterylna - kolor zielony
sterylizatory parowe - 2 szt.
wyładunek sterylizatorów parowych
wyładunek sterylizatora gazowego
areator
stanowisko inkubatorów
4. Dystrybucja - wydawanie materiałów sterylnych
Śluza
pomieszczenie mycia i suszenia wózków transportowych
stacja uzdatniania wody
Pomieszczenie socjalne personelu.
Szatnia wewnętrzna personelu.
Szatnia zewnętrzna personelu.

 


Uzyskany efekt w wyniku modernizacji Centralnej Sterylizatorni

 • Podniesienie jakości procesu sterylizacji poprzez spełnienie norm nie tylko polskich ale również europejskich,
 • Centralizacja procesu mycia i dezynfekcji sprzętu poprzez przejęcie tych procesów  z wszystkich jednostek Szpitala,
 • Przejście z procesu dezynfekcji ręcznej na maszynową,
 • Możliwość produkcji wody demineralizowanej  do urządzeń sterylizujących oraz procesów mycia maszynowego,
 • Spalanie resztek tlenku etylenu po procesie sterylizacji gazowej poprzez zainstalowanie abatora   (ochrona środowiska),
 • Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy,
 • Komputerowe zarządzanie procesami sterylizacji.

 

"Jakiekolwiek przetwarzanie zdjęć zamieszczonych na stronie stanowi naruszenie dóbr osobistych prawnie chronionych".

RM

Stanowisko mycia wstępnego, myjnia ultradźwiękowa
załadunek myjni - dezynfektorów
Stanowiska pakowania
Suszarka
załadunek sterylizatora gazowego
załadunek sterylizatorów parowych
wyładunek sterylizatorów parowych
abator