„Nowa jakość kierunku pielęgniarstwo- Program Rozwojowy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej  jest jednym z Partnerów wspierających realizację projektu: „Nowa jakość kierunku pielęgniarstwo- Program Rozwojowy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” realizowany w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt skierowany jest do studentów I i II roku studiów I stopnia (licencjackich) stacjonarnych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na kierunku pielęgniarstwo.
Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na ww.kierunku, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo

Udział w projekcie gwarantuje zatrudnienie najlepszym absolwentom u Partnerów, po ukończeniu studiów.
    
Wartość Projektu: 1 828 827,00 zł.
Dofinansowanie Projektu z UE:  1 645 944,30 zł.
Zapraszamy do udziału w projekcie. Szczegóły: http://www.ka.edu.pl/nowajakosc/

 

powrót do listy